Stop de sloop van historisch interieur in Groningen

Zodat we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen

In oude wijken in de stad Groningen wordt het complete historische interieur uit begin 1900 of ouder in de ene na de andere woning gesloopt, wegens ombouw tot kleine zelfstandige appartementen.
Daarbij worden meer dan een eeuw oude originele trapleuningen voorzien van handgemaakt houtsnijwerk, schoorstenen, marmeren schouwen, sierlijsten, paneeldeuren, tussenmuren, inbouwkasten, vloeren, rijk versierde stucplafonds, ornamenten, tegels en glas-in-lood ramen kort en klein geslagen en in containers gedumpt. Dit gebeurt onder andere in de Badstratenbuurt, Binnenstad, De Hoogte, Hortusbuurt, Indische Buurt, Noorderplantsoenbuurt, Oosterpoortbuurt, Schildersbuurt, Stationsgebied en Zeeheldenbuurt.
De omwonenden worden daarbij niet geïnformeerd, noch Stichting Monument en Materiaal ter behoud van de originele authentieke elementen.

Het voordeel van ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, en de reden waarom het gebeurt, is hogere inkomsten voor de eigenaar, omdat volgens de huidige regelgeving voor zelfstandige appartementen een hogere huurprijs gevraagd mag worden dan voor onzelfstandige kamers, waarna er via huurtoeslag een stroom belastinggeld naar de eigenaar gaat lopen.

Dit ondanks dat uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de huurprijzen voor woonruimte nu al te hoog zijn.

Groningse studentenkamer gemiddeld 78 euro te duur: ‘Gemeente moet ingrijpen’ | Sikkom
sikkom.nl/groningse-studentenkamer-gemiddeld-78-euro-te-duur-gemeente-moet-ingrijpen/

De huidige regelgeving die leidt tot de ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, zorgt echter – naast hogere huurprijzen – voor vele lange termijn nadelen.

Dit nog afgezien van eenmalige nadelen, zoals het moeten verhuizen van de kamerbewoners, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de panden en schade bij omwonenden door trillingen – vooral door de sloop van de schoorstenen en tussenmuren – en geluidsoverlast en gruis op de stoepen.

 • Het historische interieur gaat definitief verloren. En dat nadat er eerder al zo veel verloren is gegaan in de stad, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelfs de huurders die zo’n omgebouwd zelfstandig appartement uiteindelijk huren, vinden het zonde dat alle historische elementen zijn verdwenen en binnen de woning nergens meer zichtbaar is dat deze meer dan een eeuw oud is. Het Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen heeft aangegeven de sloop eveneens zonde te vinden, maar dat zowel dit als het ontbreken van een (goede) reden geen grond is waarop ze momenteel een aanvraag voor een sloopvergunning in een niet-monument mogen weigeren.
 • Elk omgebouwd pand vermindert het aantal beschikbare wooneenheden in de stad met minstens één en vaak twee, terwijl de huurprijzen van kamers omhoog gaan doordat daar juist veel vraag naar is.
 • De woningen worden er niet steviger op door het slopen van de originele tussenmuren en schoorstenen.
 • Door de sloop van de originele schoorstenen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • Door de vervanging van de originele (gebrandschilderde) ramen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • De rijtjeswoningen hebben vaak enkelsteens steunmuren, waar bij de ombouw al het originele dikke zware stucwerk en tegels vanaf gesloopt worden, waarna vervolgens dunne gipsplaten op de ruwe enkelsteens steunmuren worden geplaatst. De geluiddemping tussen de woningen neemt hierdoor sterk af, terwijl tegelijkertijd wat toilet / keuken was, wordt vervangen door appartement (woon/slaapkamer met open keuken), waarbij geluiddemping juist belangrijker is.
 • Waar de woningen met kamerverhuur in hun originele staat bleven, met als voornaamste aanpassing sloten op te kamerdeuren, en eenvoudig weer gezinswoningen zouden kunnen worden, is dit na de sloop van het historische interieur en met, vaak zes, kleine keukens, douches en toiletten praktisch onmogelijk.
 • Dat dit ombouwen momenteel is toegestaan, en met de huidige regelgeving zelfs financieel voordeliger is dan behoud in originele staat, is des te opmerkelijker, daar verantwoordelijk PvdA wethouder Roeland van der Schaaf heeft erkend dat de balans tussen studenten en gezinnen scheef is, en er volgens hem veel te veel kamerverhuurpanden zijn.

In het Dagblad van het Noorden artikel Omwonenden trekken aan de bel over sloop in Groningen: ‘Puur vakmanschap verdwijnt in rap tempo’ staat:

Een oplossing is volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf dat bewoners zich organiseren en als coöperatie studentenhuizen opkopen om er een ‘gewoon’ huis van te maken. “Als gemeente willen we dat faciliteren.”

Wat dit faciliteren als Gemeente Groningen inhoudt is onduidelijk.
Er is zeker bereidheid bij bewoners om hier geld in te steken, en daarmee de historische interieurs te behouden, echter staan de studentenhuizen niet te koop.
Daarnaast is de huidige regelgeving ook niet zo dat een sloopvergunning pas toegekend kan worden indien er niemand te vinden is die de panden in hun huidige originele staat wil overnemen en behouden.
Nog afgezien van dat de huidige sloop op een te grote schaal plaatsvindt om op deze manier te kunnen voorkomen, is het gezien de huidige regelgeving ook geen oplossing waarmee de sloop in een deel van de panden is te voorkomen.

Voorstellen

 1. Monumentenstatus
  De monumentenstatus toekennen aan waardevolle interieurs en het (eenvoudiger) mogelijk maken om een beschermde status te verkrijgen voor mooie originele historische elementen, zodat – naast het beschermde stadsgezicht (de buitenkant, uitsluitend de voorgevel) – ook de bijzondere elementen van het historische interieur beschermd zijn, gemeentelijk monument light: een gemeentelijk monument waarvan de te beschermen bestanddelen limitatief zijn benoemd”.
 2. Huurtoeslag
  De landelijke regelgeving aanpassen, zodat het niet langer qua winstoogmerk voordeliger is om het historische interieur te slopen en deze te vervangen door kleine zelfstandige appartementen, door de discrepantie tussen huurtoeslag wel voor zelfstandige en niet voor niet-zelfstandige woningen op te lossen door middel van een hervorming van het toeslagenstelsel.
  Per direct vastleggen dat er in de toekomst geen huurtoeslag naar panden zal gaan waarbij dit momenteel niet al zo is, zodat deze later (na sloop en ombouw) niet alsnog voor huurtoeslag in aanmerking komen. De verhuurder die sloopt en ombouwt wordt nu beloond met een constante stroom belastinggeld in de vorm van huurtoeslag, terwijl een verhuurder die behoudt en onderhoudt dat niet krijgt. Dat zorgt voor financiële drang vanuit verhuurders om alle studentenkamers om te bouwen in studio’s, waardoor voor iedereen de belasting omhoog gaat. De huidige regelgeving dat huurtoeslag alleen voor zelfstandige woningen geldt, terwijl ombouw is toegestaan, werkt als slooptoeslag.
 3. Ombouwverbod
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, door het sinds 2017 geldende splitsingsverbod – waardoor geen panden meer opgekocht mogen worden om daarbinnen aparte kamers of appartementen te verhuren – uit te breiden, zodat huidige van origineel historisch interieur en gezinswoning indeling voorziene panden die als onzelfstandige kamerverhuurpanden in gebruik zijn, niet intern mogen worden gesloopt om tot kleine zelfstandige appartementen te worden omgebouwd, omdat er genoeg vraag is naar onzelfstandige kamers en gezinswoningen.
  Zorgen dat geen ombouw is toegestaan van panden ouder dan een eeuw en in straten waar zich in verhouding veel studentenhuizen en panden met studio’s bevinden via vergunningen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen en een totaallimiet op het aantal te verlenen vergunningen instellen.
 4. Bouwhistorisch onderzoek
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, zodat bij plannen voor aanpassingen en verbouwingen van beschermde stadsgezichten, monumenten en historische, beeldbepalende en karakteristieke panden eerst onderzoek naar interieurwaarden moet worden gedaan, vergelijkbaar met de huidige regels over archeologisch onderzoek bij (potentieel) archeologische waarden voordat ergens gebouwd mag worden.
  Er zijn reeds gemeenten (onder andere Zwolle, Leiden en Den Bosch) die bij sloop of verbouwen een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen. Op deze manier kan waardevolle historische informatie gedocumenteerd worden.
 5. Pand overnemen
  De regelgeving aanpassen, zodat omwonenden ruim vooraf actief worden ingelicht over aangevraagde verbouw- en sloopvergunningen, om hier vervolgens voor uitvoering bezwaar tegen te kunnen indienen, bij voldoende bezwaren geen vergunning verlenen, en eventueel het pand overnemen en zonder verbouw behouden als studentenhuis of gezinswoning (oplossing volgens Partij van de Arbeid wethouder Roeland van der Schaaf).
  Er wordt momenteel massaal capaciteit van werklieden ingezet om huizen (met historisch interieur) die zonder aanpassingen prima geschikt zijn als zowel studentenhuis als gezinswoning (zoals ze oorspronkelijk zijn ontworpen) te slopen en om te zetten in studio’s, terwijl er intussen elders nieuwe gezinswoningen worden gebouwd. Dit is helemaal niet efficiënt en raar in een tijd van woningnood, aangezien het capaciteit van werklieden kost, het aantal woonheden afneemt en er netto minder woonruimte overblijft door de duplicatie van de voorheen gedeelde voorzieningen. Veel efficiënter zou zijn om geen nieuwe gezinswoningen te bouwen, maar in plaats daarvan (meer) nieuwbouw studio’s, en de studentenhuizen zonder te (hoeven) verbouwen weer in te zetten als de gezinswoningen die het oorspronkelijk waren. Dan blijven de historische interieurs behouden, en in straten met veel studentenhuizen/studio’s lost dat ook gelijk overlast op.
 6. Zoveel mogelijk behoud en hergebruik
  De regelgeving aanpassen, zodat bij aanpassingen en verbouwingen zoveel mogelijk originele interieurelementen behouden of hergebruikt moeten worden: ook bij een andere indeling zijn er immers trapleuningen, deuren, plafonds, etc. nodig. Eventuele toevoegingen en wijzigingen dienen uitgevoerd te worden in passende stijl.
  De verhuurregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat verhuurregels geen financiële reden of motivatie kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele brede trappen te vervangen door steile smalle trappen en inbouwkasten en schoorstenen te slopen voor hogere huurinkomsten door de (zeker bij inbouwkasten papieren) toename van het aantal vierkante meters.
  De brandwerendheidsregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat brandwerendheidsregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele massief houten paneeldeuren met bijzonder deurbeslag en lijsten met gedetailleerd houtsnijwerk te vervangen door nieuwe spaanplaten deuren en strakke moderne lijsten.
  De energielabelregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat energielabelregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld origineel zwaar en vaak versierd stucwerk van muren en plafonds te strippen en op moderne wijze opnieuw aan te brengen. Het vernielen en weggooien van historische bouwmaterialen en het onnodig gebruiken van moderne bouwmaterialen is immers alles behalve duurzaam en energiezuinig.
 7. Herplaatsen originele elementen
  De regelgeving aanpassen, zodat originele elementen die bij een andere indeling niet behouden of hergebruikt kunnen worden, niet kapot in een vuilcontainer belanden, maar gaan naar bijvoorbeeld Stichting Monument en Materiaal.
  Ook voor gedecoreerde stucplafonds met ornamenten is veel belangstelling, deze kan een restauratie stukadoor in zijn geheel loshalen, om ze later terug te plaatsen, of elders te gebruiken. Dit geldt ook voor onder meer schouwen (een schouw of schoorsteenmantel, in huizen van welgestelden vaak een pronkstuk vervaardigd uit gebeeldhouwde steen zoals marmer, is een stookplaats met daarboven een kap voor het afvoeren van de rook), trapleuningen met houtsnijwerk, panelen, lijsten, en suite schuifdeuren, inbouwkasten, tegels en glas-in-lood ramen.
 8. Geluiddemping
  De regelgeving aanpassen, zodat de geluiddemping tussen woningen bij een verbouwing niet vermindert.
 9. Schade bij omwonenden
  De regelgeving aanpassen, zodat de stevigheid van woningen bij een verbouwing niet afneemt en er geen schade bij omwonenden ontstaat.
 10. Woonplicht
  Aangezien de sloop van historisch interieur (vrijwel) uitsluitend plaatsvindt in verhuurpanden waar de eigenaar niet woont, terwijl de vaste bewoners het historische interieur juist koesteren, zou een zelfbewoningsplicht als vereiste voor het goedkeuren van een vergunningsaanvraag de sloop ook stoppen.
 11. Gedifferentieerde leges
  De gemeente zou gedifferentieerde leges kunnen heffen voor verbouwvergunningen, door voor het ombouwen van een woonruimte waar men niet zelf in woont een hogere lege te heffen dan voor het ombouwen van een woonruimte waar men zelf resideert.

Zodat historisch interieur zoveel mogelijk behouden blijft, en we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen.

Bewoonster voormalig studentenhuis: “Mijn huis is van 1903. Voordat ik het kocht jaren een studentenhuis. Daardoor zit al het oude er gelukkig nog in, nooit verbouwd. Zo mooi en sfeervol!”
Student op kamers: “In mijn studentenhuis wil de huisbaas gedeelde zaken zoals aanrecht, gootsteen, keukenkastjes, kookplaat, wasmachine, douche, toilet, wasbak, kapstok, etc. allemaal binnen de ruimte van mijn huidige kamer proppen. Dat ik daardoor enorm achteruit ga in netto beschikbare ruimte en de helft van mijn meubilair niet meer in mijn kamer past was zijn probleem niet. Officieel zou ik er zelfs op vooruit gaan, omdat ik er een volstrekt nutteloze entree bij krijg. Dat het aantal bewoners van ons huis daalt door deze buitengewoon inefficiënte wijzigingen is ook bizar gezien de wachtlijsten voor woningzoekenden. Gezellig samen koken in een ruime keuken is er straks niet meer bij. De droger en vaatwasser wil hij laten vervallen, omdat daar in de nieuwe opzet geen plek meer voor is. Tevens vervalt het dakterras, want dat gaat exclusief bij een andere kamer horen, en wordt ontoegankelijk voor de overige huisgenoten. De klassieke versieringen in huis gaan er allemaal uit, daar komt niks voor in de plaats. Dan denk je dat de huurprijs wel flink omlaag zal gaan vanwege al deze grote nadelen, maar nee hoor, de huur gaat ook nog eens omhoog.”
“Er zijn momenteel veel kamerverhuurpanden waarin vrijkomende kamers leeg blijven en soms al lang leeg staan, en zelfs actief door huisgenoten aangedragen nieuwe huurders niet worden geaccepteerd, wat een indicatie blijkt voor toekomstige ombouw, die dan meestal wordt uitgevoerd nadat het kamerverhuurpand door verloop vanzelf (grotendeels) leeg staat. Daardoor wordt maar bij weinigen het verschil tussen voor en na de ombouw goed zichtbaar, namelijk enkel wanneer een pand omgebouwd wordt terwijl er nog wel huurders aanwezig zijn, die dan twee keer binnenshuis moet verhuizen.”
Historicus: “Meer dan honderd jaar geleden zijn door zeer kundige vakmensen met de beste bouwmaterialen chique schitterend ontworpen en afgewerkte herenhuizen gebouwd, welke al lange tijd beschermd stadsgezicht zijn. Ook bij het construeren van het ambachtelijke bijpassende unieke interieur zijn destijds kosten noch moeite gespaard. Geen twee van de in Jugendstil of Art Nouveau stijl uitgevoerde gevels zijn helemaal identiek, terwijl de huizen van zowel binnen als buiten bij elkaar als huizenblok, straat en wijk een prachtig geheel vormen.”
Monumentencommissie: “Het gaat niet alleen om de buitenkant. Ook op de geschiedenis áchter de voorgevel moeten we in een beschermd stadsgezicht zuinig zijn. We moeten waken voor een ‘façade-architectuur’, waarbij alleen de voorgevel behouden blijft. Eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden moeten beseffen dat zij als een soort van rentmeester de panden aan toekomstige generaties door moeten geven.”
Pand Brugmans en Co te Groningen.
Beschilderingen der Balken (onderkant en de zijden) ware grootte.
Beschildering der Nis (¼ gedeelte) ware grootte.
Rozet, ware grootte.
Buurtbewoner: “Momenteel wordt schitterend geheel in stijl uitgevoerd en rijk versierd interieur van zeer hoge kwaliteit door geldwolven die daar niets om geven helaas massaal volledig gestript, puur om financiële redenen. Echt alles wordt uit de huizen gehaald en weggegooid. Ik vind het een regelrechte schande, waar zo spoedig mogelijk iets aan gedaan moet worden. Het is nog niet doorgedrongen tot eigenaren en ontwikkelaars dat een huis met authentieke details veel meer waard is dan de eenheidsworsten die ze nu creëren. Weg met die investeerders die al het handwerk kapotmaken en de boel even snel aftimmeren met moderne strakke gipsplaten. Huisjesmelkers maken die appartementjes alleen maar om maximaal huurtoeslag (voorheen huursubsidie) te slurpen. Jij en ik betalen die vandalen dus via de Belastingdienst! Het is een grof schandaal! We moeten onze rijke historie respecteren, zuinig zijn op deze erfenis en er alles aan doen om dit soort praktijken van cultuurbarbaren te stoppen, zodat de stijlvolle huizen niet worden gereduceerd tot inhoudsloze hoezen.”
Buurtbewoner: “Na zelf eindeloos veel tijd, moeite en Euro’s besteed te hebben aan zo origineel mogelijke reconstructie van jammer genoeg door brand en waterschade beschadigde deurbekroningen, rozetten en sierplinten, zie ik in de studentenhuizen om mij heen tot mijn gigantische afschuw en frustratie het prachtigste puntgave originele ambachtswerk moedwillig in stukken gehakt en respectloos in containers gesmeten worden. Dat is toch ongekend vandalisme van erfgoed? Inmiddels weet ik als geen ander hoeveel specialistische arbeid het bij de bouw geweest moet zijn om het allemaal zo mooi en bij elkaar passend te krijgen. Als al verbouwd zou moeten worden, verplaats dan alleen wat wijzigt, en draag wat niet meer gebruikt wordt over aan een ander, maar haal niet de ziel uit een pand door al het oorspronkelijke te strippen, en maak dat al helemaal niet kapot. Wat nu gebeurt zou strafbaar moeten zijn!”
Dochter van eerdere eigenares: “Vreselijk die onnodige vernieling. Mijn oma, moeder en ik zijn hier geboren en getogen, het doet pijn om te zien wat er gaande is. Te treurig voor woorden dat al die karakteristieke elementen domweg gesloopt worden. Er aandacht voor blijven vragen totdat het signaal op hoger niveau wordt opgepikt en dit stopt.”

Berichten hierover in de media

Elke dag verdwijnt er een kamer in Groningen terwijl de woonnood hoog is | Sikkom
sikkom.nl/elke-dag-verdwijnt-er-een-kamer-in-groningen-terwijl-de-woonnood-hoog-is/

Bewoners Schildersbuurt slaan alarm: glas-in-loodramen, suitedeuren, marmeren schouwen, plafondversieringen en handgesneden trapleuningen belanden in de vuilcontainer | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Puur-vakmanschap-verdwijnt-in-rap-tempo-25983618.html

Historisch interieur van de Schildersbuurt verdwijnt in de prullenbak | indebuurt Groningen
indebuurt.nl/groningen/nieuws/historisch-interieur-van-de-schildersbuurt-verdwijnt-in-de-prullenbak~94387/

Pamflet: ‘Stop de sloop van historische interieurs in Groningen’ | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/pamfletstop-de-sloop-van-historische-interieurs-in-groningen/

Historische interieurs te vaak vogelvrij | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/historische-interieurs-te-vaak-vogelvrij/

Hoe het Boterdiep verandert in het Almere (of Drachten, ook goed) van Groningen | Sikkom
sikkom.nl/hoe-het-boterdiep-verandert-in-het-almere-of-drachten-ook-goed-van-groningen/

Oude interieurs massaal gesloopt | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1138760/oude-interieurs-massaal-gesloopt.html

Appartement te huur: douchen naast de keuken in een hok van 18 m2 voor 473 euro per maand | Sikkom
sikkom.nl/appartement-te-huur-douchen-naast-de-keuken-in-een-hok-van-18-m2-voor-473-euro-per-maand/

Kamervragen over sloop antieke interieurs | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1143769/kamervragen-over-sloop-antieke-interieurs.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-Ollongren-mengt-zich-in-sloop-Schildersbuurt-Groningen-26310065.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1144295/kamervragen-over-sloop-interieurs-herenhuizen-in-schildersbuurt-in-groningen.html

Groningse huurgekte: kamer (12 m2) met minikeuken te huur voor 695 euro plus 225 euro verhuurkosten | Sikkom
sikkom.nl/groningse-huurgekte-kamer-12-m2-met-minikeuken-te-huur-voor-695-euro-plus-225-euro-verhuurkosten/

Stadspartij wil historische interieurs behoeden van sloop | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/stadspartij-wil-historische-interieurs-behoeden-van-sloop/

‘Stop de sloop van monumentale interieurs in Stad’ | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779157/Stop-de-sloop-van-monumentale-interieurs-in-Stad

Stad maakt zich grote zorgen over sloop van monumentale interieurs | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779560/Stad-maakt-zich-grote-zorgen-over-sloop-van-monumentale-interieurs/

Historische interieurs gesloopt, jongeren duurder uit en alleen de huisbaas profiteert: ‘studioficering’ van Groningen baart gemeenteraad zorgen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Historische-interieurs-gesloopt-jongeren-duurder-uit-en-alleen-de-huisbaas-profiteert-studioficering-van-Groningen-baart-gemeenteraad-zorgen-26352353.html

GSb: “Gemeente stop met het laten verdwijnen van studentenkamers” | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/gsb-gemeente-stop-met-het-laten-verdwijnen-van-studentenkamers/

Stadspartij Groningen in de bres voor interieurs monumentale panden | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/stadspartij-groningen-in-de-bres-voor-interieurs-monumentale-panden/

Redding voor monumentale interieurs stapje dichterbij | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/783967/Redding-voor-monumentale-interieurs-stapje-dichterbij/

Gemeenteraad zet stap in behoud historische elementen in niet-monumentale panden | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/gemeenteraad-zet-stap-in-behoud-historische-elementen-in-niet-monumentale-panden/

Ingrijpend verbouwen van monumentaal pand Groningen? Dan komt deze stichting de historische elementen uit het pand graag ophalen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Groningen-stimuleert-behoud-van-waardevol-interieur-maar-kan-het-niet-afdwingen-26435492.html

Verduurzaming en verkamering gevaar voor historische interieurs | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/verduurzaming-en-verkamering-gevaar-voor-historische-interieurs/

Buren in actie: “Joshua Camera koopt Heerenhuis, sloopt interieur en verminkt historische gevel” | Sikkom
sikkom.nl/buren-in-actie-joshua-camera-koopt-heerenhuis-sloopt-interieur-en-verminkt-historische-gevel/

Twitter boos over optopping Apedans. Markante gebouw heeft complete verdieping erbij gekregen, maar die wijkt af van de vergunning | Sikkom
sikkom.nl/twitter-boos-over-optopping-apedans-markante-gebouw-heeft-complete-verdieping-erbij-gekregen/

‘Wat een gedrocht.’ Bouwregels geschonden bij verdieping Apedans-pand in Groningen. Dwangsom en eigenaar mag appartementen niet in gebruik nemen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Waslijst-aan-bouwafwijkingen-bij-nieuwe-verdieping-Apedans-pand-Verlengde-Oosterstraat-in-Groningen.-Eigenaar-mag-appartementen-niet-in-gebruik-nemen-26514951.html

Hoe het snelle geld historische herenhuizen sloopt om te cashen met dure studio’s | de Volkskrant
volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-snelle-geld-historische-herenhuizen-sloopt-om-te-cashen-met-dure-studio-s~bfc2d6c5/

Studentenkamers verdwijnen al jaren aan de lopende band in Grunn. Dat is een kwalijke en perverse ontwikkeling | Sikkom
sikkom.nl/studentenkamers-verdwijnen-al-jaren-aan-de-lopende-band-in-grunn-dat-is-een-kwalijke-en-perverse-ontwikkeling/

Podcast Grote Markt 1 – #18 Interieursloop in de Schilderswijk | OOG TV
In aflevering 18 van Grote Markt 1 praten we met Hilbrand Edskes en Marinus Jongman over het verbouwen van woningen in bijvoorbeeld de Schildersbuurt. Daar worden klassieke interieurs volledig verwoest om van huizen met meerdere studentenkamers, huizen met minder appartementen te maken.
Podcast Grote Markt 1 – #18: YouTube | MP3 | Springcast | Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts

Minister Ollongren kan weinig doen tegen sloop oude interieurs van karakteristieke woonpanden in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-alleen-gemeente-kan-waardevolle-interieurs-beschermen-26856392.html

Minister kan weinig doen tegen sloop historische interieurs in Schildersbuurt | OOG TV
oogtv.nl/2021/05/minister-kan-weinig-doen-tegen-sloop-historische-interieurs-in-schildersbuurt/

“Stop de sloop van antieke interieurs Schilderswijk” | OOG TV
oogtv.nl/2021/06/stop-de-sloop-van-antieke-interieurs-schilderswijk/

“Gemeente moet ingrijpen bij verkamering en verstudiorisering Indische Buurt” | OOG TV
oogtv.nl/2021/08/gemeente-moet-ingrijpen-bij-verkamering-en-verstudiorisering-indische-buurt/

Kamers in Groningen worden steeds vaker studio’s en tuinen worden dichtgemetseld. Bewoners van de Indische buurt zijn er klaar mee. ‘Pas op de plaats met vergunningen’ | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Omstreden-ombouw-studios-26984541.html

Opnieuw commotie over sloop historische interieurs Schilderswijk | OOG TV
oogtv.nl/2021/10/opnieuw-commotie-over-sloop-historische-interieurs-schilderswijk/

Gemeenteraad stemt in met begroting: stop ombouw van kamers naar studio’s, uitbreiding zelfbewoningsplicht | OOG TV
oogtv.nl/2021/11/gemeenteraad-stemt-in-met-begroting-stop-ombouw-van-kamers-naar-studios-uitbreiding-zelfbewoningsplicht/

Eindelijk paal en perk aan ombouwen kamers naar studio: ‘Stop het spekken van huisjesmelkers’ | Sikkom
sikkom.nl/eindelijk-paal-en-perk-aan-ombouwen-kamers-naar-studio-stop-het-spekken-van-huisjesmelkers/

Koester het studentenhuis, een Nederlands erfgoed | NRC
nrc.nl/nieuws/2021/11/29/koester-het-studentenhuis-een-nederlands-erfgoed-a4067197

De 5 meest besproken onderwerpen van erfgoedjaar 2021 | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/de-5-meest-besproken-onderwerpen-van-2021/

De stad verandert in razend tempo. Zo ging dat in deze twee Groningse straten. Omstreden 'studioregeling' gaat op de helling | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/stad/De-stad-verandert-in-razend-tempo.-Zo-ging-dat-in-deze-twee-Groningse-straten-27382051.html

Ook Groningen voert opkoopbescherming in | Gemeente Groningen
gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/ook-groningen-voert-opkoopbescherming-in

Kamervragen

Kamervragen ‘De sloop in de Groningse Schildersbuurt’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Schriftelijke vragen, 22 december 2020
Indiener: Sandra Beckerman, Kamerlid Socialistische Partij
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z25664&did=2020D53912

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de sloop in de Groningse Schildersbuurt (ingezonden 22 december 2020) | Overheid.nl – Officiële publicaties – Kamervragen zonder Antwoord
zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25664.html

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mededeling (uitstel antwoord), 12 januari 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D01120

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-963783

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Antwoord schriftelijke vragen, 28 mei 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D20502

Beantwoording van Kamervragen over sloop Groningse Schildersbuurt | Rijksoverheid
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de sloop in de Groningse Schildersbuurt. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).
PDF document | 5 pagina’s | 234 kB
Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2021
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/28/beantwoording-van-kamervragen-over-sloop-groningse-schildersbuurt

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-983709

Gemeenteraad

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2021-2024, hst 3 Wonen
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30

TOEZEGGINGEN 13 januari 2021 Wethouder van der Schaaf
 • Zegt toe bij de herijking van de omgevingsplannen de stand van zaken te melden en inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn, welke opties er zijn om uit te kiezen, met name voor de wijken waar dit speelt Schilderswijk, Korrewegbuurt etc. dan kan de Gemeenteraad aan het ombouwen van kamers naar appartementen zelf een einde maken.
 • Komt terug op de vraag of de historische interieurs beschermd kunnen worden, dan wel een verplichte aanlevering mogelijk is aan ‘Monument en Materiaal’.

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s (collegebrief leefbaarheid)
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30
Moties woensdag 27 januari 2021 M 6 behoud historische interieurs. GroenLinks, Stadspartij, SP, PvdA Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid, unaniem aangenomen. M 8 ‘Ik wil dan wel een huisje behouden, zo’n huisje waar ik vroeger altijd samen woonde’. Student & Stad, PvdD Tegen: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, CDA, 100% Groningen.
Voor: Partij voor de Dieren, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid. M 9 ‘Dus blijf ik de hele tijd maar zeuren, dat ze stoppen moet, en wel meteen’ Student & Stad, PvdD

Na actie verontruste inwoners Schildersbuurt wil gemeenteraad Groningen sloop historische interieurs voorkomen

Raad wil sloop historische interieurs voorkomen
gemeenteraad.groningen.nl/actueel/raad_wil_sloop_historische_interieurs_voorkomen/

‘Praat met de Raad’ 1 juli 2021
Historische Interieurs: De gemeente zou aan meer panden een monumentenstatus moeten geven zodat historische interieurs niet gesloopt mogen worden, wat nu wel veel gebeurt. Gezinswoningen moeten voor gezinnen behouden blijven. Bouwhistorisch onderzoek moet net als in andere gemeenten zoals Leiden verplicht worden gesteld bij verbouw of sloop. Nu verdwijnen historische interieurs met regelmaat in de container. Is er politiek aandacht voor deze interieurs?
De bouwcapaciteit wordt volgens deelnemer verkeerd ingezet. Nu is dat voor ombouw van studentenhuizen naar studio’s, met negatieve gevolgen voor o.a. historische interieurs. Door het ruilen van panden met nieuwe studio’s wordt de beschikbare bouwcapaciteit beter ingezet en blijven oude interieurs behouden.
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/07-juli/15:00/Verslag-deelsessie-1-Praat-met-de-Raad.pdf

Gemeentebegroting 2022 – 10 november 2021
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00
Moties woensdag 10 november 2021 M 04 PvdA, S&S, SP, PvdD en D66: Stop de ombouw van kamers naar studio’s Spreekt uit dat: Grootschalige ombouw van kamers naar studio’s met als gevolg minder kamers voor jongeren en met als doel louter en alleen het spekken van huisjesmelkers via huursubsidie onwenselijk is en beperkt moet worden en ombouwen alleen per uitzondering mogelijk is met als doel het opknappen van huizen en verbeteren van de woonkwaliteit;
Verzoekt het college: Bij het meerjarenprogramma wonen 2022 met beleid te komen en aan te geven hoe en op welke termijn er paal en perk gesteld kan worden aan de ombouw van kamers naar studio’s;
Namens:
Julian Bushoff (PvdA)
Steven Bosch (Student en Stad)
Jimmy Dijk (SP)
Kirsten de Wrede (PvdD)
Tom Rustebiel (D66)
Tegen: VVD, Partij Voor de Vrijheid.
Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad.
Motie aangenomen.

Begrotingen – Wonen – Gemeente Groningen

Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Overheid.nl – Officiële bekendmakingen – Gemeenteblad van Groningen

 1. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen aan Wester Badstraat 1a te Groningen
 2. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Tuinbouwstraat 35a te Groningen
 3. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 4. 19-01-2022 – Toestemming voor het uitbreiden dakterras aan Visserstraat 5 te Groningen
 5. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 6. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 3 kames naar 2 zelfstandige woningen aan Fivelstraat 33a te Groningen
 7. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten kamerverhuurpand naar 2 appartementen en renoveren gevel aan Bedumerweg 8a te Groningen
 8. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor een functiewijzing winkelfunctie ten behoeve oprichten 1 zelfstandige woonfuncties middels interne verbouwing en wijziging geveldelen aan Rabenhauptstraat 23 te Groningen
 9. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het transformeren 7 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden aan Noorderhaven 56 te Groningen
 10. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het vernieuwen voorgevel en toevoegen één bouwlaag aan Nieuwe Boteringestraat 31 te Groningen
 11. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het wijzigen woonhuis in 2 zelfstandige woningen aan Korreweg 49 te Groningen
 12. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het plaatsen dakopbouw aan Jacobstraat 32a te Groningen
 13. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor de verbouw vm. pakhuis en bouwen 6 zelfstandige appartementen (fase 3) aan Boterdiep 46 te Groningen
 14. 19-01-2022 – Rectificatie: Aanvraag vergunning voor de verbouw magazijn en optopping met 3 verdiepingen (fase 2) aan Boterdiep (tussen nummer 46 en 50) te Groningen
 15. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten van 4 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 16. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren van 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen aan Damsterdiep 22-22 1-22a-24-24 1-24a te Groningen
 17. 19-01-2022 – Melding voor het intern slopen pand aan Oude Ebbingestraat 89a te Groningen
 18. 18-01-2022 – Toestemming voor het aanbrengen dakterras op bestaand woonhuis aan Ubbo Emmiussingel 63 te Groningen
 19. 18-01-2022 – Toestemming voor het realiseren dakkapel op zijdakvlak aan Plantsoenstraat 26 te Groningen
 20. 18-01-2022 – Toestemming voor het omzetting 5 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 21. 18-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen
 22. 18-01-2022 – Toestemming voor het veranderen gevels op begane grond aan Gelkingestraat 27 te Groningen
 23. 18-01-2022 – Toestemming voor het legaliseren dakterras aan Gedempte Zuiderdiep 54a te Groningen
 24. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren dakkapel aan Wester Badstraat 40 te Groningen
 25. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor een aanvulling/wijziging op verleende vergunning aan Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen
 26. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor de verbouw pui aan Pelsterstraat 2 te Groningen
 27. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen/omzetten kamerverhuur naar 4 zelfstandige woonfuncties aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 46a te Groningen
 28. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 29. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen aan Kruitlaan 37a te Groningen
 30. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 31. 12-01-2022 – Toestemming voor het realiseren dakkapel op zijdakvlak aan Plantsoenstraat 26 te Groningen
 32. 12-01-2022 – Toestemming voor het omzetting 5 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 33. 12-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen
 34. 12-01-2022 – Toestemming voor het veranderen gevels op begane grond aan Gelkingestraat 27 te Groningen
 35. 12-01-2022 – Toestemming voor het legaliseren dakterras aan Gedempte Zuiderdiep 54a te Groningen
 36. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren dakkapel aan Wester Badstraat 40 te Groningen
 37. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen pui aan Pelsterstraat 2 te Groningen
 38. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen/omzetten kamerverhuur naar 4 zelfstandige woonfuncties aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 46a te Groningen
 39. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 40. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen aan Kruitlaan 37a te Groningen
 41. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 42. 05-01-2022 – Melding voor het gedeeltelijk interne slopen aan Herestraat 38 te Groningen
 43. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het omzetten van een kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Westersingel 10b te Groningen
 44. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Koolstraat 29a te Groningen
 45. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het transformeren van een kamerverhuurpand van 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Kraneweg 87a te Groningen
 46. 02-01-2022 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 47. 02-01-2022 – Tuinbouwstraat 35a, 9717 JA Groningen – transformeren 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 48. 02-01-2022 – Tuinbouwdwarsstraat 19, 9717 HT Groningen – verbouwen woning naar 3 zelfstandige woningen en wijzigen zijgevel
 49. 02-01-2022 – Pottebakkersrijge 11, 9718 AE Groningen – interne verbouw, realiseren zelfstandige wooneenheden (karakteristiek pand)
 50. 02-01-2022 – Oosterweg 100a, 9724 CM Groningen – omzetting 5 kamers naar 2 appartementen
 51. 02-01-2022 – Lijnbaanstraat 18b, 9711 RV Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 52. 02-01-2022 – Herestraat 60, 9711 LK Groningen – interne verbouwing en wijzigen voorgevel
 53. 02-01-2022 – Haddingestraat 5, 9711 KB Groningen – verbouw ten behoeve van het realiseren van 5 appartementen
 54. 02-01-2022 – Gelkingestraat 52a, 9711 NE Groningen – interne verbouw ten behoeve 7 appartementen
 55. 02-01-2022 – Kraneweg 87a, 9718 JL Groningen – transformeren kamerverhuurpand 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden
 56. 02-01-2022 – Tweede Willemstraat 34a, Groningen – intern verbouwen ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden
 57. 02-01-2022 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden in gemeentelijk monument
 58. 02-01-2022 – Tweede Willemstraat 34a, 9725 JK Groningen – omvormen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 59. 30-12-2021 – Visserstraat 5, 9712 CR Groningen – uitbreiden dakterras
 60. 30-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 47a, 9712 NE Groningen – uitbreiding en intern verbouw tot wooneenheden
 61. 30-12-2021 – Fivelstraat 33a, 9715 BE Groningen – omzetten kamerverhuurobject naar zelfstandig wonen
 62. 30-12-2021 – Van Sijsenstraat 40a, 9724 NR Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 63. 30-12-2021 – Westerbinnensingel 19a-19b-21-21a-21b, 9718 BR Groningen – wijzigen van 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 64. 28-12-2021 – Turfsingel 18, 9712 KR Groningen – intern verbouwen met constructieve ingrepen
 65. 28-12-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – interne verbouw studentenkamers naar zelfstandige wooneenheden
 66. 28-12-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 67. 28-12-2021 – Veemarktstraat 91, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 68. 28-12-2021 – Lage der A 1c, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4x) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 69. 28-12-2021 – Tuinbouwstraat 132a, 9717 JR Groningen – omzetten kamerverhuur (4) naar zelfstandig wonen (2) en plaatsen dakkapel
 70. 28-12-2021 – Radesingel 10, 9711 EJ Groningen – splitsen woning en realiseren 3 zelfstandige appartementen met balkon
 71. 28-12-2021 – Oosterstraat 45 en 45a, 9711 NR Groningen – omzetten 13 onzelfstandige kamers naar 10 zelfstandige wooneenheden
 72. 28-12-2021 – Herestraat 38, 9711 LK Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 73. 28-12-2021 – Sloopmelding: Radesingel 10, 9711 EJ Groningen – slopen delen pand ten behoeve verbouw
 74. 28-12-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 18, 9712 GH Groningen – uitvoeren renovatiesloopwerk
 75. 28-12-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 87a, 9712 NG Groningen – slopen deel pand
 76. 28-12-2021 – Ganzevoortsingel 18, 9711 AM Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 77. 28-12-2021 – Frederikstraat 45, 9724 KB Groningen – vergroten woning met dakopbouw
 78. 28-12-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – realiseren dakopbouw voor technische installaties
 79. 28-12-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – het wijzigen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3
 80. 23-12-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen zijgevel
 81. 21-12-2021 – Westerkade 11, 9718 AR Groningen – aanbrengen rolluik met hefplateau in zijgevel
 82. 21-12-2021 – Vismarkt 7, 9712 CA Groningen – vergroten pand ten behoeve van een appartement (gemeentelijk monument)
 83. 21-12-2021 – Jacobijnerstraat 10 te Groningen Kad.gem.Groningen sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jacobijnerstr./St Walburgstr), 9712 HZ Groningen – verbouw vm. Borgmanschool naar 11 appartementen
 84. 21-12-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuur naar zelfstandige woningen
 85. 21-12-2021 – Hoendiepskade 26, 9718 BH Groningen – Omzetten van 11 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden
 86. 21-12-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 87. 16-12-2021 – Jacobijnerstraat/St. Walburgstraat kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie G, perceelnummers 5927, 5928, 6833, 9741 EC Groningen – Verbouw van de voormalige Borgmanschool naar 11 appartementen
 88. 16-12-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuurpand, van 5 kamers in 4 appartementen
 89. 16-12-2021 – Pluimerstraat 33a, 9711 SV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimte
 90. 16-12-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 91. 16-12-2021 – Ossenmarkt 9, 9712 NZ Groningen – splitsen woning middels interne verbouwing en plaatsen serre
 92. 16-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141-141a, 9715 BA Groningen – het wijzigen van 10 onzelfstandige eenheden naar 4 wooneenheden
 93. 14-12-2021 – Visserstraat 11, 9712 CR Groningen – herindeling gevel begane grond
 94. 14-12-2021 – Tuinbouwstraat 3 en 3a, 9717 JA Groningen – splitsen en verbouwen woning
 95. 14-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 149, 9715 BA Groningen – veranderen gevel en realiseren constructieve doorbraak
 96. 14-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141, 141a t/m 141c, 9715 BA Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 10 kamers naar 4 appartementen
 97. 14-12-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – verbouwen kap aan achterzijde (fase 2)
 98. 14-12-2021 – Brugstraat 12, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 99. 14-12-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – interne verbouw studentenkamers naar zelfstandige wooneenheden
 100. 14-12-2021 – Oosterweg 30, 9724 CJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 101. 14-12-2021 – Noorderstationsstraat 42a, 9717 KP Groningen – verbouwen kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige appartementen (gm)
 102. 09-12-2021 – Bedumerweg/Allersmastraat, kad.gem. Groningen, sectie A, perceel 12214, Groningen – vergroten pand ten behoeve 2 woonappartementen
 103. 09-12-2021 – Poelestraat 20, 22a en Nieuwe Markt 13, 9712 KA Groningen – splitsen woning (22a), realiseren zelfstandige woningen op verdieping (20) en aanpassen indeling begane grond
 104. 09-12-2021 – Koolstraat 33a, 9717 KB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 105. 09-12-2021 – Jozef Israëlsstraat 67, 9718 GE Groningen – uitbreiden dakkapellen
 106. 09-12-2021 – Agricolastraat 20, 9711 TR Groningen – bestaande aanbouw wordt vervangen door nieuwbouw
 107. 07-12-2021 – Plantsoenstraat 26, 9717 KV Groningen – realiseren dakkapel op zijdakvlak
 108. 07-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 109. 07-12-2021 – Kruitlaan 35, 9711 TX Groningen – ombouwen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 110. 07-12-2021 – Sloopmelding: Turfsingel 18 en 20, 9712 KR Groningen – maken constructieve doorbraken ten behoeve interne verbouw
 111. 07-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 112. 07-12-2021 – Kleine Leliestraat 12, 9712 TE Groningen – verbouwen en uitbreiden achterhuis (gm)
 113. 07-12-2021 – Carolieweg 30, 9711 LS Groningen – realiseren bovenwoning
 114. 07-12-2021 – Kraneweg 87a, 9718 JL Groningen – transformeren van een kamerverhuurpand van 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden
 115. 07-12-2021 – Visserstraat 41 en 41a, 9712 CS Groningen – herbouwen bestaande bouw in HSB
 116. 07-12-2021 – Vismarkt 52a, 9711 KV Groningen – transformeren en uitbreiden kantoor naar 3 appartementen
 117. 07-12-2021 – Pluimerstraat 33a, 9711 SV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimte
 118. 07-12-2021 – Nieuwstraat 58a, 9724 KN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen
 119. 02-12-2021 – Gelkingestraat 52a, 9711 NE Groningen – gewijzigd uitvoeren eerder verleende omgevingsvergunning
 120. 02-12-2021 – Wassenberghstraat 36a-36b, 9718 LM Groningen – omzetten van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 121. 02-12-2021 – Wester Badstraat 1a, 9726 CN Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 122. 02-12-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – intern wijzigen pand
 123. 02-12-2021 – Turfsingel 18, 9712 KR Groningen – intern verbouwen met constructieve ingrepen en wijzigen gevel
 124. 02-12-2021 – Radebinnensingel 3a, 9711 EL Groningen – aanvraag tot splitsing
 125. 02-12-2021 – Boterdiep 73/2, 9712 LL Groningen – verbouw en uitbreiding pand met zelfstandige woningen
 126. 30-11-2021 – Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – interne verbouwing ten behoeve oprichten 2 zelfstandige woonfuncties
 127. 30-11-2021 – Kleine Bergstraat 24, 9717 NC Groningen – intern veranderen en vergroten woning
 128. 30-11-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 129. 30-11-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 5 kamers naar 4 appartementen
 130. 30-11-2021 – Wester Badstraat 1a, 9726 CN Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 131. 30-11-2021 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – wijzigen eerder verleende vergunning, interne wijziging
 132. 30-11-2021 – Tweede Willemstraat 34a, 9725 JK Groningen – intern verbouwen ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden
 133. 30-11-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – wijzigen dakconstructie verleende omgevingsvergunning
 134. 30-11-2021 – Oosterstraat 41b, 9711 NR Groningen – verbouwen en uitbreiden monumentale pand
 135. 25-11-2021 – Sloopmelding: Tuinbouwstraat 107, 9717 JE Groningen – slopen deel pand
 136. 25-11-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 22a, 22b, 24-1, 9711 SL Groningen – slopen diverse onderdelen woongebouw ten behoeve vergunning
 137. 25-11-2021 – Rijskampenstraat 4, 9717 LN Groningen – uitbouw in achtertuin realiseren (oude schipperswoning)
 138. 25-11-2021 – Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – interne verbouwing ten behoeve oprichten 2 zelfstandige woonfuncties
 139. 23-11-2021 – Damsterdiep 45-45a, 9711 SH Groningen – Verbouwen van een woning naar twee zelfstandige wooneenheden
 140. 23-11-2021 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – het wijzigen van 1 wooneenheid naar 6 zelfstandige wooneenheden
 141. 23-11-2021 – Van Sijsenstraat 40a, 9724 NR Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 142. 23-11-2021 – Petrus Campersingel 21a, 9713 AC Groningen – transformeren kamerverhuur (5 kamers) naar 4 woningen
 143. 23-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 144. 23-11-2021 – Herestraat 40a, 9711 LK Groningen – wijzigen constructie in rijksmonument
 145. 23-11-2021 – Gelkingestraat 27, 9711 NB Groningen – veranderen gevels begane grond
 146. 18-11-2021 – Eendrachtskade 17, 9718 BB Groningen – wijzigen van een kamerverhuurpand met 9 onzelfstandig 1 zelfstandig naar 8 zelfstandige appartementen
 147. 18-11-2021 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden in gemeentelijke monument
 148. 18-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141, 141a, 9715 BA Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 10 kamers naar 4 appartementen
 149. 16-11-2021 – Tuinbouwstraat 23a, 9717 JA Groningen – omzetten van een kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 150. 16-11-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – ombouwen van 13 onzelfstandige wooneenheden naar 9 zelfstandige wooneenheden
 151. 16-11-2021 – Friesestraatweg 16/6, 9718 NG Groningen – vervangen buitenkozijnen
 152. 16-11-2021 – Sloopmelding: Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – (deels)intern slopen pand
 153. 16-11-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 84a, 9712 NN Groningen – slopen tbv omzetten kamerverhuur naar zelfstandige woonfuncties
 154. 16-11-2021 – Nieuwe Kerkhof 35a, 9712 PX Groningen – intern verbouwen 4 onzelfstandige woonruimtes naar 3 zelfstandige woonruimtes
 155. 16-11-2021 – Grachtstraat 22, 9717 HJ Groningen – legaliseren uitbouw
 156. 16-11-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – intern wijzigen pand
 157. 16-11-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – verbouwen kap aan achterzijde (fase 2)
 158. 11-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a-87b-87c, 9712 NG Groningen – het splitsen van 2 zelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen
 159. 11-11-2021 – Wijzigen van een kamerverhuurpand met 9 onzelfstandig 1 zelfstandig naar 8 zelfstandige appartementen
 160. 11-11-2021 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen (interne verbouwing) veranderen van een kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 161. 11-11-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 87a t/m c en Brouwersteeg 3, 3a, 9712 NG Groningen – sloopwerkzaamheden
 162. 11-11-2021 – Sloopmelding: Kraneweg 50, 9718 JS Groningen
 163. 11-11-2021 – Sloopmelding: Baanstraat 2a, 9717 GV Groningen – slopen deel pand
 164. 09-11-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak
 165. 09-11-2021 – Bankastraat 12-12a, 9715 CB Groningen – 9 onzelfstandige wooneenheden omzetten naar 5 zelfstandige wooneenheden
 166. 09-11-2021 – Brugstraat 12, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 167. 09-11-2021 – Friesestraatweg 13, 9718 NA Groningen – vergroten woning door bijgebouw bij woning te betrekken
 168. 09-11-2021 – Westerbinnensingel 29a, 9718 BS Groningen – realiseren dakdoorgang
 169. 09-11-2021 – Nieuwe Boteringestraat 25b, 9712 PG Groningen – aanbrengen buitentrap (legalisatie)
 170. 09-11-2021 – Frederikstraat 45, 9724 KB Groningen – vergroten woning met dakopbouw
 171. 09-11-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen zijgevel
 172. 04-11-2021 – Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing appartement
 173. 04-11-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 174. 04-11-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 175. 04-11-2021 – Damsterdiep 45 en 45a, 9711 SH Groningen – bouwkundige splitsing en het aanpassen van de pui in de voorgevel op begane grond (nieuw besluit n.a.v. bezwaar tegen weigeringsbeschikking)
 176. 04-11-2021 – Visserstraat 11, 9712 CR Groningen – herindeling gevel begane grond
 177. 04-11-2021 – Schuitendiep 58a, 9711 RE Groningen – interne verbouw
 178. 04-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 149, 9715 BA Groningen – veranderen gevel en realiseren constructieve doorbraak
 179. 04-11-2021 – Gedempte Zuiderdiep 54a, 9711 HK Groningen – legaliseren dakterras
 180. 04-11-2021 – Sloopmelding: Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – uitvoeren diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing (sloop en asbest)
 181. 02-11-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – realiseren dakuitbouw
 182. 02-11-2021 – Tuinbouwstraat 3 en 3a, 9717 JA Groningen – splitsen en verbouwen woning
 183. 02-11-2021 – Ganzevoortsingel 18, 9711 AM Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 184. 02-11-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – realiseren dakopbouw voor technische installaties
 185. 02-11-2021 – Bloemstraat 12, 9712 LD Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 woningen
 186. 02-11-2021 – Astraat 2, 9718 CR Groningen – vervangen entree (pui)
 187. 28-10-2021 – Tweede Hunzestraat 13, 9715 BN Groningen – plaatsen aanbouw en vervangen kozijn
 188. 28-10-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 189. 28-10-2021 – Sloopmelding: Herman Colleniusstraat 11/aa, Groningen – slopen garage
 190. 28-10-2021 – Ubbo Emmiussingel 63, 9711 BG Groningen – aanbrengen dakterras op bestaand woonhuis (gm)
 191. 28-10-2021 – Herman Colleniusstraat 11/aa, Groningen – slopen garage en realiseren (nieuwbouw) woning
 192. 26-10-2021 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – verbouwen 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige woningen
 193. 26-10-2021 – Veemarktstraat 92, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 194. 26-10-2021 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen onderdakse schoorsteenkanalen
 195. 21-10-2021 – Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren archeologie werkzaamheden, deels amoveren panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor vergroten bouwmogelijkheden
 196. 21-10-2021 – Gorechtkade 82, 9713 CE Groningen – constructieve ingreep door slopen schouw
 197. 21-10-2021 – Friesestraatweg 13, 9718 NA Groningen – vergroten woning door bijgebouw bij woning te betrekken
 198. 19-10-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Nieuwe Ebbingestraat 71a, 9712 NG Groningen – toevoegen 2 kamers aan kamerverhuurpand
 199. 19-10-2021 – Frederikstraat 44, 9724 KD Groningen – vergroten woning
 200. 19-10-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen kap (fase 1)
 201. 19-10-2021 – Aanvraag omgevingsvergunning: Ooster Badstraat 47, 9726 CK Groningen – uitbreiding woning overeenkomstig belendende percelen
 202. 19-10-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verwijderen asbest en slopen deel pand
 203. 14-10-2021 – Leeuwarderstraat 46, 9718 HZ Groningen – intern verbouwen woning
 204. 14-10-2021 – Akerkhof 17 en Akerkhof 19, 9712 BB Groningen – plaatsen metalstudwand voor historische bouwmuur in rijksmonument
 205. 14-10-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28, 9725 JK Groningen – intern slopen pand
 206. 07-10-2021 – Leeuwarderstraat 46, 9718 HZ Groningen – intern verbouwen woning
 207. 05-10-2021 – Wassenberghstraat 36a + 36b, 9718 LM Groningen – omzetten tweetal bovenwoningen ten behoeve 2 x 2 zelfstandige woonfuncties
 208. 05-10-2021 – Gedempte Kattendiep 33, 9711 PM Groningen – intern verbouwen door aanbrengen nieuwe trappen in gehele gebouw en plaatsen dakkapel
 209. 05-10-2021 – Kleine Leliestraat 12, 9712 TE Groningen – verbouwen en uitbreiden achterhuis (gm)
 210. 05-10-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen kap
 211. 05-10-2021 – Sloopmelding: Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – slopen tbv interne verbouw kamers naar zelfstandige wooneenheden
 212. 30-09-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 213. 30-09-2021 – Mauritsstraat 35, 9724 BJ Groningen – realiseren dakterras
 214. 30-09-2021 – Otto Eerelmanstraat 1, 9718 JZ Groningen – maken tweetal appartementen op begane grond vm. kantoorruimte
 215. 30-09-2021 – Carolieweg 30, 9711 LS Groningen – realiseren bovenwoning
 216. 30-09-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 217. 30-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 218. 30-09-2021 – Sloopmelding: Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – interne verbouw kamers naar zelfstandige wooneenheden
 219. 28-09-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen 2 schoorstenen
 220. 28-09-2021 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 121, 123 en Torenstraat 14, 16, 9711 JL Groningen – intern strippen
 221. 28-09-2021 – Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – wijzigen vergunning
 222. 28-09-2021 – Kruitlaan 41, 9711 TX Groningen – verbouwen en vergroten woning
 223. 28-09-2021 – Kraneweg 87, 9718 JL Groningen – transformeren kamerverhuurpand 4 kamers naar 3 appartementen en omzetten bedrijfsruimte naar zelfstandig wonen
 224. 28-09-2021 – Tuinbouwstraat 90b, 9717 JM Groningen – veranderen indeling woning en plaatsen dakterras
 225. 28-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NA Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 226. 23-09-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – het omzetten van een kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 227. 23-09-2021 – Schuitendiep 33a, 9711 RA Groningen – omzetten onzelfstandige wooneenheden (17 studentenkamers) naar zelfstandige wooneenheden (12 studio’s)
 228. 23-09-2021 – Herestraat 93, 9711 LD Groningen – plaatsen nieuwe gevel t.b.v. winkel/horeca
 229. 21-09-2021 – Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren van archeologie werkzaamheden, deels amoveren van panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor het vergroten van de bouwmogelijkheden
 230. 21-09-2021 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 231. 21-09-2021 – Plantsoenstraat 26, 9717 KV Groningen – realiseren dakkapel op zijdakvlak
 232. 21-09-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 233. 21-09-2021 – Fivelstraat 19, 9715 BE Groningen – splitsen woning in 2 appartementen
 234. 16-09-2021 – Poelestraat 12, 9712 KA Groningen – gedeelte verbouw rijksmonument
 235. 16-09-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 236. 14-09-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak
 237. 14-09-2021 – Singelweg 12, 9714 AT Groningen – plaatsen dakopbouw
 238. 14-09-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – sloopwerkzaamheden (rijksmonument)
 239. 14-09-2021 – Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 41, 9718 HC Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 240. 14-09-2021 – Otto Eerelmanstraat 1b, 9718 JZ Groningen – vergroten eerste verdieping en realiseren dakopbouw op achterdakvlak
 241. 14-09-2021 – Kleine Bergstraat 24, 9717 NC Groningen – veranderen woning
 242. 09-09-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 243. 09-09-2021 – Sloopmelding: Hoendiepskade 27 en 27-1, 9718 BH Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen: nummer 27 4 kamers naar 3 studio’s en nummer 27-1 splitsen appartement naar 2 appartementen
 244. 09-09-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen gevel en vervangen buitentrappen
 245. 09-09-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 74/74a, 9711 RG Groningen – slopen deel pand
 246. 07-09-2021 – Singelweg 12, 9714 AT Groningen – plaatsen dakopbouw
 247. 07-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 71a, 9712 NG Groningen – toevoegen 2 kamers aan kamerverhuurpand
 248. 07-09-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapellen (gemeentelijk monument)
 249. 07-09-2021 – Hoendiepskade 27 en 27-1, 9718 BH Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen: nummer 27 4 kamers naar 3 studio’s en nummer 27-1 splitsen appartement naar 2 appartementen
 250. 07-09-2021 – Eendrachtskade 3a, 9718 BA Groningen – vergroten woning door uitbreiding tweede verdieping op eigen dakterras
 251. 02-09-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4 kamers) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 252. 02-09-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 253. 02-09-2021 – Korreweg 49, 9714 AB Groningen – transformeren woonhuis in 2 woonappartementen
 254. 02-09-2021 – Gorechtkade 82, 9713 CE Groningen – legalisatie sloop schouw
 255. 02-09-2021 – Sloopmelding: Oostersingel 7a, 9713 EW Groningen – gedeeltelijk (intern) slopen pand
 256. 02-09-2021 – Damsterkade 7a, 9711 SE Groningen – transformeren 4 onzelfstandige woonfuncties naar 3 zelfstandige woningen en plaatsen dakkapellen op zijdakvlakken
 257. 31-08-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten 5 studentenkamers naar 4 zelfstandige woningen
 258. 31-08-2021 – Oostersingel 158a, 9711 XL Groningen – aanpassen dakterras
 259. 31-08-2021 – Friesestraatweg 95, 9718 ND Groningen – plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 260. 31-08-2021 – Eerste Hunzestraat 12, 9715 BK Groningen – omzetten werkplaats naar woning
 261. 31-08-2021 – Leeuwarderstraat 8, 9718 HX Groningen – vergroten woning
 262. 26-08-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – realiseren dakuitbouw
 263. 26-08-2021 – Sloopmelding: Cohousing Jacobijner 10 - Borgmanschool kad. gem. gron. Sectie G perc.nr. 5927, G 6833 en G 5928 te Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool naar appartementen
 264. 26-08-2021 – Oostersingel 7a t/m 7g, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 265. 26-08-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 266. 24-08-2021 – Akerkhof 17 en Akerkhof 19, 9712 BB Groningen – plaatsen metalstudwand voor historische bouwmuur in rijksmonument
 267. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 268. 19-08-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (13 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 269. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – omzetten 2 kamers naar één appartement en uitvoeren kleine wijzigingen aan winkel
 270. 19-08-2021 – Tweede Hunzestraat 13, 9715 BN Groningen – plaatsen aanbouw
 271. 17-08-2021 – Frederikstraat 9, 9b t/m 9g, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 272. 17-08-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 273. 10-08-2021 – Oostersingel 7a, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 274. 10-08-2021 – Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 275. 03-08-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – verbouwen souterrain tot kantoor
 276. 03-08-2021 – Friesestraatweg 95, 9718 ND Groningen – plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 277. 03-08-2021 – Eendrachtskade 3a, 9718 BA Groningen – vergroten woning door uitbreiding tweede verdieping op eigen dakterras
 278. 29-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 279. 29-07-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 280. 29-07-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 281. 29-07-2021 – Veemarktstraat 92, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 282. 29-07-2021 – Oostersingel 158a, 9711 XL Groningen – aanpassing dakterras bestaande vergunning
 283. 29-07-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 284. 27-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 285. 27-07-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 286. 27-07-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – intern verbouwen pand
 287. 27-07-2021 – Wassenberghstraat 36a + 36b, 9718 LM Groningen – omzetten tweetal bovenwoningen ten behoeve 2 x 2 zelfstandige woonfuncties
 288. 27-07-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 289. 27-07-2021 – Brugstraat 10, 12 en 14, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 290. 27-07-2021 – Akerkhof 39a, 9712 BC Groningen – splitsen bovenwoning en uitbreiden 2e verdieping
 291. 27-07-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10 (kadastrale sectie G nrs 5927, 5928, 6833), 9712 HZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool
 292. 22-07-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 293. 20-07-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 294. 20-07-2021 – Brouwerstraat 3, Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 295. 20-07-2021 – Paterswoldseweg 35a t/m 35f, 9726 BB Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige appartementen
 296. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 - 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 297. 20-07-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – slopen deel (intern) woning
 298. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen 2 schoorstenen
 299. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – legaliseren dakterras
 300. 15-07-2021 – Hereweg 85b-4, 85b-5, 85b-6 en 85b-7, 9725 AC Groningen – een wijziging op eerdere omgevingsvergunning, realisatie 7 appartementen in plaats 6 appartementen
 301. 15-07-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 302. 15-07-2021 – Frederikstraat 44, 9724 KD Groningen – vergroten woning
 303. 15-07-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 304. 15-07-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 305. 13-07-2021 – Torenstraat 14 en 16, Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 306. 13-07-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 307. 13-07-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 308. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a t/m 84h, 84k, 84m, 84n, 84p en 84r, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 309. 13-07-2021 – Tuinbouwstraat 90b, 9717 JM Groningen – veranderen indeling woning en plaatsen dakterras
 310. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 311. 08-07-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 312. 08-07-2021 – Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – verbouwen woning
 313. 08-07-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw van 5 zelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenhede
 314. 08-07-2021 – Sloopmelding: Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – slopen diverse onderdelen ten behoeve verbouwing
 315. 06-07-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 316. 06-07-2021 – Schuitendiep 3, 3b, 3c en 5, 9712 KD Groningen – verbouwen 4 kantoren naar 4 zelfstandige wooneenheden (appartementen)
 317. 06-07-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 318. 06-07-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rijksmonument)
 319. 06-07-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – van 2 2 kamers naar 1 appartement en kleine wijzigingen aan winkel
 320. 06-07-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 6 zelfstandige woningen naar 4 onzelfstandige woningen
 321. 06-07-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – interne verbouw naar zelfstandige wooneenheden
 322. 01-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 323. 29-06-2021 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – omzetten van 1 woning naar 2 zelfstandige wooneenheden (rechtswege verleend)
 324. 29-06-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 zelfstandige appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde
 325. 29-06-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 326. 29-06-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummer 17e, 17f en 17g
 327. 29-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49b, 49a, 51a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 328. 29-06-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 329. 29-06-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 330. 24-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 331. 24-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 332. 24-06-2021 – Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jacobijnerstr./St Walburgstr), 9712 HZ Groningen – verbouw vm. Borgmanschool naar 11 appartementen
 333. 24-06-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 334. 24-06-2021 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 335. 24-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamer naar 8 zelfstandige appartementen
 336. 24-06-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jaconerstr/ St. Walburgstr), 9712 HZ Groningen – slopen deel vm. Borgmanschool
 337. 22-06-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (12 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 338. 22-06-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4 kamers) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 339. 22-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 340. 22-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 341. 15-06-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 342. 15-06-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – wijziging op vergunning
 343. 15-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 344. 15-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 345. 15-06-2021 – Sloopmelding: Heresingel 22, 9711 ET Groningen – intern (gedeeltelijk) slopen pand
 346. 15-06-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 347. 10-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 348. 10-06-2021 – Oosterstraat 17, 9711 NN Groningen – realiseren 3 appartementen op verdiepingen en optoppen pand met extra bouwlaag
 349. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – veranderen van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige eenheden
 350. 08-06-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 351. 08-06-2021 – Sloopmelding: Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – sloopwerkzaamheden in verband met verbouw kantoor naar 3 appartementen
 352. 08-06-2021 – Kleine Appelstraat 20 en 22, 9712 TZ Groningen – intern slopen 2 bovenwoningen ter renovatie 1 juni - 1 juli
 353. 08-06-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 354. 08-06-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 355. 08-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 356. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 357. 08-06-2021 – Heresingel 22, 9711 ET Groningen – we gaan 16 studios maken, hiervoor moeten voorzetwanden gesloopt worden
 358. 08-06-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 359. 03-06-2021 – Poelestraat 43, 45, 9711 PK Groningen – vergroten panden met opbouw en achterbouw
 360. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 361. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 362. 03-06-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 363. 03-06-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 364. 03-06-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 365. 03-06-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 366. 03-06-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 367. 03-06-2021 – Bankastraat 4, 9715 CA Groningen – transformeren horecagelegenheid naar zelfstandige woning
 368. 03-06-2021 – Sloopmelding: Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – intern slopen pand
 369. 06-11-2019 – Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 10 kamers tot 6 zelfstandige woningen
 370. 03-06-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – intern slopen diverse onderdelen woning (t.b.v. verbouwing pand)
 371. 03-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 372. 02-06-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 373. 02-06-2021 – Noorderstationsstraat 31 en Johan de Wittstraat 1-1 t/m 1-5, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen (hogere waarde wgh)
 374. 02-06-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 375. 02-06-2021 – Rabenhauptstraat 23a t/m 23c, 9725 CB Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 376. 02-06-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw
 377. 02-06-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 378. 02-06-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 379. 02-06-2021 – Winschoterdiep 35b, 9724 GJ Groningen – legaliseren zelfstandige wooneenheid (tweekamerappartement)
 380. 02-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 381. 02-06-2021 – Oude Boteringestraat 72 en 74, 9712 GN Groningen – intern verven en sausen monument (rm)
 382. 02-06-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapellen en interne aanpassingen
 383. 02-06-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten al bestaande dakopbouw en plaatsen extra trap tussen tweede en derde verdieping
 384. 02-06-2021 – Friesestraatweg 16/6, 9718 NG Groningen – vervangen kozijnen
 385. 02-06-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 386. 02-06-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 387. 02-06-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – uitvoeren diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 388. 02-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – verwijderen erker
 389. 26-05-2021 – Oosterstraat 24a en 24n, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 390. 26-05-2021 – Jacobstraat 30a t/m 30c, 9724 JS Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 391. 26-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 392. 26-05-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 393. 26-05-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 394. 26-05-2021 – Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – verbouw naar 4 appartementen
 395. 26-05-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 396. 26-05-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 397. 26-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 398. 26-05-2021 – Kolendrift 19, 9712 MT Groningen – plaatsen tussenvloer (Rijksmonument)
 399. 20-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 400. 20-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 401. 20-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 402. 19-05-2021 – Schuitendiep 33a, 9711 RA Groningen – omzetten onzelfstandige wooneenheden (17 studentenkamers) naar zelfstandige wooneenheden (12 studio’s)
 403. 19-05-2021 – Rademarkt 2, 9711 CV Groningen – verbouwen winkelruimte op begane grond en realiseren woning op verdieping
 404. 19-05-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 405. 19-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107a, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige wooneenheden en uitvoeren externe herstelwerkzaamheden aan pand
 406. 19-05-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 407. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 408. 19-05-2021 – Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing van 1 appartement naar 2 appartementen
 409. 19-05-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 410. 19-05-2021 – Sloopmelding: Tweede Hunzestraat 27, 9715 BP Groningen – verwijderen achterpui
 411. 19-05-2021 – Sloopmelding: Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel – verwijderen dak en achtergevel tbv vernieuwbouw woning
 412. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 413. 19-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – transformeren begane grond en realiseren tussenvloer ten behoeve realisatie kantoorruimte
 414. 19-05-2021 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 415. 12-05-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 416. 12-05-2021 – Torenstraat 14 en 16 (kad.sectie G nr 2229), 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 417. 12-05-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 418. 12-05-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 419. 12-05-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 – 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 420. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 421. 12-05-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 422. 12-05-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 423. 12-05-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 424. 12-05-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 425. 12-05-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree
 426. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – verbouw onzelfstandige kamers naar appartementen
 427. 12-05-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 428. 12-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 429. 12-05-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 430. 12-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 431. 05-05-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 432. 05-05-2021 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – wijziging voorgevel, raamopeningen en entree
 433. 05-05-2021 – Lage der A 9 t/m 10b, 9718 BJ Groningen – vervangen glas en wijzigen detaillering
 434. 05-05-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 435. 05-05-2021 – Herestraat 92 en 92e, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 436. 05-05-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing op begane grond en aanbrengen wijzigingen aan kozijnen op gevels
 437. 05-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 438. 05-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 439. 05-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 440. 05-05-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – uitslopen/renovatie sloop
 441. 05-05-2021 – Sloopmelding: Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – slopen deel pand
 442. 05-05-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 443. 05-05-2021 – Sloopmelding: Bloemstraat 67, 9712 LC Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 444. 28-04-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 445. 28-04-2021 – Visserstraat 12b t/m 12e, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelf. wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 446. 28-04-2021 – Oostersingel 110, 110a en 110b, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 447. 28-04-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 448. 28-04-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 449. 28-04-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 450. 28-04-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – aanpassen begane grond tbv wonen en aanbrengen lift
 451. 28-04-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 452. 28-04-2021 – Tweede Hunzestraat 19a, 9715 BN Groningen – transformeren kamerbewoning (4x) naar zelfstandig wonen (3x)
 453. 28-04-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – nieuw oprichten woning middels uitbreiding
 454. 28-04-2021 – Eerste Hunzestraat 12, 9715 BK Groningen – omzetten werkplaats naar woning
 455. 21-04-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 456. 21-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen –Transformeren van 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 457. 21-04-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 458. 21-04-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 459. 21-04-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 460. 21-04-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 461. 21-04-2021 – Mauritsstraat 35, 9724 BJ Groningen – dakterras
 462. 21-04-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – uitvoeren interne verbouwwerkzaamheden
 463. 21-04-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 27, 29, 29A, 31, 31A, 31B 9711 SG, 9711 SG Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 464. 21-04-2021 – Gedempte Kattendiep 33, 9711 PM Groningen – wijzigen trap op begane grond en eerste verdieping en aanbrengen nieuw trap op tweede verdieping met dakkapel
 465. 14-04-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree toegang
 466. 14-04-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 467. 14-04-2021 – Lage der A 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – splitsen woning naar 2 appartementen (oorspronkelijke staat)
 468. 14-04-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 469. 14-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 470. 14-04-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 471. 14-04-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 472. 14-04-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – plaatsen dakterras en toegang
 473. 07-04-2021 – Sloopmelding: Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 474. 07-04-2021 – Sloopmelding: Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – sloopmelding voor Visserstraat 12b, kamers naar appartementen
 475. 07-04-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – slopen delen pand
 476. 07-04-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – interne verbouwing aan pand voor omzetting woning 4 kamers naar 3 appartementen
 477. 07-04-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 478. 07-04-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 479. 07-04-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 480. 07-04-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 481. 07-04-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 482. 07-04-2021 – Butjesstraat 2p, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 483. 07-04-2021 – Tuinbouwdwarsstraat 18a, 9717 HV Groningen – vergroten pand aan achterzijde (strijdig gebruik)
 484. 07-04-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 485. 07-04-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 486. 07-04-2021 – Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – omzetten van vier onzelfstandige kamers naar drie zelfstandige appartementen
 487. 07-04-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 488. 07-04-2021 – Guyotplein 1, 9712 NX Groningen – veranderen gevel
 489. 07-04-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 490. 31-03-2021 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 zelfstandige appartementen op verdiepingen (rijksmonument)
 491. 31-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 492. 31-03-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – doortrekken kap tot aan achtergevel
 493. 31-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten van vijf kamers naar drie appartementen
 494. 31-03-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 495. 31-03-2021 – Sloopmelding: Sabangplein 13, 9715 CV Groningen – renovatie sloop
 496. 31-03-2021 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 497. 31-03-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 498. 31-03-2021 – Oostersingel 110, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 499. 31-03-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 500. 24-03-2021 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond
 501. 24-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning (wijziging op eerder verleende vergunning 202076011)
 502. 24-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouwen kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 503. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 504. 24-03-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummers 17e, 17f en 17g
 505. 24-03-2021 – Boterdiep 49-49b en 51a, 9712 LK Groningen – wijzigen en vergroten verdiepingen ten behoeve 6 zelfstandige woonappartementen
 506. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 507. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 508. 24-03-2021 – Lage der A 9, 9a, 9b, 10, 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – detaillering vervangen glas
 509. 24-03-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 510. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 511. 24-03-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – (deels) intern slopen bovenwoning gelegen aan Werfstraat 11
 512. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – slopen hoofdgebouw
 513. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – sloopmelding studentenkamers naar appartementen
 514. 24-03-2021 – Sloopmelding: Korreweg 31, 9714 AB Groningen – slopen in hoofdgebouw
 515. 17-03-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (o.a. dakkapellen)
 516. 17-03-2021 – Pelsterstraat 25a t/m 25c, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 517. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie 10 studentenkamers naar 9 zelfstandig woningen
 518. 17-03-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – wijzigen gevel Akerkhof 5 en interne wijziging inrichting Akerkhof 3 en 5
 519. 17-03-2021 – Tweede Willemstraat 8-8a-8b en 8c, 9725 JJ Groningen – Omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige
 520. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie van tien studentenkamers naar negen zelfstandig woningen
 521. 17-03-2021 – Sloopmelding: Riouwstraat 19 en 19a, 9715 BS Groningen – leeghalen woning ter renovatie
 522. 17-03-2021 – Sloopmelding: Schoolstraat 1, 9712 JP Groningen – gedeeltelijke renovatiesloop woonhuis
 523. 17-03-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – slopen interieur eerste, tweede en derde verdieping
 524. 17-03-2021 – Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 525. 17-03-2021 – Noorderstationsstraat 7a, 9716 AN Groningen – veranderen, uitbreiden en verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen
 526. 17-03-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 527. 10-03-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel, dakopbouw en plaatsen hekwerk (legalisatie)
 528. 10-03-2021 – Kennisgeving melding o.g.v. Besluit uniforme saneringen: Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Burgemeester en wethouders hebben op 1 maart 2021 van Bouwbedrijf Kooi een melding ‘Besluit uniforme saneringen’, categorie immobiel, ontvangen voor de uitvoering van een bodemsanering aan de Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Dit ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex. Indien de melding voldoet, kan vanaf 5 april 2021 worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.
 529. 10-03-2021 – Tweede Willemstraat 8a t/m 8c, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 530. 10-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – een interne verbouwing waar 4 studentenkamers naar 3 zelfstandige wooneenheden worden verbouwd
 531. 10-03-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 532. 10-03-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 533. 10-03-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 5 appartementen
 534. 10-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 535. 10-03-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 536. 10-03-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing begane grond
 537. 10-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 538. 03-03-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 539. 03-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 540. 03-03-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 541. 03-03-2021 – Sloopmelding: Vismarkt 3, 9712 CA Groningen – intern sloopwerk, demontage indifferenter onderdelen interieur
 542. 03-03-2021 – Sloopmelding: Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – sloopwerkzaamheden vanwege verbouw studentenkamers naar appartementen
 543. 03-03-2021 – Sloopmelding: Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 544. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – slopen om woning om te kunnen zetten 4 kamers naar 2 appartementen
 545. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – binnenpands slopen
 546. 03-03-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 547. 03-03-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 548. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – woning omzetten 4 kamers naar 2 appartementen
 549. 03-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 550. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – verbouwen 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 551. 03-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 552. 24-02-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 553. 24-02-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 554. 24-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 555. 24-02-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 556. 24-02-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 557. 24-02-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 558. 24-02-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – oprichten woning
 559. 24-02-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 560. 24-02-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 561. 24-02-2021 – Sloopmelding: Zwarteweg 13, 9717 HN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 562. 24-02-2021 – Sloopmelding: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – slopen hoofdgebouw
 563. 24-02-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 564. 24-02-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 565. 24-02-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 23a te Groningen Damsterdiep 21, 21a, 23, 23a, 25a, 25b, 9711 SG Groningen – slopen pand
 566. 24-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 567. 17-02-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 568. 17-02-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 569. 17-02-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en realiseren 2 dakkapellen en dakopbouw
 570. 17-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 571. 10-02-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 572. 10-02-2021 – Zuiderpark 2, 9724 AD Groningen – verbouwen en plegen onderhoudswerkzaamheden aan monumentale pand
 573. 10-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 574. 10-02-2021 – Kraneweg 65a, 65a-1 t/m 65a-3, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 575. 10-02-2021 – Damsterdiep 7a t/m 7e, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 576. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 577. 10-02-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 578. 10-02-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 579. 10-02-2021 – Jozef Israëlsplein 2, 9718 EN Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 580. 10-02-2021 – Fivelstraat 19, 9715 BE Groningen – splitsen woning in 2 appartementen
 581. 10-02-2021 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realiseren 6 appartementen
 582. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 583. 10-02-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – intern slopen diverse onderdelen
 584. 03-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandig wooneenheden
 585. 03-02-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 586. 03-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 587. 03-02-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 588. 03-02-2021 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – vergroten woning
 589. 03-02-2021 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 590. 03-02-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 591. 03-02-2021 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 592. 03-02-2021 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 593. 03-02-2021 – Heresingel 34, 34a t/m 34d, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 594. 03-02-2021 – Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – splitsen in 2 woningen en intern verbouwen
 595. 03-02-2021 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 596. 03-02-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 597. 03-02-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 598. 03-02-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Kerklaan 76, 9717 HG Groningen – legaliseren in afwijking verleende omgevingsvergunning gerealiseerde bebouwing
 599. 03-02-2021 – Hereweg 22-4 en 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 600. 27-01-2021 – Sloopmelding: Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – intern slopen interieuronderdelen op eerste en tweede verdieping
 601. 27-01-2021 – Sloopmelding: Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – gedeeltelijk sloopwerkzaamheden
 602. 27-01-2021 – Sloopmelding: Prinsenstraat 7, 9711 CL Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 603. 27-01-2021 – Sloopmelding: Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 604. 27-01-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde en realiseren 2 dakkapellen
 605. 27-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 606. 27-01-2021 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 607. 27-01-2021 – Werfstraat 5c, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 608. 27-01-2021 – Westerkade 15 t/m 15t, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 609. 27-01-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (waaronder o.a. dakkapellen worden gerealiseerd)
 610. 27-01-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformeren onzelfstandig wonen naar zelfstandig wonen
 611. 27-01-2021 – Damsterdiep 70, 9713 EJ Groningen – wijzigen winkelfunctie naar zelfstandige woning
 612. 20-01-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden
 613. 20-01-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 31, 9711 KH Groningen – slopen deel pand
 614. 20-01-2021 – Sloopmelding: Noorderstationsstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 615. 20-01-2021 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 616. 20-01-2021 – Kerklaan 18 en 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand
 617. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 618. 20-01-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel en dakopbouw (legalisatie)
 619. 20-01-2021 – Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 620. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121-123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 621. 20-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 622. 20-01-2021 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – realiseren dakterras met toegang (1e fase)
 623. 20-01-2021 – Anna Paulownastraat 7a, 9725 JP Groningen – splitsen bovenwoning in 3 zelfstandige appartementen
 624. 20-01-2021 – Torenstraat 14 en 16, 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 625. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 626. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 627. 20-01-2021 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 628. 20-01-2021 – Oosterstraat 39a, 9711 NP Groningen – realiseren 2 appartementen en interne verbouwing
 629. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 38, 9717 JA Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 630. 13-01-2021 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op verdiepingen
 631. 13-01-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 632. 13-01-2021 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 633. 13-01-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 634. 13-01-2021 – Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden panden, splitsen bestaande woning, optoppen met 3 bouwlagen en transformeren garage naar woonfunctie (realiseren 3 zelfstandige woningen)
 635. 13-01-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 636. 13-01-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder
 637. 13-01-2021 – Friesestraatweg 16 3a, 9718 NG Groningen – het wijzigen van de bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 638. 06-01-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 639. 06-01-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 640. 06-01-2021 – Tuinbouwstraat 23a, 9717 JA Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woonfunctie’s en realiseren dakterras
 641. 06-01-2021 – Poelestraat 43 en 45, 9711 PK Groningen – vergroten pand met opbouw en achterbouw
 642. 06-01-2021 – Lodewijkstraat 12, 9724 BC Groningen – vergroten woning
 643. 06-01-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 644. 06-01-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 645. 30-12-2020 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realisatie appartementen in bestaande bovenwoning en opslagruimte aan Akerkhof 27
 646. 30-12-2020 – Akkerstraat 24/1, 9717 KJ Groningen – vergroten woning
 647. 30-12-2020 – Kraneweg 65a, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 648. 30-12-2020 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 649. 30-12-2020 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 650. 30-12-2020 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 651. 30-12-2020 – Sloopmelding: Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 652. 23-12-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 653. 23-12-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 654. 23-12-2020 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – splitsen woning in boven- en benedenwoning en realiseren uitbouw met dakterras
 655. 23-12-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 656. 23-12-2020 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen en aanpassen uitbouw aan achterzijde gebouw
 657. 23-12-2020 – Boterdiep 22-24, 9712 LP Groningen – omvormen van 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden
 658. 23-12-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 659. 16-12-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 660. 16-12-2020 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 661. 16-12-2020 – Schoolstraat 1, 1a en 1b, 9712 JP Groningen – verbouwen bovenwoning naar 3 appartementen
 662. 16-12-2020 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond en plaatsen zonnepanelen (Rijksmonument)
 663. 16-12-2020 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 664. 16-12-2020 – Hereweg 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 665. 16-12-2020 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 666. 16-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten van een kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 667. 16-12-2020 – Aweg 23-23a, 9718 CV Groningen – wijzigen van kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes (van 6 wooneenheden naar 4)
 668. 16-12-2020 – Sloopmelding: Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – slopen
 669. 09-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 670. 09-12-2020 – Friesestraatweg 16-3a t/m 16-3c, 9718 NG Groningen – wijzigen bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 671. 09-12-2020 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 672. 09-12-2020 – Brandenburgerstraat 13, 9724 BA Groningen – vergroten 2 appartementen aan achterzijde en plaatsen 2 dakkapellen
 673. 09-12-2020 – Akerkhof 3 en 5, 9712 BA Groningen – wijzigen gevels en interne wijziging inrichting
 674. 09-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – het verbouwen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 675. 09-12-2020 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – sloopwerkzaamheden
 676. 09-12-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 677. 02-12-2020 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand d.m.v. aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 678. 20-11-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 679. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 680. 23-10-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 681. 02-12-2020 – Westerhavenstraat 7, 9718 AJ Groningen – vergroten woning (legalisatie)
 682. 07-08-2019 – Westerhavenstraat 43 en 45, 9718 AK Groningen – slopen bouwwerk
 683. 04-04-2018 – Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24, 9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ het splitsen en vergroten van de panden ten behoeve van 9 zelfstandige appartementen
 684. 02-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 685. 02-12-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 686. 02-12-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 687. 02-12-2020 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen winkelfunctie in woonruimte
 688. 02-12-2020 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 689. 02-12-2020 – Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 690. 02-12-2020 – Sabangplein 13-13a, 9715 CV Groningen – omzetten van kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige wooneenheden
 691. 02-12-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen (sloop)
 692. 02-12-2020 – Sloopmelding: Veemarktstraat 95 en 96, 9724 GC Groningen – gedeeltelijke sloop pand
 693. 02-12-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30, 9711 ST Groningen – sloopwerkzaamheden aan panden
 694. 25-11-2020 – Westerkade 15, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 695. 25-11-2020 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 696. 25-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 697. 25-11-2020 – Noorderbuitensingel 2a t/m 2c, 9717 KK Groningen – verbouwen pand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 698. 25-11-2020 – Heresingel 22, 22a t/m 22t, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 699. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 700. 18-11-2020 – Sabangplein 13 en 13a, 9715 CV Groningen – transformeren kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige eenheden
 701. 18-11-2020 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – vergroten 2 zelfstandige appartementen
 702. 18-11-2020 – Hoekstraat 46, 9712 AP Groningen – wijzigen naar 2 woningen middels interne verbouwing en vervanging kap en uitbreiden pand
 703. 18-11-2020 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 704. 18-11-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 705. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning
 706. 18-11-2020 – Noorderstationsstraat 38a, 9717 KP Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 707. 18-11-2020 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op de verdiepingen
 708. 18-11-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – slopen binnenwanden ten behoeve verbouw pand
 709. 11-11-2020 – Kerklaan 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand aan Kerklaan 18-20 Groningen
 710. 11-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 41a, 9718 GC Groningen – intern maken constructieve doorbraak
 711. 04-11-2020 – Boterdiep 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 712. 04-11-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 713. 28-10-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9b, 9712 NC Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 714. 28-10-2020 – Astraat 20a, 9718 CR Groningen – wijzigen onzelfstandig wonen (6 wooneenheden) naar zelfstandig wonen (4 wooneenheden)
 715. 21-10-2020 – Zuiderpark 18a t/m 18h, 18k, 18m, 18n en 18p t/m 18u, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand naar zelfstandige woonfuncties
 716. 14-10-2020 – Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – wijzigen restaurant met woning naar restaurant met 7 appartementen (gemeentelijk monument)
 717. 14-10-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 718. 14-10-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 719. 07-10-2020 – Hoendiepskade 11, 9718 BE Groningen – legaliseren veranderingen en wijzigingen woning (rijksmonument)
 720. 07-10-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – van 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 721. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 11a, 9713 GA Groningen – omzetten 3 kamers naar 2 zelfstandige appartementen
 722. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 3, 9713 GA Groningen – wijzigen functie t.b.v. zelfstandige woning
 723. 07-10-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 724. 07-10-2020 – Noorderbuitensingel 2, 9717 KK Groningen – verbouwen pand ten behoeve van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 725. 30-09-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 726. 30-09-2020 – Blekerstraat 22a-24a, 9718 EC Groningen – het omzetten van kamers (8) naar 5 zelfstandige wooneenheden
 727. 30-09-2020 – Nieuwe Sint Jansstraat 30a, 9711 VJ Groningen – interne wijziging
 728. 30-09-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 woningen
 729. 23-09-2020 – Sloopmelding: Marwixstraat 6a, 9726 CD Groningen – intern slopen pand
 730. 23-09-2020 – Sloopmelding: Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – interne sloop object ten behoeve realiseren 4 zelfstandige woningen
 731. 16-09-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 732. 16-09-2020 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 733. 09-09-2020 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 appartementen in rijksmonument
 734. 09-09-2020 – Oude Ebbingestraat 89a, 9712 HG Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden tot 4 zelfstandige eenheden
 735. 02-09-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 736. 02-09-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren van 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 737. 02-09-2020 – Sloopmelding: Padangstraat 27 en 27a, 9715 CL Groningen – sloopwerkzaamheden binnen pand
 738. 02-09-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 184, 9713 EN Groningen – intern slopen pand
 739. 26-08-2020 – Boterdiep 22 en 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 740. 19-08-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 741. 19-08-2020 – Sloopmelding: Hereweg 79, 9725 AC Groningen – slopen binnenwanden t.b.v. verbouwen kantoor tot 10 studio’s
 742. 12-08-2020 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 743. 12-08-2020 – Muurstraat 4, 9712 EN Groningen – realiseren twee zelfstandige appartement op begane grond
 744. 12-08-2020 – Damsterdiep 17, 9711 SG Groningen – bestaande pand zal ingericht worden met verschillende wooneenheden
 745. 05-08-2020 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 746. 05-08-2020 – Zuiderdiep 54 t/m 54c, 9711 HK Groningen – transformeren bestaande kantoorfunctie naar 3 zelfstandige woningen
 747. 05-08-2020 – Heresingel 22 en 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 748. 05-08-2020 – Heresingel 34, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 749. 05-08-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 750. 01-08-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – tijdelijk wijzigen functie naar kamerverhuur (5 jaar)
 751. 18-07-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – strijdig gebruik bestemmingsplan
 752. 29-07-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 753. 29-07-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – omvormen van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenheden
 754. 29-07-2020 – Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – realiseren appartementen/verbouw
 755. 29-07-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 756. 22-07-2020 – Schuitendiep 70a t/m 70e, 9711 RG Groningen – omzetten 7 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige woningen
 757. 22-07-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 758. 22-07-2020 – H.W. Mesdagstraat 72/1, 9718 HN Groningen – intern verbouwen begane grond naar 2 woningen
 759. 15-07-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 760. 15-07-2020 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – wijzigen kamerverhuur naar appartementen
 761. 15-07-2020 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – slopen binnenwanden
 762. 08-07-2020 – Pelsterstraat 63, 9711 KK Groningen – verbouwen monumentaal pand ten behoeve realiseren 4 appartementen
 763. 08-07-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 2 en 2-1, 9712 NK Groningen – intern verbouwen door splitsen bovenwoning in 2 woonappartementen (rijksmonument)
 764. 08-07-2020 – Herman Colleniusstraat 9, 9718 KP Groningen – transformeren 9 onzelfstandige woningen naar 8 zelfstandige woningen
 765. 01-07-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 766. 01-07-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 767. 01-07-2020 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 768. 01-07-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 769. 01-07-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 2, 9712 VN Groningen – interne verbouwing met constructieve wijziging
 770. 24-06-2020 – Pelsterstraat 31 en 35, 9711 KH Groningen – oprichten woongebouw met 29 appartementen en commerciële ruimten met hergebruik bestaande kelders
 771. 24-06-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 772. 24-06-2020 – Bloemsingel 8, 9712 KZ Groningen – renoveren, verbouwen en strijdig gebruiken pand (villa B)
 773. 24-06-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 774. 17-06-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 775. 17-06-2020 – Paterswoldseweg 9a t/m 9d, 9726 BA Groningen – intern verbouwen pand naar 4 zelfstandige appartementen
 776. 17-06-2020 – Sloopmelding: Kerklaan 103a, 9717 HD Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 777. 17-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlstraat 76-76a, 9718 GP Groningen – melding t.b.v. sloopwerkzaamheden
 778. 10-06-2020 – Gedempte Kattendiep 3 en Steentilstraat 18, 9711 PL Groningen – intern verbouwen kamerverhuurpand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 appartementen
 779. 10-06-2020 – Jozef Israëlsstraat 76-76a, 76b t/m 76e, 9718 GP Groningen – omzetten 7 onzelfstandig woningen naar 6 zelfstandig woningen
 780. 10-06-2020 – Zuiderpark 18, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 19 kamers naar 16 zelfstandige woonfuncties (en bestaande logiesfunctie)
 781. 05-06-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven), 9711 GG Groningen – verbouwen en vergroten pand voor realiseren zelfstandige woningen
 782. 28-08-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 en 41, 9711 GG Groningen – slopen deel pand
 783. 10-06-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 784. 10-06-2020 – Herebinnensingel 21, 9711 GG Groningen – verbouw begane grond naar zelfstandig appartement
 785. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – intern slopen pand
 786. 03-07-2019 – Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – splitsen beneden-/bovenwoning tbv oprichten 2 en 4 zelfstandige woonfuncties
 787. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64a, 9718 GN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 788. 11-12-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64 en 64a, 9718 GN Groningen – strippen/slopen interieur
 789. 28-08-2019 – Jozef Israëlsstraat 64, 64a t/m 64d, 9718 GN Groningen – transformeren 3 respectievelijk 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 respectievelijk 3 zelfstandige woningen
 790. 06-02-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 45 en 45a, 9718 GC Groningen – betreft sloopmelding boven-/benedenwoning
 791. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 792. 25-09-2019 – Jozef Israëlsstraat 83 / 83a, 9718 GG Groningen – verbouwen 2 kamerverhuurpanden met 8 kamers naar 6 zelfstandige woonfuncties
 793. 10-04-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – van 6 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 794. 20-03-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – transformeren bestaand kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 795. 02-08-2017 – Jozef Israëlstraat 65, 9718 GE Groningen – splitsen kamerverhuurpand in 7 zelfstandige woonfuncties
 796. 03-06-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 797. 03-06-2020 – Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden in 10 zelfstandige wooneenheden
 798. 04-12-2019 – H.W. Mesdagstraat 40, 9718 HL Groningen – slopen interieurdelen
 799. 21-12-2016 – H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – verbouw pand tot 10 kamereenheden
 800. 03-06-2020 – Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – slopen onderdelen pand ten behoeve realiseren reeds vergunde plan
 801. 12-06-2019 – Kraneweg 13/1 heel Kranepoort, nummer 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – sloopwerkzaamheden tbv verbouwen pand
 802. 24-07-2019 – Kraneweg 13/18 en 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – verbouwen pand tot 24 appartementen
 803. 03-06-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 804. 27-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42-42a, 9718 GM Groningen – het omvormen van 5 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 805. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6/6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 806. 20-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 zelfstandige woningen
 807. 20-05-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 808. 20-05-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 809. 20-05-2020 – Eendrachtskade 17-17a, 9718 BB Groningen – wijzigen kamerverhuurpand met 9 kamers naar 8 zelfstandige woningen
 810. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6, 9718 LR Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 811. 20-05-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – wijzigen restaurant met woning naar restaurant met 7 appartementen (gemeentelijk monument)
 812. 20-05-2020 – Polderstraat 53a, 9724 EC Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 813. 20-05-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 814. 20-05-2020 – Sloopmelding: Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – intern slopen pand
 815. 13-05-2020 – Akerkhof 41 t/m 41b, 9712 BC Groningen – verbouw winkelpui en splitsen bovenwoning in 2 appartementen
 816. 13-05-2020 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 817. 13-05-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 818. 06-05-2020 – Sloopmelding: Kleine Kruisstraat 1, 9712 TV Groningen – intern slopen ten behoeve verbouw studentenwoning
 819. 06-05-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30-34, 9711 SL Groningen – intern slopen pand
 820. 06-05-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – verbouwen van het pand (wijzigen van bijeenkomstfunctie in woonfunctie)
 821. 06-05-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – splitsen van de bovenwoning middels interne verbouwing
 822. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 823. 29-04-2020 – Sloopmelding: Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – intern slopen pand ten behoeve realisatie 2 appartementen
 824. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 825. 29-04-2020 – Gedempte Zuiderdiep 43a, Zuiderdiep – Pelsterstraat Sectie A perceelnr. 4671, 9711 HB Groningen – verbouw monumentaal pand voor realiseren 4 appartementen
 826. 22-04-2020 – Sloopmelding: Oosterweg 66 / 66a, 9724 CK Groningen – intern slopen pand
 827. 22-04-2020 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 828. 15-04-2020 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – Verbouwen van het gebouw, plaatsen nieuwe kap en achtergevel en interne verbouwing tot 3 zelfstandige appartementen
 829. 08-04-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 830. 08-04-2020 – Damsterdiep 63, 9711 SJ Groningen, en Oosterhavenstraat 2b, 9711 SC Groningen – intern verbouwen pand met 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woonappartementen
 831. 08-04-2020 – Sloopmelding: Eeldersingel 36a, 9726 AS Groningen – intern slopen pand
 832. 01-04-2020 – Hoendiepskade 26, 26a en 26-1, 9718 BH Groningen – verbouwen en uitbreiden kamerverhuurpand met 9 onzelfstandige en 2 zelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen
 833. 01-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 834. 01-04-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25b, 9712 PG Groningen – intern verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige wooneenheden
 835. 01-04-2020 – Sint Lucasstraat 6 en 6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen onzelfstandige wooneenheden in zelfstandige wooneenheden
 836. 01-04-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 837. 01-04-2020 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 82 en 82b, 9712 LS Groningen – slopen deel in verband met verbouwen 2 bestaande zelfstandige woningen en uitbreiden in 2 bouwlagen met 2 zelfstandige woningen
 838. 25-03-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 839. 18-03-2020 – Visserstraat 44 en 44a, 9712 CW Groningen – transformeren onzelfstandige wooneenheden (7) in zelfstandige woningen (6)
 840. 18-03-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten kamerverhuurdpand 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 841. 18-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen
 842. 11-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 843. 11-03-2020 – Oosterweg 66 en 66a, 9724 CK Groningen – omzetten onzelfstandige woningen tot 4 zelfstandige woningen
 844. 11-03-2020 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – het omzetten van 3 onzelfstandige kamers naar 2 zelfstandige woningen
 845. 11-03-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – verbouw 4 studentenkamers naar zelfstandige woningen
 846. 11-03-2020 – Noorderstationstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 8 zelfstandige woningen
 847. 11-03-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 848. 04-03-2020 – Herman Colleniusstraat 25f, 9718 KS Groningen – verbouwen kamerverhuurpand, 8 kamers, in 6 zelfstandige woonfuncties
 849. 04-03-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 850. 04-03-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetting vm. bovenwoning 5 kamers naar 4 zelfstandige woonfuncties
 851. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 852. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 853. 26-02-2020 – Sloopmelding: Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – slopen deel pand
 854. 19-02-2020 – Westerkade 20, 9718 AS Groningen – verbouwen van een woning naar 3 zelfstandige woningen
 855. 19-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 42 en 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 8 appartementen in kamerverhuur pand