Stop de sloop van historisch interieur in Groningen

Zodat we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen

In oude wijken in de stad Groningen wordt het complete historische interieur uit begin 1900 of ouder in de ene na de andere woning gesloopt, wegens ombouw tot kleine zelfstandige appartementen.
Daarbij worden meer dan een eeuw oude originele trapleuningen voorzien van handgemaakt houtsnijwerk, schoorstenen, marmeren schouwen, sierlijsten, paneeldeuren, tussenmuren, inbouwkasten, vloeren, rijk versierde stucplafonds, ornamenten, tegels en glas-in-lood ramen kort en klein geslagen en in containers gedumpt. Dit gebeurt onder andere in de Badstratenbuurt, Binnenstad, De Hoogte, Hortusbuurt, Indische Buurt, Noorderplantsoenbuurt, Oosterpoortbuurt, Schildersbuurt, Stationsgebied en Zeeheldenbuurt.
De omwonenden worden daarbij niet geïnformeerd, noch Stichting Monument en Materiaal ter behoud van de originele authentieke elementen.

Het voordeel van ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, en de reden waarom het gebeurt, is hogere inkomsten voor de eigenaar, omdat volgens de huidige regelgeving voor zelfstandige appartementen een hogere huurprijs gevraagd mag worden dan voor onzelfstandige kamers, waarna er via huurtoeslag een stroom belastinggeld naar de eigenaar gaat lopen.

Dit ondanks dat uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de huurprijzen voor woonruimte nu al te hoog zijn.

Groningse studentenkamer gemiddeld 78 euro te duur: ‘Gemeente moet ingrijpen’ | Sikkom
sikkom.nl/groningse-studentenkamer-gemiddeld-78-euro-te-duur-gemeente-moet-ingrijpen/

De huidige regelgeving die leidt tot de ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, zorgt echter – naast hogere huurprijzen – voor vele lange termijn nadelen.

Dit nog afgezien van eenmalige nadelen, zoals het moeten verhuizen van de kamerbewoners, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de panden en schade bij omwonenden door trillingen – vooral door de sloop van de schoorstenen en tussenmuren – en geluidsoverlast en gruis op de stoepen.

 • Het historische interieur gaat definitief verloren. En dat nadat er eerder al zo veel verloren is gegaan in de stad, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelfs de huurders die zo’n omgebouwd zelfstandig appartement uiteindelijk huren, vinden het zonde dat alle historische elementen zijn verdwenen en binnen de woning nergens meer zichtbaar is dat deze meer dan een eeuw oud is. Het Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen heeft aangegeven de sloop eveneens zonde te vinden, maar dat zowel dit als het ontbreken van een (goede) reden geen grond is waarop ze momenteel een aanvraag voor een sloopvergunning in een niet-monument mogen weigeren.
 • Elk omgebouwd pand vermindert het aantal beschikbare wooneenheden in de stad met minstens één en vaak twee, terwijl de huurprijzen van kamers omhoog gaan doordat daar juist veel vraag naar is.
 • De woningen worden er niet steviger op door het slopen van de originele tussenmuren en schoorstenen.
 • Door de sloop van de originele schoorstenen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • Door de vervanging van de originele (gebrandschilderde) ramen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • De rijtjeswoningen hebben vaak enkelsteens steunmuren, waar bij de ombouw al het originele dikke zware stucwerk en tegels vanaf gesloopt worden, waarna vervolgens dunne gipsplaten op de ruwe enkelsteens steunmuren worden geplaatst. De geluiddemping tussen de woningen neemt hierdoor sterk af, terwijl tegelijkertijd wat toilet / keuken was, wordt vervangen door appartement (woon/slaapkamer met open keuken), waarbij geluiddemping juist belangrijker is.
 • Waar de woningen met kamerverhuur in hun originele staat bleven, met als voornaamste aanpassing sloten op te kamerdeuren, en eenvoudig weer gezinswoningen zouden kunnen worden, is dit na de sloop van het historische interieur en met, vaak zes, kleine keukens, douches en toiletten praktisch onmogelijk.
 • Dat dit ombouwen momenteel is toegestaan, en met de huidige regelgeving zelfs financieel voordeliger is dan behoud in originele staat, is des te opmerkelijker, daar verantwoordelijk PvdA wethouder Roeland van der Schaaf heeft erkend dat de balans tussen studenten en gezinnen scheef is, en er volgens hem veel te veel kamerverhuurpanden zijn.

In het Dagblad van het Noorden artikel Omwonenden trekken aan de bel over sloop in Groningen: ‘Puur vakmanschap verdwijnt in rap tempo’ staat:

Een oplossing is volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf dat bewoners zich organiseren en als coöperatie studentenhuizen opkopen om er een ‘gewoon’ huis van te maken. “Als gemeente willen we dat faciliteren.”

Wat dit faciliteren als Gemeente Groningen inhoudt is onduidelijk.
Er is zeker bereidheid bij bewoners om hier geld in te steken, en daarmee de historische interieurs te behouden, echter staan de studentenhuizen niet te koop.
Daarnaast is de huidige regelgeving ook niet zo dat een sloopvergunning pas toegekend kan worden indien er niemand te vinden is die de panden in hun huidige originele staat wil overnemen en behouden.
Nog afgezien van dat de huidige sloop op een te grote schaal plaatsvindt om op deze manier te kunnen voorkomen, is het gezien de huidige regelgeving ook geen oplossing waarmee de sloop in een deel van de panden is te voorkomen.

Voorstellen

 1. Monumentenstatus
  De monumentenstatus toekennen aan waardevolle interieurs en het (eenvoudiger) mogelijk maken om een beschermde status te verkrijgen voor mooie originele historische elementen, zodat – naast het beschermde stadsgezicht (de buitenkant, uitsluitend de voorgevel) – ook de bijzondere elementen van het historische interieur beschermd zijn, gemeentelijk monument light: een gemeentelijk monument waarvan de te beschermen bestanddelen limitatief zijn benoemd”.
 2. Huurtoeslag
  De landelijke regelgeving aanpassen, zodat het niet langer qua winstoogmerk voordeliger is om het historische interieur te slopen en deze te vervangen door kleine zelfstandige appartementen, door de discrepantie tussen huurtoeslag wel voor zelfstandige en niet voor niet-zelfstandige woningen op te lossen door middel van een hervorming van het toeslagenstelsel.
  Per direct vastleggen dat er in de toekomst geen huurtoeslag naar panden zal gaan waarbij dit momenteel niet al zo is, zodat deze later (na sloop en ombouw) niet alsnog voor huurtoeslag in aanmerking komen. De verhuurder die sloopt en ombouwt wordt nu beloond met een constante stroom belastinggeld in de vorm van huurtoeslag, terwijl een verhuurder die behoudt en onderhoudt dat niet krijgt. Dat zorgt voor financiële drang vanuit verhuurders om alle studentenkamers om te bouwen in studio’s, waardoor voor iedereen de belasting omhoog gaat. De huidige regelgeving dat huurtoeslag alleen voor zelfstandige woningen geldt, terwijl ombouw is toegestaan, werkt als slooptoeslag.
 3. Ombouwverbod
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, door het sinds 2017 geldende splitsingsverbod – waardoor geen panden meer opgekocht mogen worden om daarbinnen aparte kamers of appartementen te verhuren – uit te breiden, zodat huidige van origineel historisch interieur en gezinswoning indeling voorziene panden die als onzelfstandige kamerverhuurpanden in gebruik zijn, niet intern mogen worden gesloopt om tot kleine zelfstandige appartementen te worden omgebouwd, omdat er genoeg vraag is naar onzelfstandige kamers en gezinswoningen.
  Zorgen dat geen ombouw is toegestaan van panden ouder dan een eeuw en in straten waar zich in verhouding veel studentenhuizen en panden met studio’s bevinden via vergunningen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen en een totaallimiet op het aantal te verlenen vergunningen instellen.
 4. Bouwhistorisch onderzoek
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, zodat bij plannen voor aanpassingen en verbouwingen van beschermde stadsgezichten, monumenten en historische, beeldbepalende en karakteristieke panden eerst onderzoek naar interieurwaarden moet worden gedaan, vergelijkbaar met de huidige regels over archeologisch onderzoek bij (potentieel) archeologische waarden voordat ergens gebouwd mag worden.
  Er zijn reeds gemeenten (onder andere Zwolle, Leiden en Den Bosch) die bij sloop of verbouwen een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen. Op deze manier kan waardevolle historische informatie gedocumenteerd worden.
 5. Pand overnemen
  De regelgeving aanpassen, zodat omwonenden ruim vooraf actief worden ingelicht over aangevraagde verbouw- en sloopvergunningen, om hier vervolgens voor uitvoering bezwaar tegen te kunnen indienen, bij voldoende bezwaren geen vergunning verlenen, en eventueel het pand overnemen en zonder verbouw behouden als studentenhuis of gezinswoning (oplossing volgens Partij van de Arbeid wethouder Roeland van der Schaaf).
  Er wordt momenteel massaal capaciteit van werklieden ingezet om huizen (met historisch interieur) die zonder aanpassingen prima geschikt zijn als zowel studentenhuis als gezinswoning (zoals ze oorspronkelijk zijn ontworpen) te slopen en om te zetten in studio’s, terwijl er intussen elders nieuwe gezinswoningen worden gebouwd. Dit is helemaal niet efficiënt en raar in een tijd van woningnood, aangezien het capaciteit van werklieden kost, het aantal woonheden afneemt en er netto minder woonruimte overblijft door de duplicatie van de voorheen gedeelde voorzieningen. Veel efficiënter zou zijn om geen nieuwe gezinswoningen te bouwen, maar in plaats daarvan (meer) nieuwbouw studio’s, en de studentenhuizen zonder te (hoeven) verbouwen weer in te zetten als de gezinswoningen die het oorspronkelijk waren. Dan blijven de historische interieurs behouden, en in straten met veel studentenhuizen/studio’s lost dat ook gelijk overlast op.
 6. Zoveel mogelijk behoud en hergebruik
  De regelgeving aanpassen, zodat bij aanpassingen en verbouwingen zoveel mogelijk originele interieurelementen behouden of hergebruikt moeten worden: ook bij een andere indeling zijn er immers trapleuningen, deuren, plafonds, etc. nodig. Eventuele toevoegingen en wijzigingen dienen uitgevoerd te worden in passende stijl.
  De verhuurregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat verhuurregels geen financiële reden of motivatie kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele brede trappen te vervangen door steile smalle trappen en inbouwkasten en schoorstenen te slopen voor hogere huurinkomsten door de (zeker bij inbouwkasten papieren) toename van het aantal vierkante meters.
  De brandwerendheidsregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat brandwerendheidsregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele massief houten paneeldeuren met bijzonder deurbeslag en lijsten met gedetailleerd houtsnijwerk te vervangen door nieuwe spaanplaten deuren en strakke moderne lijsten.
  De energielabelregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat energielabelregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld origineel zwaar en vaak versierd stucwerk van muren en plafonds te strippen en op moderne wijze opnieuw aan te brengen. Het vernielen en weggooien van historische bouwmaterialen en het onnodig gebruiken van moderne bouwmaterialen is immers alles behalve duurzaam en energiezuinig.
 7. Herplaatsen originele elementen
  De regelgeving aanpassen, zodat originele elementen die bij een andere indeling niet behouden of hergebruikt kunnen worden, niet kapot in een vuilcontainer belanden, maar gaan naar bijvoorbeeld Stichting Monument en Materiaal.
  Ook voor gedecoreerde stucplafonds met ornamenten is veel belangstelling, deze kan een restauratie stukadoor in zijn geheel loshalen, om ze later terug te plaatsen, of elders te gebruiken. Dit geldt ook voor onder meer schouwen (een schouw of schoorsteenmantel, in huizen van welgestelden vaak een pronkstuk vervaardigd uit gebeeldhouwde steen zoals marmer, is een stookplaats met daarboven een kap voor het afvoeren van de rook), trapleuningen met houtsnijwerk, panelen, lijsten, en suite schuifdeuren, inbouwkasten, tegels en glas-in-lood ramen.
 8. Geluiddemping
  De regelgeving aanpassen, zodat de geluiddemping tussen woningen bij een verbouwing niet vermindert.
 9. Schade bij omwonenden
  De regelgeving aanpassen, zodat de stevigheid van woningen bij een verbouwing niet afneemt en er geen schade bij omwonenden ontstaat.
 10. Woonplicht
  Aangezien de sloop van historisch interieur (vrijwel) uitsluitend plaatsvindt in verhuurpanden waar de eigenaar niet woont, terwijl de vaste bewoners het historische interieur juist koesteren, zou een zelfbewoningsplicht als vereiste voor het goedkeuren van een vergunningsaanvraag de sloop ook stoppen.
 11. Gedifferentieerde leges
  De gemeente zou gedifferentieerde leges kunnen heffen voor verbouwvergunningen, door voor het ombouwen van een woonruimte waar men niet zelf in woont een hogere lege te heffen dan voor het ombouwen van een woonruimte waar men zelf resideert.

Zodat historisch interieur zoveel mogelijk behouden blijft, en we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen.

Bewoonster voormalig studentenhuis: “Mijn huis is van 1903. Voordat ik het kocht jaren een studentenhuis. Daardoor zit al het oude er gelukkig nog in, nooit verbouwd. Zo mooi en sfeervol!”
Student op kamers: “In mijn studentenhuis wil de huisbaas gedeelde zaken zoals aanrecht, gootsteen, keukenkastjes, kookplaat, wasmachine, douche, toilet, wasbak, kapstok, etc. allemaal binnen de ruimte van mijn huidige kamer proppen. Dat ik daardoor enorm achteruit ga in netto beschikbare ruimte en de helft van mijn meubilair niet meer in mijn kamer past was zijn probleem niet. Officieel zou ik er zelfs op vooruit gaan, omdat ik er een volstrekt nutteloze entree bij krijg. Dat het aantal bewoners van ons huis daalt door deze buitengewoon inefficiënte wijzigingen is ook bizar gezien de wachtlijsten voor woningzoekenden. Gezellig samen koken in een ruime keuken is er straks niet meer bij. De droger en vaatwasser wil hij laten vervallen, omdat daar in de nieuwe opzet geen plek meer voor is. Tevens vervalt het dakterras, want dat gaat exclusief bij een andere kamer horen, en wordt ontoegankelijk voor de overige huisgenoten. De klassieke versieringen in huis gaan er allemaal uit, daar komt niks voor in de plaats. Dan denk je dat de huurprijs wel flink omlaag zal gaan vanwege al deze grote nadelen, maar nee hoor, de huur gaat ook nog eens omhoog.”
“Er zijn momenteel veel kamerverhuurpanden waarin vrijkomende kamers leeg blijven en soms al lang leeg staan, en zelfs actief door huisgenoten aangedragen nieuwe huurders niet worden geaccepteerd, wat een indicatie blijkt voor toekomstige ombouw, die dan meestal wordt uitgevoerd nadat het kamerverhuurpand door verloop vanzelf (grotendeels) leeg staat. Daardoor wordt maar bij weinigen het verschil tussen voor en na de ombouw goed zichtbaar, namelijk enkel wanneer een pand omgebouwd wordt terwijl er nog wel huurders aanwezig zijn, die dan twee keer binnenshuis moet verhuizen.”
Historicus: “Meer dan honderd jaar geleden zijn door zeer kundige vakmensen met de beste bouwmaterialen chique schitterend ontworpen en afgewerkte herenhuizen gebouwd, welke al lange tijd beschermd stadsgezicht zijn. Ook bij het construeren van het ambachtelijke bijpassende unieke interieur zijn destijds kosten noch moeite gespaard. Geen twee van de in Jugendstil of Art Nouveau stijl uitgevoerde gevels zijn helemaal identiek, terwijl de huizen van zowel binnen als buiten bij elkaar als huizenblok, straat en wijk een prachtig geheel vormen.”
Monumentencommissie: “Het gaat niet alleen om de buitenkant. Ook op de geschiedenis áchter de voorgevel moeten we in een beschermd stadsgezicht zuinig zijn. We moeten waken voor een ‘façade-architectuur’, waarbij alleen de voorgevel behouden blijft. Eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden moeten beseffen dat zij als een soort van rentmeester de panden aan toekomstige generaties door moeten geven.”
Pand Brugmans en Co te Groningen.
Beschilderingen der Balken (onderkant en de zijden) ware grootte.
Beschildering der Nis (¼ gedeelte) ware grootte.
Rozet, ware grootte.
Buurtbewoner: “Momenteel wordt schitterend geheel in stijl uitgevoerd en rijk versierd interieur van zeer hoge kwaliteit door geldwolven die daar niets om geven helaas massaal volledig gestript, puur om financiële redenen. Echt alles wordt uit de huizen gehaald en weggegooid. Ik vind het een regelrechte schande, waar zo spoedig mogelijk iets aan gedaan moet worden. Het is nog niet doorgedrongen tot eigenaren en ontwikkelaars dat een huis met authentieke details veel meer waard is dan de eenheidsworsten die ze nu creëren. Weg met die investeerders die al het handwerk kapotmaken en de boel even snel aftimmeren met moderne strakke gipsplaten. Huisjesmelkers maken die appartementjes alleen maar om maximaal huurtoeslag (voorheen huursubsidie) te slurpen. Jij en ik betalen die vandalen dus via de Belastingdienst! Het is een grof schandaal! We moeten onze rijke historie respecteren, zuinig zijn op deze erfenis en er alles aan doen om dit soort praktijken van cultuurbarbaren te stoppen, zodat de stijlvolle huizen niet worden gereduceerd tot inhoudsloze hoezen.”
Buurtbewoner: “Na zelf eindeloos veel tijd, moeite en Euro’s besteed te hebben aan zo origineel mogelijke reconstructie van jammer genoeg door brand en waterschade beschadigde deurbekroningen, rozetten en sierplinten, zie ik in de studentenhuizen om mij heen tot mijn gigantische afschuw en frustratie het prachtigste puntgave originele ambachtswerk moedwillig in stukken gehakt en respectloos in containers gesmeten worden. Dat is toch ongekend vandalisme van erfgoed? Inmiddels weet ik als geen ander hoeveel specialistische arbeid het bij de bouw geweest moet zijn om het allemaal zo mooi en bij elkaar passend te krijgen. Als al verbouwd zou moeten worden, verplaats dan alleen wat wijzigt, en draag wat niet meer gebruikt wordt over aan een ander, maar haal niet de ziel uit een pand door al het oorspronkelijke te strippen, en maak dat al helemaal niet kapot. Wat nu gebeurt zou strafbaar moeten zijn!”
Dochter van eerdere eigenares: “Vreselijk die onnodige vernieling. Mijn oma, moeder en ik zijn hier geboren en getogen, het doet pijn om te zien wat er gaande is. Te treurig voor woorden dat al die karakteristieke elementen domweg gesloopt worden. Er aandacht voor blijven vragen totdat het signaal op hoger niveau wordt opgepikt en dit stopt.”

Berichten hierover in de media

Elke dag verdwijnt er een kamer in Groningen terwijl de woonnood hoog is | Sikkom
sikkom.nl/elke-dag-verdwijnt-er-een-kamer-in-groningen-terwijl-de-woonnood-hoog-is/

Bewoners Schildersbuurt slaan alarm: glas-in-loodramen, suitedeuren, marmeren schouwen, plafondversieringen en handgesneden trapleuningen belanden in de vuilcontainer | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Puur-vakmanschap-verdwijnt-in-rap-tempo-25983618.html

Historisch interieur van de Schildersbuurt verdwijnt in de prullenbak | indebuurt Groningen
indebuurt.nl/groningen/nieuws/historisch-interieur-van-de-schildersbuurt-verdwijnt-in-de-prullenbak~94387/

Pamflet: ‘Stop de sloop van historische interieurs in Groningen’ | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/stop-de-sloop-van-historische-interieurs-in-groningen

Historische interieurs te vaak vogelvrij | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/historische-interieurs-te-vaak-vogelvrij

Hoe het Boterdiep verandert in het Almere (of Drachten, ook goed) van Groningen | Sikkom
sikkom.nl/hoe-het-boterdiep-verandert-in-het-almere-of-drachten-ook-goed-van-groningen/

Oude interieurs massaal gesloopt | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1138760/oude-interieurs-massaal-gesloopt.html

Appartement te huur: douchen naast de keuken in een hok van 18 m2 voor 473 euro per maand | Sikkom
sikkom.nl/appartement-te-huur-douchen-naast-de-keuken-in-een-hok-van-18-m2-voor-473-euro-per-maand/

Kamervragen over sloop antieke interieurs | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1143769/kamervragen-over-sloop-antieke-interieurs.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-Ollongren-mengt-zich-in-sloop-Schildersbuurt-Groningen-26310065.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1144295/kamervragen-over-sloop-interieurs-herenhuizen-in-schildersbuurt-in-groningen.html

Groningse huurgekte: kamer (12 m2) met minikeuken te huur voor 695 euro plus 225 euro verhuurkosten | Sikkom
sikkom.nl/groningse-huurgekte-kamer-12-m2-met-minikeuken-te-huur-voor-695-euro-plus-225-euro-verhuurkosten/

Stadspartij wil historische interieurs behoeden van sloop | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/stadspartij-wil-historische-interieurs-behoeden-van-sloop/

‘Stop de sloop van monumentale interieurs in Stad’ | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779157/Stop-de-sloop-van-monumentale-interieurs-in-Stad

Stad maakt zich grote zorgen over sloop van monumentale interieurs | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779560/Stad-maakt-zich-grote-zorgen-over-sloop-van-monumentale-interieurs

Historische interieurs gesloopt, jongeren duurder uit en alleen de huisbaas profiteert: ‘studioficering’ van Groningen baart gemeenteraad zorgen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Historische-interieurs-gesloopt-jongeren-duurder-uit-en-alleen-de-huisbaas-profiteert-studioficering-van-Groningen-baart-gemeenteraad-zorgen-26352353.html

Stadspartij Groningen in de bres voor interieurs monumentale panden | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/stadspartij-groningen-in-de-bres-voor-interieurs-monumentale-panden/

Redding voor monumentale interieurs stapje dichterbij | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/783967/Redding-voor-monumentale-interieurs-stapje-dichterbij

Gemeenteraad zet stap in behoud historische elementen in niet-monumentale panden | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/gemeenteraad-zet-stap-in-behoud-historische-elementen-in-niet-monumentale-panden

Ingrijpend verbouwen van monumentaal pand Groningen? Dan komt deze stichting de historische elementen uit het pand graag ophalen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Groningen-stimuleert-behoud-van-waardevol-interieur-maar-kan-het-niet-afdwingen-26435492.html

Verduurzaming en verkamering gevaar voor historische interieurs | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/verduurzaming-en-verkamering-gevaar-voor-historische-interieurs/

Buren in actie: “Joshua Camera koopt Heerenhuis, sloopt interieur en verminkt historische gevel” | Sikkom
sikkom.nl/buren-in-actie-joshua-camera-koopt-heerenhuis-sloopt-interieur-en-verminkt-historische-gevel/

Twitter boos over optopping Apedans. Markante gebouw heeft complete verdieping erbij gekregen, maar die wijkt af van de vergunning | Sikkom
sikkom.nl/twitter-boos-over-optopping-apedans-markante-gebouw-heeft-complete-verdieping-erbij-gekregen/

‘Wat een gedrocht.’ Bouwregels geschonden bij verdieping Apedans-pand in Groningen. Dwangsom en eigenaar mag appartementen niet in gebruik nemen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Waslijst-aan-bouwafwijkingen-bij-nieuwe-verdieping-Apedans-pand-Verlengde-Oosterstraat-in-Groningen.-Eigenaar-mag-appartementen-niet-in-gebruik-nemen-26514951.html

Hoe het snelle geld historische herenhuizen sloopt om te cashen met dure studio’s | de Volkskrant
volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-snelle-geld-historische-herenhuizen-sloopt-om-te-cashen-met-dure-studio-s~bfc2d6c5/

Studentenkamers verdwijnen al jaren aan de lopende band in Grunn. Dat is een kwalijke en perverse ontwikkeling | Sikkom
sikkom.nl/studentenkamers-verdwijnen-al-jaren-aan-de-lopende-band-in-grunn-dat-is-een-kwalijke-en-perverse-ontwikkeling/

Podcast Grote Markt 1 – #18 Interieursloop in de Schilderswijk | OOG TV
In aflevering 18 van Grote Markt 1 praten we met Hilbrand Edskes en Marinus Jongman over het verbouwen van woningen in bijvoorbeeld de Schildersbuurt. Daar worden klassieke interieurs volledig verwoest om van huizen met meerdere studentenkamers, huizen met minder appartementen te maken.
Podcast Grote Markt 1 – #18: YouTube | MP3 | Springcast | Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts

Minister Ollongren kan weinig doen tegen sloop oude interieurs van karakteristieke woonpanden in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-alleen-gemeente-kan-waardevolle-interieurs-beschermen-26856392.html

Minister kan weinig doen tegen sloop historische interieurs in Schildersbuurt | OOG TV
oogtv.nl/2021/05/minister-kan-weinig-doen-tegen-sloop-historische-interieurs-in-schildersbuurt/

“Stop de sloop van antieke interieurs Schilderswijk” | OOG TV
oogtv.nl/2021/06/stop-de-sloop-van-antieke-interieurs-schilderswijk

“Gemeente moet ingrijpen bij verkamering en verstudiorisering Indische Buurt” | OOG TV
oogtv.nl/2021/08/gemeente-moet-ingrijpen-bij-verkamering-en-verstudiorisering-indische-buurt

Kamers in Groningen worden steeds vaker studio’s en tuinen worden dichtgemetseld. Bewoners van de Indische buurt zijn er klaar mee. ‘Pas op de plaats met vergunningen’ | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Omstreden-ombouw-studios-26984541.html

Kamervragen

Kamervragen ‘De sloop in de Groningse Schildersbuurt’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Schriftelijke vragen, 22 december 2020
Indiener: Sandra Beckerman, Kamerlid Socialistische Partij
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z25664&did=2020D53912

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de sloop in de Groningse Schildersbuurt (ingezonden 22 december 2020) | Overheid.nl – Officiële publicaties – Kamervragen zonder Antwoord
zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25664.html

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mededeling (uitstel antwoord), 12 januari 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D01120

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-963783

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Antwoord schriftelijke vragen, 28 mei 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D20502

Beantwoording van Kamervragen over sloop Groningse Schildersbuurt | Rijksoverheid
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de sloop in de Groningse Schildersbuurt. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).
PDF document | 5 pagina’s | 234 kB
Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2021
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/28/beantwoording-van-kamervragen-over-sloop-groningse-schildersbuurt

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-983709

Gemeenteraad

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2021-2024, hst 3 Wonen
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30

TOEZEGGINGEN 13 januari 2021 Wethouder van der Schaaf
 • Zegt toe bij de herijking van de omgevingsplannen de stand van zaken te melden en inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn, welke opties er zijn om uit te kiezen, met name voor de wijken waar dit speelt Schilderswijk, Korrewegbuurt etc. dan kan de Gemeenteraad aan het ombouwen van kamers naar appartementen zelf een einde maken.
 • Komt terug op de vraag of de historische interieurs beschermd kunnen worden, dan wel een verplichte aanlevering mogelijk is aan ‘Monument en Materiaal’.

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s (collegebrief leefbaarheid)
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30
Moties woensdag 27 januari 2021 M 6 behoud historische interieurs. GroenLinks, Stadspartij, SP, PvdA Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid, unaniem aangenomen. M 8 ‘Ik wil dan wel een huisje behouden, zo’n huisje waar ik vroeger altijd samen woonde’. Student & Stad, PvdD Tegen: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, CDA, 100% Groningen.
Voor: Partij voor de Dieren, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid. M 9 ‘Dus blijf ik de hele tijd maar zeuren, dat ze stoppen moet, en wel meteen’ Student & Stad, PvdD

Na actie verontruste inwoners Schildersbuurt wil gemeenteraad Groningen sloop historische interieurs voorkomen

Raad wil sloop historische interieurs voorkomen
gemeenteraad.groningen.nl/actueel/raad_wil_sloop_historische_interieurs_voorkomen/

‘Praat met de Raad’ 1 juli 2021
Historische Interieurs: De gemeente zou aan meer panden een monumentenstatus moeten geven zodat historische interieurs niet gesloopt mogen worden, wat nu wel veel gebeurt. Gezinswoningen moeten voor gezinnen behouden blijven. Bouwhistorisch onderzoek moet net als in andere gemeenten zoals Leiden verplicht worden gesteld bij verbouw of sloop. Nu verdwijnen historische interieurs met regelmaat in de container. Is er politiek aandacht voor deze interieurs?
De bouwcapaciteit wordt volgens deelnemer verkeerd ingezet. Nu is dat voor ombouw van studentenhuizen naar studio’s, met negatieve gevolgen voor o.a. historische interieurs. Door het ruilen van panden met nieuwe studio’s wordt de beschikbare bouwcapaciteit beter ingezet en blijven oude interieurs behouden.
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/07-juli/15:00/Verslag-deelsessie-1-Praat-met-de-Raad.pdf

Begrotingen – Wonen – Gemeente Groningen

Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Overheid.nl – Officiële bekendmakingen – Gemeenteblad van Groningen

 1. 26-08-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – realiseren dakuitbouw
 2. 26-08-2021 – Sloopmelding: Cohousing Jacobijner 10 - Borgmanschool kad. gem. gron. Sectie G perc.nr. 5927, G 6833 en G 5928 te Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool naar appartementen
 3. 26-08-2021 – Oostersingel 7a t/m 7g, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 4. 26-08-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 5. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 6. 19-08-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (13 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 7. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – omzetten 2 kamers naar één appartement en uitvoeren kleine wijzigingen aan winkel
 8. 19-08-2021 – Tweede Hunzestraat 13, 9715 BN Groningen – plaatsen aanbouw
 9. 17-08-2021 – Frederikstraat 9, 9b t/m 9g, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 10. 17-08-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 11. 10-08-2021 – Oostersingel 7a, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 12. 10-08-2021 – Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 13. 03-08-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – verbouwen souterrain tot kantoor
 14. 03-08-2021 – Friesestraatweg 95, 9718 ND Groningen – plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 15. 29-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 16. 29-07-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 17. 29-07-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 18. 29-07-2021 – Veemarktstraat 92, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 19. 29-07-2021 – Oostersingel 158a, 9711 XL Groningen – aanpassing dakterras bestaande vergunning
 20. 29-07-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 21. 27-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 22. 27-07-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 23. 27-07-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – intern verbouwen pand
 24. 27-07-2021 – Wassenberghstraat 36a + 36b, 9718 LM Groningen – omzetten tweetal bovenwoningen ten behoeve 2 x 2 zelfstandige woonfuncties
 25. 27-07-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 26. 27-07-2021 – Brugstraat 10, 12 en 14, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 27. 27-07-2021 – Akerkhof 39a, 9712 BC Groningen – splitsen bovenwoning en uitbreiden 2e verdieping
 28. 27-07-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10 (kadastrale sectie G nrs 5927, 5928, 6833), 9712 HZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool
 29. 22-07-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 30. 20-07-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 31. 20-07-2021 – Brouwerstraat 3, Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 32. 20-07-2021 – Paterswoldseweg 35a t/m 35f, 9726 BB Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige appartementen
 33. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 - 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 34. 20-07-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – slopen deel (intern) woning
 35. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen 2 schoorstenen
 36. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – legaliseren dakterras
 37. 15-07-2021 – Hereweg 85b-4, 85b-5, 85b-6 en 85b-7, 9725 AC Groningen – een wijziging op eerdere omgevingsvergunning, realisatie 7 appartementen in plaats 6 appartementen
 38. 15-07-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 39. 15-07-2021 – Frederikstraat 44, 9724 KD Groningen – vergroten woning
 40. 15-07-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 41. 15-07-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 42. 13-07-2021 – Torenstraat 14 en 16, Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 43. 13-07-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 44. 13-07-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 45. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a t/m 84h, 84k, 84m, 84n, 84p en 84r, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 46. 13-07-2021 – Tuinbouwstraat 90b, 9717 JM Groningen – veranderen indeling woning en plaatsen dakterras
 47. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 48. 08-07-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 49. 08-07-2021 – Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – verbouwen woning
 50. 08-07-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw van 5 zelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenhede
 51. 08-07-2021 – Sloopmelding: Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – slopen diverse onderdelen ten behoeve verbouwing
 52. 06-07-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 53. 06-07-2021 – Schuitendiep 3, 3b, 3c en 5, 9712 KD Groningen – verbouwen 4 kantoren naar 4 zelfstandige wooneenheden (appartementen)
 54. 06-07-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 55. 06-07-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rijksmonument)
 56. 06-07-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – van 2 2 kamers naar 1 appartement en kleine wijzigingen aan winkel
 57. 06-07-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 6 zelfstandige woningen naar 4 onzelfstandige woningen
 58. 06-07-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – interne verbouw naar zelfstandige wooneenheden
 59. 01-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 60. 29-06-2021 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – omzetten van 1 woning naar 2 zelfstandige wooneenheden (rechtswege verleend)
 61. 29-06-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 zelfstandige appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde
 62. 29-06-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 63. 29-06-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummer 17e, 17f en 17g
 64. 29-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49b, 49a, 51a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 65. 29-06-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 66. 29-06-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 67. 24-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 68. 24-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 69. 24-06-2021 – Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jacobijnerstr./St Walburgstr), 9712 HZ Groningen – verbouw vm. Borgmanschool naar 11 appartementen
 70. 24-06-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 71. 24-06-2021 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 72. 24-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamer naar 8 zelfstandige appartementen
 73. 24-06-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jaconerstr/ St. Walburgstr), 9712 HZ Groningen – slopen deel vm. Borgmanschool
 74. 22-06-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (12 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 75. 22-06-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4 kamers) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 76. 22-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 77. 22-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 78. 15-06-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 79. 15-06-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – wijziging op vergunning
 80. 15-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 81. 15-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 82. 15-06-2021 – Sloopmelding: Heresingel 22, 9711 ET Groningen – intern (gedeeltelijk) slopen pand
 83. 15-06-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 84. 10-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 85. 10-06-2021 – Oosterstraat 17, 9711 NN Groningen – realiseren 3 appartementen op verdiepingen en optoppen pand met extra bouwlaag
 86. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – veranderen van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige eenheden
 87. 08-06-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 88. 08-06-2021 – Sloopmelding: Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – sloopwerkzaamheden in verband met verbouw kantoor naar 3 appartementen
 89. 08-06-2021 – Kleine Appelstraat 20 en 22, 9712 TZ Groningen – intern slopen 2 bovenwoningen ter renovatie 1 juni - 1 juli
 90. 08-06-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 91. 08-06-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 92. 08-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 93. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 94. 08-06-2021 – Heresingel 22, 9711 ET Groningen – we gaan 16 studios maken, hiervoor moeten voorzetwanden gesloopt worden
 95. 08-06-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 96. 03-06-2021 – Poelestraat 43, 45, 9711 PK Groningen – vergroten panden met opbouw en achterbouw
 97. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 98. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 99. 03-06-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 100. 03-06-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 101. 03-06-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 102. 03-06-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 103. 03-06-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 104. 03-06-2021 – Bankastraat 4, 9715 CA Groningen – transformeren horecagelegenheid naar zelfstandige woning
 105. 03-06-2021 – Sloopmelding: Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – intern slopen pand
 106. 06-11-2019 – Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 10 kamers tot 6 zelfstandige woningen
 107. 03-06-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – intern slopen diverse onderdelen woning (t.b.v. verbouwing pand)
 108. 03-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 109. 02-06-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 110. 02-06-2021 – Noorderstationsstraat 31 en Johan de Wittstraat 1-1 t/m 1-5, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen (hogere waarde wgh)
 111. 02-06-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 112. 02-06-2021 – Rabenhauptstraat 23a t/m 23c, 9725 CB Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 113. 02-06-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw
 114. 02-06-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 115. 02-06-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 116. 02-06-2021 – Winschoterdiep 35b, 9724 GJ Groningen – legaliseren zelfstandige wooneenheid (tweekamerappartement)
 117. 02-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 118. 02-06-2021 – Oude Boteringestraat 72 en 74, 9712 GN Groningen – intern verven en sausen monument (rm)
 119. 02-06-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapellen en interne aanpassingen
 120. 02-06-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten al bestaande dakopbouw en plaatsen extra trap tussen tweede en derde verdieping
 121. 02-06-2021 – Friesestraatweg 16/6, 9718 NG Groningen – vervangen kozijnen
 122. 02-06-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 123. 02-06-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 124. 02-06-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – uitvoeren diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 125. 02-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – verwijderen erker
 126. 26-05-2021 – Oosterstraat 24a en 24n, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 127. 26-05-2021 – Jacobstraat 30a t/m 30c, 9724 JS Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 128. 26-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 129. 26-05-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 130. 26-05-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 131. 26-05-2021 – Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – verbouw naar 4 appartementen
 132. 26-05-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 133. 26-05-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 134. 26-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 135. 26-05-2021 – Kolendrift 19, 9712 MT Groningen – plaatsen tussenvloer (Rijksmonument)
 136. 20-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 137. 20-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 138. 20-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 139. 19-05-2021 – Schuitendiep 33a, 9711 RA Groningen – omzetten onzelfstandige wooneenheden (17 studentenkamers) naar zelfstandige wooneenheden (12 studio’s)
 140. 19-05-2021 – Rademarkt 2, 9711 CV Groningen – verbouwen winkelruimte op begane grond en realiseren woning op verdieping
 141. 19-05-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 142. 19-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107a, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige wooneenheden en uitvoeren externe herstelwerkzaamheden aan pand
 143. 19-05-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 144. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 145. 19-05-2021 – Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing van 1 appartement naar 2 appartementen
 146. 19-05-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 147. 19-05-2021 – Sloopmelding: Tweede Hunzestraat 27, 9715 BP Groningen – verwijderen achterpui
 148. 19-05-2021 – Sloopmelding: Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel – verwijderen dak en achtergevel tbv vernieuwbouw woning
 149. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 150. 19-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – transformeren begane grond en realiseren tussenvloer ten behoeve realisatie kantoorruimte
 151. 19-05-2021 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 152. 12-05-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 153. 12-05-2021 – Torenstraat 14 en 16 (kad.sectie G nr 2229), 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 154. 12-05-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 155. 12-05-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 156. 12-05-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 – 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 157. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 158. 12-05-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 159. 12-05-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 160. 12-05-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 161. 12-05-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 162. 12-05-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree
 163. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – verbouw onzelfstandige kamers naar appartementen
 164. 12-05-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 165. 12-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 166. 12-05-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 167. 12-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 168. 05-05-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 169. 05-05-2021 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – wijziging voorgevel, raamopeningen en entree
 170. 05-05-2021 – Lage der A 9 t/m 10b, 9718 BJ Groningen – vervangen glas en wijzigen detaillering
 171. 05-05-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 172. 05-05-2021 – Herestraat 92 en 92e, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 173. 05-05-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing op begane grond en aanbrengen wijzigingen aan kozijnen op gevels
 174. 05-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 175. 05-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 176. 05-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 177. 05-05-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – uitslopen/renovatie sloop
 178. 05-05-2021 – Sloopmelding: Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – slopen deel pand
 179. 05-05-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 180. 05-05-2021 – Sloopmelding: Bloemstraat 67, 9712 LC Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 181. 28-04-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 182. 28-04-2021 – Visserstraat 12b t/m 12e, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelf. wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 183. 28-04-2021 – Oostersingel 110, 110a en 110b, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 184. 28-04-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 185. 28-04-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 186. 28-04-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 187. 28-04-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – aanpassen begane grond tbv wonen en aanbrengen lift
 188. 28-04-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 189. 28-04-2021 – Tweede Hunzestraat 19a, 9715 BN Groningen – transformeren kamerbewoning (4x) naar zelfstandig wonen (3x)
 190. 28-04-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – nieuw oprichten woning middels uitbreiding
 191. 28-04-2021 – Eerste Hunzestraat 12, 9715 BK Groningen – omzetten werkplaats naar woning
 192. 21-04-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 193. 21-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen –Transformeren van 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 194. 21-04-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 195. 21-04-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 196. 21-04-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 197. 21-04-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 198. 21-04-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – uitvoeren interne verbouwwerkzaamheden
 199. 21-04-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 27, 29, 29A, 31, 31A, 31B 9711 SG, 9711 SG Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 200. 21-04-2021 – Gedempte Kattendiep 33, 9711 PM Groningen – wijzigen trap op begane grond en eerste verdieping en aanbrengen nieuw trap op tweede verdieping met dakkapel
 201. 14-04-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree toegang
 202. 14-04-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 203. 14-04-2021 – Lage der A 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – splitsen woning naar 2 appartementen (oorspronkelijke staat)
 204. 14-04-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 205. 14-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 206. 14-04-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 207. 14-04-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 208. 14-04-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – plaatsen dakterras en toegang
 209. 07-04-2021 – Sloopmelding: Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 210. 07-04-2021 – Sloopmelding: Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – sloopmelding voor Visserstraat 12b, kamers naar appartementen
 211. 07-04-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – slopen delen pand
 212. 07-04-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – interne verbouwing aan pand voor omzetting woning 4 kamers naar 3 appartementen
 213. 07-04-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 214. 07-04-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 215. 07-04-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 216. 07-04-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 217. 07-04-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 218. 07-04-2021 – Butjesstraat 2p, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 219. 07-04-2021 – Tuinbouwdwarsstraat 18a, 9717 HV Groningen – vergroten pand aan achterzijde (strijdig gebruik)
 220. 07-04-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 221. 07-04-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 222. 07-04-2021 – Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – omzetten van vier onzelfstandige kamers naar drie zelfstandige appartementen
 223. 07-04-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 224. 07-04-2021 – Guyotplein 1, 9712 NX Groningen – veranderen gevel
 225. 07-04-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 226. 31-03-2021 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 zelfstandige appartementen op verdiepingen (rijksmonument)
 227. 31-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 228. 31-03-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – doortrekken kap tot aan achtergevel
 229. 31-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten van vijf kamers naar drie appartementen
 230. 31-03-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 231. 31-03-2021 – Sloopmelding: Sabangplein 13, 9715 CV Groningen – renovatie sloop
 232. 31-03-2021 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 233. 31-03-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 234. 31-03-2021 – Oostersingel 110, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 235. 31-03-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 236. 24-03-2021 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond
 237. 24-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning (wijziging op eerder verleende vergunning 202076011)
 238. 24-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouwen kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 239. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 240. 24-03-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummers 17e, 17f en 17g
 241. 24-03-2021 – Boterdiep 49-49b en 51a, 9712 LK Groningen – wijzigen en vergroten verdiepingen ten behoeve 6 zelfstandige woonappartementen
 242. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 243. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 244. 24-03-2021 – Lage der A 9, 9a, 9b, 10, 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – detaillering vervangen glas
 245. 24-03-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 246. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 247. 24-03-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – (deels) intern slopen bovenwoning gelegen aan Werfstraat 11
 248. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – slopen hoofdgebouw
 249. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – sloopmelding studentenkamers naar appartementen
 250. 24-03-2021 – Sloopmelding: Korreweg 31, 9714 AB Groningen – slopen in hoofdgebouw
 251. 17-03-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (o.a. dakkapellen)
 252. 17-03-2021 – Pelsterstraat 25a t/m 25c, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 253. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie 10 studentenkamers naar 9 zelfstandig woningen
 254. 17-03-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – wijzigen gevel Akerkhof 5 en interne wijziging inrichting Akerkhof 3 en 5
 255. 17-03-2021 – Tweede Willemstraat 8-8a-8b en 8c, 9725 JJ Groningen – Omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige
 256. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie van tien studentenkamers naar negen zelfstandig woningen
 257. 17-03-2021 – Sloopmelding: Riouwstraat 19 en 19a, 9715 BS Groningen – leeghalen woning ter renovatie
 258. 17-03-2021 – Sloopmelding: Schoolstraat 1, 9712 JP Groningen – gedeeltelijke renovatiesloop woonhuis
 259. 17-03-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – slopen interieur eerste, tweede en derde verdieping
 260. 17-03-2021 – Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 261. 17-03-2021 – Noorderstationsstraat 7a, 9716 AN Groningen – veranderen, uitbreiden en verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen
 262. 17-03-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 263. 10-03-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel, dakopbouw en plaatsen hekwerk (legalisatie)
 264. 10-03-2021 – Kennisgeving melding o.g.v. Besluit uniforme saneringen: Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Burgemeester en wethouders hebben op 1 maart 2021 van Bouwbedrijf Kooi een melding ‘Besluit uniforme saneringen’, categorie immobiel, ontvangen voor de uitvoering van een bodemsanering aan de Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Dit ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex. Indien de melding voldoet, kan vanaf 5 april 2021 worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.
 265. 10-03-2021 – Tweede Willemstraat 8a t/m 8c, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 266. 10-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – een interne verbouwing waar 4 studentenkamers naar 3 zelfstandige wooneenheden worden verbouwd
 267. 10-03-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 268. 10-03-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 269. 10-03-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 5 appartementen
 270. 10-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 271. 10-03-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 272. 10-03-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing begane grond
 273. 10-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 274. 03-03-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 275. 03-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 276. 03-03-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 277. 03-03-2021 – Sloopmelding: Vismarkt 3, 9712 CA Groningen – intern sloopwerk, demontage indifferenter onderdelen interieur
 278. 03-03-2021 – Sloopmelding: Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – sloopwerkzaamheden vanwege verbouw studentenkamers naar appartementen
 279. 03-03-2021 – Sloopmelding: Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 280. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – slopen om woning om te kunnen zetten 4 kamers naar 2 appartementen
 281. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – binnenpands slopen
 282. 03-03-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 283. 03-03-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 284. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – woning omzetten 4 kamers naar 2 appartementen
 285. 03-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 286. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – verbouwen 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 287. 03-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 288. 24-02-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 289. 24-02-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 290. 24-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 291. 24-02-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 292. 24-02-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 293. 24-02-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 294. 24-02-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – oprichten woning
 295. 24-02-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 296. 24-02-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 297. 24-02-2021 – Sloopmelding: Zwarteweg 13, 9717 HN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 298. 24-02-2021 – Sloopmelding: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – slopen hoofdgebouw
 299. 24-02-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 300. 24-02-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 301. 24-02-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 23a te Groningen Damsterdiep 21, 21a, 23, 23a, 25a, 25b, 9711 SG Groningen – slopen pand
 302. 24-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 303. 17-02-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 304. 17-02-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 305. 17-02-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en realiseren 2 dakkapellen en dakopbouw
 306. 17-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 307. 10-02-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 308. 10-02-2021 – Zuiderpark 2, 9724 AD Groningen – verbouwen en plegen onderhoudswerkzaamheden aan monumentale pand
 309. 10-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 310. 10-02-2021 – Kraneweg 65a, 65a-1 t/m 65a-3, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 311. 10-02-2021 – Damsterdiep 7a t/m 7e, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 312. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 313. 10-02-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 314. 10-02-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 315. 10-02-2021 – Jozef Israëlsplein 2, 9718 EN Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 316. 10-02-2021 – Fivelstraat 19, 9715 BE Groningen – splitsen woning in 2 appartementen
 317. 10-02-2021 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realiseren 6 appartementen
 318. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 319. 10-02-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – intern slopen diverse onderdelen
 320. 03-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandig wooneenheden
 321. 03-02-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 322. 03-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 323. 03-02-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 324. 03-02-2021 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – vergroten woning
 325. 03-02-2021 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 326. 03-02-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 327. 03-02-2021 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 328. 03-02-2021 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 329. 03-02-2021 – Heresingel 34, 34a t/m 34d, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 330. 03-02-2021 – Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – splitsen in 2 woningen en intern verbouwen
 331. 03-02-2021 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 332. 03-02-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 333. 03-02-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 334. 03-02-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Kerklaan 76, 9717 HG Groningen – legaliseren in afwijking verleende omgevingsvergunning gerealiseerde bebouwing
 335. 03-02-2021 – Hereweg 22-4 en 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 336. 27-01-2021 – Sloopmelding: Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – intern slopen interieuronderdelen op eerste en tweede verdieping
 337. 27-01-2021 – Sloopmelding: Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – gedeeltelijk sloopwerkzaamheden
 338. 27-01-2021 – Sloopmelding: Prinsenstraat 7, 9711 CL Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 339. 27-01-2021 – Sloopmelding: Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 340. 27-01-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde en realiseren 2 dakkapellen
 341. 27-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 342. 27-01-2021 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 343. 27-01-2021 – Werfstraat 5c, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 344. 27-01-2021 – Westerkade 15 t/m 15t, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 345. 27-01-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (waaronder o.a. dakkapellen worden gerealiseerd)
 346. 27-01-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformeren onzelfstandig wonen naar zelfstandig wonen
 347. 27-01-2021 – Damsterdiep 70, 9713 EJ Groningen – wijzigen winkelfunctie naar zelfstandige woning
 348. 20-01-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden
 349. 20-01-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 31, 9711 KH Groningen – slopen deel pand
 350. 20-01-2021 – Sloopmelding: Noorderstationsstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 351. 20-01-2021 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 352. 20-01-2021 – Kerklaan 18 en 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand
 353. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 354. 20-01-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel en dakopbouw (legalisatie)
 355. 20-01-2021 – Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 356. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121-123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 357. 20-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 358. 20-01-2021 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – realiseren dakterras met toegang (1e fase)
 359. 20-01-2021 – Anna Paulownastraat 7a, 9725 JP Groningen – splitsen bovenwoning in 3 zelfstandige appartementen
 360. 20-01-2021 – Torenstraat 14 en 16, 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 361. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 362. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 363. 20-01-2021 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 364. 20-01-2021 – Oosterstraat 39a, 9711 NP Groningen – realiseren 2 appartementen en interne verbouwing
 365. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 38, 9717 JA Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 366. 13-01-2021 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op verdiepingen
 367. 13-01-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 368. 13-01-2021 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 369. 13-01-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 370. 13-01-2021 – Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden panden, splitsen bestaande woning, optoppen met 3 bouwlagen en transformeren garage naar woonfunctie (realiseren 3 zelfstandige woningen)
 371. 13-01-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 372. 13-01-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder
 373. 13-01-2021 – Friesestraatweg 16 3a, 9718 NG Groningen – het wijzigen van de bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 374. 06-01-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 375. 06-01-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 376. 06-01-2021 – Tuinbouwstraat 23a, 9717 JA Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woonfunctie’s en realiseren dakterras
 377. 06-01-2021 – Poelestraat 43 en 45, 9711 PK Groningen – vergroten pand met opbouw en achterbouw
 378. 06-01-2021 – Lodewijkstraat 12, 9724 BC Groningen – vergroten woning
 379. 06-01-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 380. 06-01-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 381. 30-12-2020 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realisatie appartementen in bestaande bovenwoning en opslagruimte aan Akerkhof 27
 382. 30-12-2020 – Akkerstraat 24/1, 9717 KJ Groningen – vergroten woning
 383. 30-12-2020 – Kraneweg 65a, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 384. 30-12-2020 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 385. 30-12-2020 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 386. 30-12-2020 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 387. 30-12-2020 – Sloopmelding: Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 388. 23-12-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 389. 23-12-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 390. 23-12-2020 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – splitsen woning in boven- en benedenwoning en realiseren uitbouw met dakterras
 391. 23-12-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 392. 23-12-2020 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen en aanpassen uitbouw aan achterzijde gebouw
 393. 23-12-2020 – Boterdiep 22-24, 9712 LP Groningen – omvormen van 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden
 394. 23-12-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 395. 16-12-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 396. 16-12-2020 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 397. 16-12-2020 – Schoolstraat 1, 1a en 1b, 9712 JP Groningen – verbouwen bovenwoning naar 3 appartementen
 398. 16-12-2020 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond en plaatsen zonnepanelen (Rijksmonument)
 399. 16-12-2020 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 400. 16-12-2020 – Hereweg 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 401. 16-12-2020 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 402. 16-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten van een kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 403. 16-12-2020 – Aweg 23-23a, 9718 CV Groningen – wijzigen van kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes (van 6 wooneenheden naar 4)
 404. 16-12-2020 – Sloopmelding: Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – slopen
 405. 09-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 406. 09-12-2020 – Friesestraatweg 16-3a t/m 16-3c, 9718 NG Groningen – wijzigen bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 407. 09-12-2020 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 408. 09-12-2020 – Brandenburgerstraat 13, 9724 BA Groningen – vergroten 2 appartementen aan achterzijde en plaatsen 2 dakkapellen
 409. 09-12-2020 – Akerkhof 3 en 5, 9712 BA Groningen – wijzigen gevels en interne wijziging inrichting
 410. 09-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – het verbouwen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 411. 09-12-2020 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – sloopwerkzaamheden
 412. 09-12-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 413. 02-12-2020 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand d.m.v. aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 414. 20-11-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 415. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 416. 23-10-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 417. 02-12-2020 – Westerhavenstraat 7, 9718 AJ Groningen – vergroten woning (legalisatie)
 418. 07-08-2019 – Westerhavenstraat 43 en 45, 9718 AK Groningen – slopen bouwwerk
 419. 04-04-2018 – Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24, 9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ het splitsen en vergroten van de panden ten behoeve van 9 zelfstandige appartementen
 420. 02-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 421. 02-12-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 422. 02-12-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 423. 02-12-2020 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen winkelfunctie in woonruimte
 424. 02-12-2020 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 425. 02-12-2020 – Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 426. 02-12-2020 – Sabangplein 13-13a, 9715 CV Groningen – omzetten van kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige wooneenheden
 427. 02-12-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen (sloop)
 428. 02-12-2020 – Sloopmelding: Veemarktstraat 95 en 96, 9724 GC Groningen – gedeeltelijke sloop pand
 429. 02-12-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30, 9711 ST Groningen – sloopwerkzaamheden aan panden
 430. 25-11-2020 – Westerkade 15, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 431. 25-11-2020 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 432. 25-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 433. 25-11-2020 – Noorderbuitensingel 2a t/m 2c, 9717 KK Groningen – verbouwen pand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 434. 25-11-2020 – Heresingel 22, 22a t/m 22t, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 435. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 436. 18-11-2020 – Sabangplein 13 en 13a, 9715 CV Groningen – transformeren kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige eenheden
 437. 18-11-2020 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – vergroten 2 zelfstandige appartementen
 438. 18-11-2020 – Hoekstraat 46, 9712 AP Groningen – wijzigen naar 2 woningen middels interne verbouwing en vervanging kap en uitbreiden pand
 439. 18-11-2020 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 440. 18-11-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 441. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning
 442. 18-11-2020 – Noorderstationsstraat 38a, 9717 KP Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 443. 18-11-2020 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op de verdiepingen
 444. 18-11-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – slopen binnenwanden ten behoeve verbouw pand
 445. 11-11-2020 – Kerklaan 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand aan Kerklaan 18-20 Groningen
 446. 11-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 41a, 9718 GC Groningen – intern maken constructieve doorbraak
 447. 04-11-2020 – Boterdiep 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 448. 04-11-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 449. 28-10-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9b, 9712 NC Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 450. 28-10-2020 – Astraat 20a, 9718 CR Groningen – wijzigen onzelfstandig wonen (6 wooneenheden) naar zelfstandig wonen (4 wooneenheden)
 451. 21-10-2020 – Zuiderpark 18a t/m 18h, 18k, 18m, 18n en 18p t/m 18u, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand naar zelfstandige woonfuncties
 452. 14-10-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 453. 14-10-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 454. 07-10-2020 – Hoendiepskade 11, 9718 BE Groningen – legaliseren veranderingen en wijzigingen woning (rijksmonument)
 455. 07-10-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – van 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 456. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 11a, 9713 GA Groningen – omzetten 3 kamers naar 2 zelfstandige appartementen
 457. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 3, 9713 GA Groningen – wijzigen functie t.b.v. zelfstandige woning
 458. 07-10-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 459. 07-10-2020 – Noorderbuitensingel 2, 9717 KK Groningen – verbouwen pand ten behoeve van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 460. 30-09-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 461. 30-09-2020 – Blekerstraat 22a-24a, 9718 EC Groningen – het omzetten van kamers (8) naar 5 zelfstandige wooneenheden
 462. 30-09-2020 – Nieuwe Sint Jansstraat 30a, 9711 VJ Groningen – interne wijziging
 463. 30-09-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 woningen
 464. 23-09-2020 – Sloopmelding: Marwixstraat 6a, 9726 CD Groningen – intern slopen pand
 465. 23-09-2020 – Sloopmelding: Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – interne sloop object ten behoeve realiseren 4 zelfstandige woningen
 466. 16-09-2020 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 467. 09-09-2020 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 appartementen in rijksmonument
 468. 09-09-2020 – Oude Ebbingestraat 89a, 9712 HG Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden tot 4 zelfstandige eenheden
 469. 02-09-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 470. 02-09-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren van 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 471. 02-09-2020 – Sloopmelding: Padangstraat 27 en 27a, 9715 CL Groningen – sloopwerkzaamheden binnen pand
 472. 02-09-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 184, 9713 EN Groningen – intern slopen pand
 473. 26-08-2020 – Boterdiep 22 en 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 474. 19-08-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 475. 19-08-2020 – Sloopmelding: Hereweg 79, 9725 AC Groningen – slopen binnenwanden t.b.v. verbouwen kantoor tot 10 studio’s
 476. 12-08-2020 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 477. 12-08-2020 – Muurstraat 4, 9712 EN Groningen – realiseren twee zelfstandige appartement op begane grond
 478. 12-08-2020 – Damsterdiep 17, 9711 SG Groningen – bestaande pand zal ingericht worden met verschillende wooneenheden
 479. 05-08-2020 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 480. 05-08-2020 – Zuiderdiep 54 t/m 54c, 9711 HK Groningen – transformeren bestaande kantoorfunctie naar 3 zelfstandige woningen
 481. 05-08-2020 – Heresingel 22 en 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 482. 05-08-2020 – Heresingel 34, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 483. 05-08-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 484. 01-08-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – tijdelijk wijzigen functie naar kamerverhuur (5 jaar)
 485. 18-07-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – strijdig gebruik bestemmingsplan
 486. 29-07-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – omvormen van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenheden
 487. 29-07-2020 – Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – realiseren appartementen/verbouw
 488. 29-07-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 489. 22-07-2020 – Schuitendiep 70a t/m 70e, 9711 RG Groningen – omzetten 7 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige woningen
 490. 22-07-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 491. 22-07-2020 – H.W. Mesdagstraat 72/1, 9718 HN Groningen – intern verbouwen begane grond naar 2 woningen
 492. 15-07-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 493. 15-07-2020 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – wijzigen kamerverhuur naar appartementen
 494. 15-07-2020 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – slopen binnenwanden
 495. 08-07-2020 – Pelsterstraat 63, 9711 KK Groningen – verbouwen monumentaal pand ten behoeve realiseren 4 appartementen
 496. 08-07-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 2 en 2-1, 9712 NK Groningen – intern verbouwen door splitsen bovenwoning in 2 woonappartementen (rijksmonument)
 497. 08-07-2020 – Herman Colleniusstraat 9, 9718 KP Groningen – transformeren 9 onzelfstandige woningen naar 8 zelfstandige woningen
 498. 01-07-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 499. 01-07-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 500. 01-07-2020 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 501. 01-07-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 502. 01-07-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 2, 9712 VN Groningen – interne verbouwing met constructieve wijziging
 503. 24-06-2020 – Pelsterstraat 31 en 35, 9711 KH Groningen – oprichten woongebouw met 29 appartementen en commerciële ruimten met hergebruik bestaande kelders
 504. 24-06-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 505. 24-06-2020 – Bloemsingel 8, 9712 KZ Groningen – renoveren, verbouwen en strijdig gebruiken pand (villa B)
 506. 24-06-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 507. 17-06-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 508. 17-06-2020 – Paterswoldseweg 9a t/m 9d, 9726 BA Groningen – intern verbouwen pand naar 4 zelfstandige appartementen
 509. 17-06-2020 – Sloopmelding: Kerklaan 103a, 9717 HD Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 510. 17-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlstraat 76-76a, 9718 GP Groningen – melding t.b.v. sloopwerkzaamheden
 511. 10-06-2020 – Gedempte Kattendiep 3 en Steentilstraat 18, 9711 PL Groningen – intern verbouwen kamerverhuurpand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 appartementen
 512. 10-06-2020 – Jozef Israëlsstraat 76-76a, 76b t/m 76e, 9718 GP Groningen – omzetten 7 onzelfstandig woningen naar 6 zelfstandig woningen
 513. 10-06-2020 – Zuiderpark 18, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 19 kamers naar 16 zelfstandige woonfuncties (en bestaande logiesfunctie)
 514. 05-06-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven), 9711 GG Groningen – verbouwen en vergroten pand voor realiseren zelfstandige woningen
 515. 28-08-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 en 41, 9711 GG Groningen – slopen deel pand
 516. 10-06-2020 – Herebinnensingel 21, 9711 GG Groningen – verbouw begane grond naar zelfstandig appartement
 517. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – intern slopen pand
 518. 03-07-2019 – Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – splitsen beneden-/bovenwoning tbv oprichten 2 en 4 zelfstandige woonfuncties
 519. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64a, 9718 GN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 520. 11-12-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64 en 64a, 9718 GN Groningen – strippen/slopen interieur
 521. 28-08-2019 – Jozef Israëlsstraat 64, 64a t/m 64d, 9718 GN Groningen – transformeren 3 respectievelijk 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 respectievelijk 3 zelfstandige woningen
 522. 06-02-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 45 en 45a, 9718 GC Groningen – betreft sloopmelding boven-/benedenwoning
 523. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 524. 25-09-2019 – Jozef Israëlsstraat 83 / 83a, 9718 GG Groningen – verbouwen 2 kamerverhuurpanden met 8 kamers naar 6 zelfstandige woonfuncties
 525. 10-04-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – van 6 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 526. 20-03-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – transformeren bestaand kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 527. 02-08-2017 – Jozef Israëlstraat 65, 9718 GE Groningen – splitsen kamerverhuurpand in 7 zelfstandige woonfuncties
 528. 03-06-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 529. 03-06-2020 – Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden in 10 zelfstandige wooneenheden
 530. 04-12-2019 – H.W. Mesdagstraat 40, 9718 HL Groningen – slopen interieurdelen
 531. 21-12-2016 – H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – verbouw pand tot 10 kamereenheden
 532. 03-06-2020 – Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – slopen onderdelen pand ten behoeve realiseren reeds vergunde plan
 533. 12-06-2019 – Kraneweg 13/1 heel Kranepoort, nummer 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – sloopwerkzaamheden tbv verbouwen pand
 534. 24-07-2019 – Kraneweg 13/18 en 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – verbouwen pand tot 24 appartementen
 535. 03-06-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 536. 27-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42-42a, 9718 GM Groningen – het omvormen van 5 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 537. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6/6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 538. 20-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 zelfstandige woningen
 539. 20-05-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 540. 20-05-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 541. 20-05-2020 – Eendrachtskade 17-17a, 9718 BB Groningen – wijzigen kamerverhuurpand met 9 kamers naar 8 zelfstandige woningen
 542. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6, 9718 LR Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 543. 20-05-2020 – Polderstraat 53a, 9724 EC Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 544. 20-05-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 545. 20-05-2020 – Sloopmelding: Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – intern slopen pand
 546. 13-05-2020 – Akerkhof 41 t/m 41b, 9712 BC Groningen – verbouw winkelpui en splitsen bovenwoning in 2 appartementen
 547. 13-05-2020 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 548. 13-05-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 549. 06-05-2020 – Sloopmelding: Kleine Kruisstraat 1, 9712 TV Groningen – intern slopen ten behoeve verbouw studentenwoning
 550. 06-05-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30-34, 9711 SL Groningen – intern slopen pand
 551. 06-05-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – verbouwen van het pand (wijzigen van bijeenkomstfunctie in woonfunctie)
 552. 06-05-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – splitsen van de bovenwoning middels interne verbouwing
 553. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 554. 29-04-2020 – Sloopmelding: Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – intern slopen pand ten behoeve realisatie 2 appartementen
 555. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 556. 29-04-2020 – Gedempte Zuiderdiep 43a, Zuiderdiep – Pelsterstraat Sectie A perceelnr. 4671, 9711 HB Groningen – verbouw monumentaal pand voor realiseren 4 appartementen
 557. 22-04-2020 – Sloopmelding: Oosterweg 66 / 66a, 9724 CK Groningen – intern slopen pand
 558. 22-04-2020 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 559. 15-04-2020 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – Verbouwen van het gebouw, plaatsen nieuwe kap en achtergevel en interne verbouwing tot 3 zelfstandige appartementen
 560. 08-04-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 561. 08-04-2020 – Damsterdiep 63, 9711 SJ Groningen, en Oosterhavenstraat 2b, 9711 SC Groningen – intern verbouwen pand met 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woonappartementen
 562. 08-04-2020 – Sloopmelding: Eeldersingel 36a, 9726 AS Groningen – intern slopen pand
 563. 01-04-2020 – Hoendiepskade 26, 26a en 26-1, 9718 BH Groningen – verbouwen en uitbreiden kamerverhuurpand met 9 onzelfstandige en 2 zelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen
 564. 01-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 565. 01-04-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25b, 9712 PG Groningen – intern verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige wooneenheden
 566. 01-04-2020 – Sint Lucasstraat 6 en 6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen onzelfstandige wooneenheden in zelfstandige wooneenheden
 567. 01-04-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 568. 01-04-2020 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 82 en 82b, 9712 LS Groningen – slopen deel in verband met verbouwen 2 bestaande zelfstandige woningen en uitbreiden in 2 bouwlagen met 2 zelfstandige woningen
 569. 25-03-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 570. 18-03-2020 – Visserstraat 44 en 44a, 9712 CW Groningen – transformeren onzelfstandige wooneenheden (7) in zelfstandige woningen (6)
 571. 18-03-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten kamerverhuurdpand 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 572. 18-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen
 573. 11-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 574. 11-03-2020 – Oosterweg 66 en 66a, 9724 CK Groningen – omzetten onzelfstandige woningen tot 4 zelfstandige woningen
 575. 11-03-2020 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – het omzetten van 3 onzelfstandige kamers naar 2 zelfstandige woningen
 576. 11-03-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – verbouw 4 studentenkamers naar zelfstandige woningen
 577. 11-03-2020 – Noorderstationstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 8 zelfstandige woningen
 578. 11-03-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 579. 04-03-2020 – Herman Colleniusstraat 25f, 9718 KS Groningen – verbouwen kamerverhuurpand, 8 kamers, in 6 zelfstandige woonfuncties
 580. 04-03-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 581. 04-03-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetting vm. bovenwoning 5 kamers naar 4 zelfstandige woonfuncties
 582. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 583. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 584. 26-02-2020 – Sloopmelding: Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – slopen deel pand
 585. 19-02-2020 – Westerkade 20, 9718 AS Groningen – verbouwen van een woning naar 3 zelfstandige woningen
 586. 19-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 42 en 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 8 appartementen in kamerverhuur pand