Stop de sloop van historisch interieur in Groningen

Zodat we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen

In oude wijken in de stad Groningen wordt het complete historische interieur uit begin 1900 of ouder in de ene na de andere woning gesloopt, wegens ombouw tot kleine zelfstandige appartementen.
Daarbij worden meer dan een eeuw oude originele trapleuningen voorzien van handgemaakt houtsnijwerk, schoorstenen, marmeren schouwen, sierlijsten, paneeldeuren, tussenmuren, inbouwkasten, vloeren, rijk versierde stucplafonds, ornamenten, tegels en glas-in-lood ramen kort en klein geslagen en in containers gedumpt. Dit gebeurt onder andere in de Badstratenbuurt, Binnenstad, De Hoogte, Hortusbuurt, Indische Buurt, Noorderplantsoenbuurt, Oosterpoortbuurt, Schildersbuurt, Stationsgebied en Zeeheldenbuurt.
De omwonenden worden daarbij niet geïnformeerd, noch Stichting Monument en Materiaal ter behoud van de originele authentieke elementen.

Het voordeel van ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, en de reden waarom het gebeurt, is hogere inkomsten voor de eigenaar, omdat volgens de huidige regelgeving voor zelfstandige appartementen een hogere huurprijs gevraagd mag worden dan voor onzelfstandige kamers, waarna er via huurtoeslag een stroom belastinggeld naar de eigenaar gaat lopen.

Dit ondanks dat uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de huurprijzen voor woonruimte nu al te hoog zijn.

Groningse studentenkamer gemiddeld 78 euro te duur: ‘Gemeente moet ingrijpen’ | Sikkom
sikkom.nl/groningse-studentenkamer-gemiddeld-78-euro-te-duur-gemeente-moet-ingrijpen/

De huidige regelgeving die leidt tot de ombouw tot kleine zelfstandige appartementen, zorgt echter – naast hogere huurprijzen – voor vele lange termijn nadelen.

Dit nog afgezien van eenmalige nadelen, zoals het moeten verhuizen van de kamerbewoners, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de panden en schade bij omwonenden door trillingen – vooral door de sloop van de schoorstenen en tussenmuren – en geluidsoverlast en gruis op de stoepen.

 • Het historische interieur gaat definitief verloren. En dat nadat er eerder al zo veel verloren is gegaan in de stad, met name tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelfs de huurders die zo’n omgebouwd zelfstandig appartement uiteindelijk huren, vinden het zonde dat alle historische elementen zijn verdwenen en binnen de woning nergens meer zichtbaar is dat deze meer dan een eeuw oud is. Het Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen heeft aangegeven de sloop eveneens zonde te vinden, maar dat zowel dit als het ontbreken van een (goede) reden geen grond is waarop ze momenteel een aanvraag voor een sloopvergunning in een niet-monument mogen weigeren.
 • Elk omgebouwd pand vermindert het aantal beschikbare wooneenheden in de stad met minstens één en vaak twee, terwijl de huurprijzen van kamers omhoog gaan doordat daar juist veel vraag naar is.
 • De woningen worden er niet steviger op door het slopen van de originele tussenmuren en schoorstenen.
 • Door de sloop van de originele schoorstenen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • Door de vervanging van de originele (gebrandschilderde) ramen wordt het beschermde stadsgezicht aangetast.
 • De rijtjeswoningen hebben vaak enkelsteens steunmuren, waar bij de ombouw al het originele dikke zware stucwerk en tegels vanaf gesloopt worden, waarna vervolgens dunne gipsplaten op de ruwe enkelsteens steunmuren worden geplaatst. De geluiddemping tussen de woningen neemt hierdoor sterk af, terwijl tegelijkertijd wat toilet / keuken was, wordt vervangen door appartement (woon/slaapkamer met open keuken), waarbij geluiddemping juist belangrijker is.
 • Waar de woningen met kamerverhuur in hun originele staat bleven, met als voornaamste aanpassing sloten op te kamerdeuren, en eenvoudig weer gezinswoningen zouden kunnen worden, is dit na de sloop van het historische interieur en met, vaak zes, kleine keukens, douches en toiletten praktisch onmogelijk.
 • Dat dit ombouwen momenteel is toegestaan, en met de huidige regelgeving zelfs financieel voordeliger is dan behoud in originele staat, is des te opmerkelijker, daar verantwoordelijk PvdA wethouder Roeland van der Schaaf heeft erkend dat de balans tussen studenten en gezinnen scheef is, en er volgens hem veel te veel kamerverhuurpanden zijn.

In het Dagblad van het Noorden artikel Omwonenden trekken aan de bel over sloop in Groningen: ‘Puur vakmanschap verdwijnt in rap tempo’ staat:

Een oplossing is volgens verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf dat bewoners zich organiseren en als coöperatie studentenhuizen opkopen om er een ‘gewoon’ huis van te maken. “Als gemeente willen we dat faciliteren.”

Wat dit faciliteren als Gemeente Groningen inhoudt is onduidelijk.
Er is zeker bereidheid bij bewoners om hier geld in te steken, en daarmee de historische interieurs te behouden, echter staan de studentenhuizen niet te koop.
Daarnaast is de huidige regelgeving ook niet zo dat een sloopvergunning pas toegekend kan worden indien er niemand te vinden is die de panden in hun huidige originele staat wil overnemen en behouden.
Nog afgezien van dat de huidige sloop op een te grote schaal plaatsvindt om op deze manier te kunnen voorkomen, is het gezien de huidige regelgeving ook geen oplossing waarmee de sloop in een deel van de panden is te voorkomen.

Voorstellen

 1. Monumentenstatus
  De monumentenstatus toekennen aan waardevolle interieurs en het (eenvoudiger) mogelijk maken om een beschermde status te verkrijgen voor mooie originele historische elementen, zodat – naast het beschermde stadsgezicht (de buitenkant, uitsluitend de voorgevel) – ook de bijzondere elementen van het historische interieur beschermd zijn, gemeentelijk monument light: een gemeentelijk monument waarvan de te beschermen bestanddelen limitatief zijn benoemd”.
 2. Huurtoeslag
  De landelijke regelgeving aanpassen, zodat het niet langer qua winstoogmerk voordeliger is om het historische interieur te slopen en deze te vervangen door kleine zelfstandige appartementen, door de discrepantie tussen huurtoeslag wel voor zelfstandige en niet voor niet-zelfstandige woningen op te lossen door middel van een hervorming van het toeslagenstelsel.
  Per direct vastleggen dat er in de toekomst geen huurtoeslag naar panden zal gaan waarbij dit momenteel niet al zo is, zodat deze later (na sloop en ombouw) niet alsnog voor huurtoeslag in aanmerking komen. De verhuurder die sloopt en ombouwt wordt nu beloond met een constante stroom belastinggeld in de vorm van huurtoeslag, terwijl een verhuurder die behoudt en onderhoudt dat niet krijgt. Dat zorgt voor financiële drang vanuit verhuurders om alle studentenkamers om te bouwen in studio’s, waardoor voor iedereen de belasting omhoog gaat. De huidige regelgeving dat huurtoeslag alleen voor zelfstandige woningen geldt, terwijl ombouw is toegestaan, werkt als slooptoeslag.
 3. Ombouwverbod
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, door het sinds 2017 geldende splitsingsverbod – waardoor geen panden meer opgekocht mogen worden om daarbinnen aparte kamers of appartementen te verhuren – uit te breiden, zodat huidige van origineel historisch interieur en gezinswoning indeling voorziene panden die als onzelfstandige kamerverhuurpanden in gebruik zijn, niet intern mogen worden gesloopt om tot kleine zelfstandige appartementen te worden omgebouwd, omdat er genoeg vraag is naar onzelfstandige kamers en gezinswoningen.
  Zorgen dat geen ombouw is toegestaan van panden ouder dan een eeuw en in straten waar zich in verhouding veel studentenhuizen en panden met studio’s bevinden via vergunningen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen en een totaallimiet op het aantal te verlenen vergunningen instellen.
 4. Bouwhistorisch onderzoek
  De gemeentelijke regelgeving aanpassen, zodat bij plannen voor aanpassingen en verbouwingen van beschermde stadsgezichten, monumenten en historische, beeldbepalende en karakteristieke panden eerst onderzoek naar interieurwaarden moet worden gedaan, vergelijkbaar met de huidige regels over archeologisch onderzoek bij (potentieel) archeologische waarden voordat ergens gebouwd mag worden.
  Er zijn reeds gemeenten (onder andere Zwolle, Leiden en Den Bosch) die bij sloop of verbouwen een bouwhistorisch onderzoek verplicht stellen. Op deze manier kan waardevolle historische informatie gedocumenteerd worden.
 5. Pand overnemen
  De regelgeving aanpassen, zodat omwonenden ruim vooraf actief worden ingelicht over aangevraagde verbouw- en sloopvergunningen, om hier vervolgens voor uitvoering bezwaar tegen te kunnen indienen, bij voldoende bezwaren geen vergunning verlenen, en eventueel het pand overnemen en zonder verbouw behouden als studentenhuis of gezinswoning (oplossing volgens Partij van de Arbeid wethouder Roeland van der Schaaf).
  Er wordt momenteel massaal capaciteit van werklieden ingezet om huizen (met historisch interieur) die zonder aanpassingen prima geschikt zijn als zowel studentenhuis als gezinswoning (zoals ze oorspronkelijk zijn ontworpen) te slopen en om te zetten in studio’s, terwijl er intussen elders nieuwe gezinswoningen worden gebouwd. Dit is helemaal niet efficiënt en raar in een tijd van woningnood, aangezien het capaciteit van werklieden kost, het aantal woonheden afneemt en er netto minder woonruimte overblijft door de duplicatie van de voorheen gedeelde voorzieningen. Veel efficiënter zou zijn om geen nieuwe gezinswoningen te bouwen, maar in plaats daarvan (meer) nieuwbouw studio’s, en de studentenhuizen zonder te (hoeven) verbouwen weer in te zetten als de gezinswoningen die het oorspronkelijk waren. Dan blijven de historische interieurs behouden, en in straten met veel studentenhuizen/studio’s lost dat ook gelijk overlast op.
 6. Zoveel mogelijk behoud en hergebruik
  De regelgeving aanpassen, zodat bij aanpassingen en verbouwingen zoveel mogelijk originele interieurelementen behouden of hergebruikt moeten worden: ook bij een andere indeling zijn er immers trapleuningen, deuren, plafonds, etc. nodig. Eventuele toevoegingen en wijzigingen dienen uitgevoerd te worden in passende stijl.
  De verhuurregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat verhuurregels geen financiële reden of motivatie kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele brede trappen te vervangen door steile smalle trappen en inbouwkasten en schoorstenen te slopen voor hogere huurinkomsten door de (zeker bij inbouwkasten papieren) toename van het aantal vierkante meters.
  De brandwerendheidsregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat brandwerendheidsregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld originele massief houten paneeldeuren met bijzonder deurbeslag en lijsten met gedetailleerd houtsnijwerk te vervangen door nieuwe spaanplaten deuren en strakke moderne lijsten.
  De energielabelregelgeving aanpassen/verduidelijken, zodat energielabelregels geen reden kunnen opleveren om in historische panden bijvoorbeeld origineel zwaar en vaak versierd stucwerk van muren en plafonds te strippen en op moderne wijze opnieuw aan te brengen. Het vernielen en weggooien van historische bouwmaterialen en het onnodig gebruiken van moderne bouwmaterialen is immers alles behalve duurzaam en energiezuinig.
 7. Herplaatsen originele elementen
  De regelgeving aanpassen, zodat originele elementen die bij een andere indeling niet behouden of hergebruikt kunnen worden, niet kapot in een vuilcontainer belanden, maar gaan naar bijvoorbeeld Stichting Monument en Materiaal.
  Ook voor gedecoreerde stucplafonds met ornamenten is veel belangstelling, deze kan een restauratie stukadoor in zijn geheel loshalen, om ze later terug te plaatsen, of elders te gebruiken. Dit geldt ook voor onder meer schouwen (een schouw of schoorsteenmantel, in huizen van welgestelden vaak een pronkstuk vervaardigd uit gebeeldhouwde steen zoals marmer, is een stookplaats met daarboven een kap voor het afvoeren van de rook), trapleuningen met houtsnijwerk, panelen, lijsten, en suite schuifdeuren, inbouwkasten, tegels en glas-in-lood ramen.
 8. Geluiddemping
  De regelgeving aanpassen, zodat de geluiddemping tussen woningen bij een verbouwing niet vermindert.
 9. Schade bij omwonenden
  De regelgeving aanpassen, zodat de stevigheid van woningen bij een verbouwing niet afneemt en er geen schade bij omwonenden ontstaat.
 10. Woonplicht
  Aangezien de sloop van historisch interieur (vrijwel) uitsluitend plaatsvindt in verhuurpanden waar de eigenaar niet woont, terwijl de vaste bewoners het historische interieur juist koesteren, zou een zelfbewoningsplicht als vereiste voor het goedkeuren van een vergunningsaanvraag de sloop ook stoppen.
 11. Gedifferentieerde leges
  De gemeente zou gedifferentieerde leges kunnen heffen voor verbouwvergunningen, door voor het ombouwen van een woonruimte waar men niet zelf in woont een hogere lege te heffen dan voor het ombouwen van een woonruimte waar men zelf resideert.

Zodat historisch interieur zoveel mogelijk behouden blijft, en we kunnen blijven zeggen: Er gaat niets boven Groningen.

Bewoonster voormalig studentenhuis: “Mijn huis is van 1903. Voordat ik het kocht jaren een studentenhuis. Daardoor zit al het oude er gelukkig nog in, nooit verbouwd. Zo mooi en sfeervol!”
Student op kamers: “In mijn studentenhuis wil de huisbaas gedeelde zaken zoals aanrecht, gootsteen, keukenkastjes, kookplaat, wasmachine, douche, toilet, wasbak, kapstok, etc. allemaal binnen de ruimte van mijn huidige kamer proppen. Dat ik daardoor enorm achteruit ga in netto beschikbare ruimte en de helft van mijn meubilair niet meer in mijn kamer past was zijn probleem niet. Officieel zou ik er zelfs op vooruit gaan, omdat ik er een volstrekt nutteloze entree bij krijg. Dat het aantal bewoners van ons huis daalt door deze buitengewoon inefficiënte wijzigingen is ook bizar gezien de wachtlijsten voor woningzoekenden. Gezellig samen koken in een ruime keuken is er straks niet meer bij. De droger en vaatwasser wil hij laten vervallen, omdat daar in de nieuwe opzet geen plek meer voor is. Tevens vervalt het dakterras, want dat gaat exclusief bij een andere kamer horen, en wordt ontoegankelijk voor de overige huisgenoten. De klassieke versieringen in huis gaan er allemaal uit, daar komt niks voor in de plaats. Dan denk je dat de huurprijs wel flink omlaag zal gaan vanwege al deze grote nadelen, maar nee hoor, de huur gaat ook nog eens omhoog.”
“Er zijn momenteel veel kamerverhuurpanden waarin vrijkomende kamers leeg blijven en soms al lang leeg staan, en zelfs actief door huisgenoten aangedragen nieuwe huurders niet worden geaccepteerd, wat een indicatie blijkt voor toekomstige ombouw, die dan meestal wordt uitgevoerd nadat het kamerverhuurpand door verloop vanzelf (grotendeels) leeg staat. Daardoor wordt maar bij weinigen het verschil tussen voor en na de ombouw goed zichtbaar, namelijk enkel wanneer een pand omgebouwd wordt terwijl er nog wel huurders aanwezig zijn, die dan twee keer binnenshuis moet verhuizen.”
Historicus: “Meer dan honderd jaar geleden zijn door zeer kundige vakmensen met de beste bouwmaterialen chique schitterend ontworpen en afgewerkte herenhuizen gebouwd, welke al lange tijd beschermd stadsgezicht zijn. Ook bij het construeren van het ambachtelijke bijpassende unieke interieur zijn destijds kosten noch moeite gespaard. Geen twee van de in Jugendstil of Art Nouveau stijl uitgevoerde gevels zijn helemaal identiek, terwijl de huizen van zowel binnen als buiten bij elkaar als huizenblok, straat en wijk een prachtig geheel vormen.”
Monumentencommissie: “Het gaat niet alleen om de buitenkant. Ook op de geschiedenis áchter de voorgevel moeten we in een beschermd stadsgezicht zuinig zijn. We moeten waken voor een ‘façade-architectuur’, waarbij alleen de voorgevel behouden blijft. Eigenaren van monumentale en beeldbepalende panden moeten beseffen dat zij als een soort van rentmeester de panden aan toekomstige generaties door moeten geven.”
Pand Brugmans en Co te Groningen.
Beschilderingen der Balken (onderkant en de zijden) ware grootte.
Beschildering der Nis (¼ gedeelte) ware grootte.
Rozet, ware grootte.
Buurtbewoner: “Momenteel wordt schitterend geheel in stijl uitgevoerd en rijk versierd interieur van zeer hoge kwaliteit door geldwolven die daar niets om geven helaas massaal volledig gestript, puur om financiële redenen. Echt alles wordt uit de huizen gehaald en weggegooid. Ik vind het een regelrechte schande, waar zo spoedig mogelijk iets aan gedaan moet worden. Het is nog niet doorgedrongen tot eigenaren en ontwikkelaars dat een huis met authentieke details veel meer waard is dan de eenheidsworsten die ze nu creëren. Weg met die investeerders die al het handwerk kapotmaken en de boel even snel aftimmeren met moderne strakke gipsplaten. Huisjesmelkers maken die appartementjes alleen maar om maximaal huurtoeslag (voorheen huursubsidie) te slurpen. Jij en ik betalen die vandalen dus via de Belastingdienst! Het is een grof schandaal! We moeten onze rijke historie respecteren, zuinig zijn op deze erfenis en er alles aan doen om dit soort praktijken van cultuurbarbaren te stoppen, zodat de stijlvolle huizen niet worden gereduceerd tot inhoudsloze hoezen.”
Buurtbewoner: “Na zelf eindeloos veel tijd, moeite en Euro’s besteed te hebben aan zo origineel mogelijke reconstructie van jammer genoeg door brand en waterschade beschadigde deurbekroningen, rozetten en sierplinten, zie ik in de studentenhuizen om mij heen tot mijn gigantische afschuw en frustratie het prachtigste puntgave originele ambachtswerk moedwillig in stukken gehakt en respectloos in containers gesmeten worden. Dat is toch ongekend vandalisme van erfgoed? Inmiddels weet ik als geen ander hoeveel specialistische arbeid het bij de bouw geweest moet zijn om het allemaal zo mooi en bij elkaar passend te krijgen. Als al verbouwd zou moeten worden, verplaats dan alleen wat wijzigt, en draag wat niet meer gebruikt wordt over aan een ander, maar haal niet de ziel uit een pand door al het oorspronkelijke te strippen, en maak dat al helemaal niet kapot. Wat nu gebeurt zou strafbaar moeten zijn!”
Dochter van eerdere eigenares: “Vreselijk die onnodige vernieling. Mijn oma, moeder en ik zijn hier geboren en getogen, het doet pijn om te zien wat er gaande is. Te treurig voor woorden dat al die karakteristieke elementen domweg gesloopt worden. Er aandacht voor blijven vragen totdat het signaal op hoger niveau wordt opgepikt en dit stopt.”

Berichten hierover in de media

Elke dag verdwijnt er een kamer in Groningen terwijl de woonnood hoog is | Sikkom
sikkom.nl/elke-dag-verdwijnt-er-een-kamer-in-groningen-terwijl-de-woonnood-hoog-is/

Bewoners Schildersbuurt slaan alarm: glas-in-loodramen, suitedeuren, marmeren schouwen, plafondversieringen en handgesneden trapleuningen belanden in de vuilcontainer | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Puur-vakmanschap-verdwijnt-in-rap-tempo-25983618.html

Historisch interieur van de Schildersbuurt verdwijnt in de prullenbak | indebuurt Groningen
indebuurt.nl/groningen/nieuws/historisch-interieur-van-de-schildersbuurt-verdwijnt-in-de-prullenbak~94387/

Pamflet: ‘Stop de sloop van historische interieurs in Groningen’ | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/pamfletstop-de-sloop-van-historische-interieurs-in-groningen/

Historische interieurs te vaak vogelvrij | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/historische-interieurs-te-vaak-vogelvrij/

Hoe het Boterdiep verandert in het Almere (of Drachten, ook goed) van Groningen | Sikkom
sikkom.nl/hoe-het-boterdiep-verandert-in-het-almere-of-drachten-ook-goed-van-groningen/

Oude interieurs massaal gesloopt | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1138760/oude-interieurs-massaal-gesloopt.html

Appartement te huur: douchen naast de keuken in een hok van 18 m2 voor 473 euro per maand | Sikkom
sikkom.nl/appartement-te-huur-douchen-naast-de-keuken-in-een-hok-van-18-m2-voor-473-euro-per-maand/

Kamervragen over sloop antieke interieurs | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1143769/kamervragen-over-sloop-antieke-interieurs.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-Ollongren-mengt-zich-in-sloop-Schildersbuurt-Groningen-26310065.html

Kamervragen over sloop interieurs herenhuizen in Schildersbuurt in Groningen | Groninger Gezinsbode
gezinsbode.nl/artikel/1144295/kamervragen-over-sloop-interieurs-herenhuizen-in-schildersbuurt-in-groningen.html

Groningse huurgekte: kamer (12 m2) met minikeuken te huur voor 695 euro plus 225 euro verhuurkosten | Sikkom
sikkom.nl/groningse-huurgekte-kamer-12-m2-met-minikeuken-te-huur-voor-695-euro-plus-225-euro-verhuurkosten/

Stadspartij wil historische interieurs behoeden van sloop | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/stadspartij-wil-historische-interieurs-behoeden-van-sloop/

‘Stop de sloop van monumentale interieurs in Stad’ | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779157/Stop-de-sloop-van-monumentale-interieurs-in-Stad

Stad maakt zich grote zorgen over sloop van monumentale interieurs | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/779560/Stad-maakt-zich-grote-zorgen-over-sloop-van-monumentale-interieurs/

Historische interieurs gesloopt, jongeren duurder uit en alleen de huisbaas profiteert: ‘studioficering’ van Groningen baart gemeenteraad zorgen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Historische-interieurs-gesloopt-jongeren-duurder-uit-en-alleen-de-huisbaas-profiteert-studioficering-van-Groningen-baart-gemeenteraad-zorgen-26352353.html

GSb: “Gemeente stop met het laten verdwijnen van studentenkamers” | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/gsb-gemeente-stop-met-het-laten-verdwijnen-van-studentenkamers/

Stadspartij Groningen in de bres voor interieurs monumentale panden | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/stadspartij-groningen-in-de-bres-voor-interieurs-monumentale-panden/

Redding voor monumentale interieurs stapje dichterbij | RTV Noord
rtvnoord.nl/nieuws/783967/Redding-voor-monumentale-interieurs-stapje-dichterbij/

Gemeenteraad zet stap in behoud historische elementen in niet-monumentale panden | OOG TV
oogtv.nl/2021/01/gemeenteraad-zet-stap-in-behoud-historische-elementen-in-niet-monumentale-panden/

Ingrijpend verbouwen van monumentaal pand Groningen? Dan komt deze stichting de historische elementen uit het pand graag ophalen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Groningen-stimuleert-behoud-van-waardevol-interieur-maar-kan-het-niet-afdwingen-26435492.html

Verduurzaming en verkamering gevaar voor historische interieurs | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/verduurzaming-en-verkamering-gevaar-voor-historische-interieurs/

Buren in actie: “Joshua Camera koopt Heerenhuis, sloopt interieur en verminkt historische gevel” | Sikkom
sikkom.nl/buren-in-actie-joshua-camera-koopt-heerenhuis-sloopt-interieur-en-verminkt-historische-gevel/

Twitter boos over optopping Apedans. Markante gebouw heeft complete verdieping erbij gekregen, maar die wijkt af van de vergunning | Sikkom
sikkom.nl/twitter-boos-over-optopping-apedans-markante-gebouw-heeft-complete-verdieping-erbij-gekregen/

‘Wat een gedrocht.’ Bouwregels geschonden bij verdieping Apedans-pand in Groningen. Dwangsom en eigenaar mag appartementen niet in gebruik nemen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Waslijst-aan-bouwafwijkingen-bij-nieuwe-verdieping-Apedans-pand-Verlengde-Oosterstraat-in-Groningen.-Eigenaar-mag-appartementen-niet-in-gebruik-nemen-26514951.html

Hoe het snelle geld historische herenhuizen sloopt om te cashen met dure studio’s | de Volkskrant
volkskrant.nl/columns-opinie/hoe-het-snelle-geld-historische-herenhuizen-sloopt-om-te-cashen-met-dure-studio-s~bfc2d6c5/

Studentenkamers verdwijnen al jaren aan de lopende band in Grunn. Dat is een kwalijke en perverse ontwikkeling | Sikkom
sikkom.nl/studentenkamers-verdwijnen-al-jaren-aan-de-lopende-band-in-grunn-dat-is-een-kwalijke-en-perverse-ontwikkeling/

Podcast Grote Markt 1 – #18 Interieursloop in de Schilderswijk | OOG TV
In aflevering 18 van Grote Markt 1 praten we met Hilbrand Edskes en Marinus Jongman over het verbouwen van woningen in bijvoorbeeld de Schildersbuurt. Daar worden klassieke interieurs volledig verwoest om van huizen met meerdere studentenkamers, huizen met minder appartementen te maken.
Podcast Grote Markt 1 – #18: YouTube | MP3 | Springcast | Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts

Minister Ollongren kan weinig doen tegen sloop oude interieurs van karakteristieke woonpanden in Schildersbuurt in Groningen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Minister-alleen-gemeente-kan-waardevolle-interieurs-beschermen-26856392.html

Minister kan weinig doen tegen sloop historische interieurs in Schildersbuurt | OOG TV
oogtv.nl/2021/05/minister-kan-weinig-doen-tegen-sloop-historische-interieurs-in-schildersbuurt/

“Stop de sloop van antieke interieurs Schilderswijk” | OOG TV
oogtv.nl/2021/06/stop-de-sloop-van-antieke-interieurs-schilderswijk/

“Gemeente moet ingrijpen bij verkamering en verstudiorisering Indische Buurt” | OOG TV
oogtv.nl/2021/08/gemeente-moet-ingrijpen-bij-verkamering-en-verstudiorisering-indische-buurt/

Kamers in Groningen worden steeds vaker studio’s en tuinen worden dichtgemetseld. Bewoners van de Indische buurt zijn er klaar mee. ‘Pas op de plaats met vergunningen’ | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Omstreden-ombouw-studios-26984541.html

Opnieuw commotie over sloop historische interieurs Schilderswijk | OOG TV
oogtv.nl/2021/10/opnieuw-commotie-over-sloop-historische-interieurs-schilderswijk/

Gemeenteraad stemt in met begroting: stop ombouw van kamers naar studio’s, uitbreiding zelfbewoningsplicht | OOG TV
oogtv.nl/2021/11/gemeenteraad-stemt-in-met-begroting-stop-ombouw-van-kamers-naar-studios-uitbreiding-zelfbewoningsplicht/

Eindelijk paal en perk aan ombouwen kamers naar studio: ‘Stop het spekken van huisjesmelkers’ | Sikkom
sikkom.nl/eindelijk-paal-en-perk-aan-ombouwen-kamers-naar-studio-stop-het-spekken-van-huisjesmelkers/

Koester het studentenhuis, een Nederlands erfgoed | NRC
nrc.nl/nieuws/2021/11/29/koester-het-studentenhuis-een-nederlands-erfgoed-a4067197

De 5 meest besproken onderwerpen van erfgoedjaar 2021 | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/de-5-meest-besproken-onderwerpen-van-2021/

De stad verandert in razend tempo. Zo ging dat in deze twee Groningse straten. Omstreden ‘studioregeling’ gaat op de helling | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/stad/De-stad-verandert-in-razend-tempo.-Zo-ging-dat-in-deze-twee-Groningse-straten-27382051.html

Ook Groningen voert opkoopbescherming in | Gemeente Groningen
gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/ook-groningen-voert-opkoopbescherming-in

Optopping op historische Apedans wordt deels gesloopt. Gevel net zo. Moet van gemeente op straffe van een dwangsom | Sikkom
sikkom.nl/optopping-op-historische-apedans-wordt-deels-gesloopt-gevel-net-zo-moet-van-gemeente-op-straffe-van-een-dwangsom/

Voormalig restaurant De Apedans in Groningen wordt kopje kleiner gemaakt. Nieuwe eigenaar moet wat te hoog is gebouwd slopen. En dat is nog een hele klus | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Voormalig-restaurant-De-Apedans-in-Groningen-wordt-kopje-kleiner-gemaakt.-Nieuwe-eigenaar-moet-wat-te-hoog-is-gebouwd-slopen.-En-dat-is-nog-een-hele-klus-27439904.html

Historisch en karakteristiek pand aan Veemarktstraat ingeruild voor blokkendoos met zinken opbouw | Sikkom
sikkom.nl/historisch-en-karakteristiek-pand-aan-veemarktstraat-ingeruild-voor-blokkendoos-met-zinken-opbouw/

Erfgoedvereniging Heemschut · Jaargang 99 · nr. 1 · Maart 2022 – Historische interieurs verdwijnen massaal in de container | Tijdschrift Heemschut
heemschut.nl/

Voor 1500 euro een pietepeuterige studio op zolder. Huisbazen in Groningen hebben liever dure studio’s dan traditionele studentenhuizen | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Van-kamer-naar-studio-tel-uit-je-winst-27565087.html

Als je kamer een studio wordt, kun je zomaar op straat komen te staan | HanzeMag
hanzemag.nl/als-je-kamer-een-studio-wordt-kun-je-zomaar-op-straat-komen-te-staan/

WTF: rijtjeswoning in Beijum staat te koop voor 575.000. Want: beleggingspand. Fok dat. Compleet idioot. Misdadig zelfs | Sikkom
sikkom.nl/wtf-rijtjeswoning-in-beijum-staat-te-koop-voor-575-000-euro-want-een-beleggingspand-fok-dat-compleet-idioot/

Einde aan ombouw studentenkamers tot studio’s | OOG TV
oogtv.nl/2022/06/einde-aan-ombouw-studentenkamers-tot-studios/

Gemeente Groningen legt verbouw van kamers tot studio’s aan banden na ‘ongewenste situatie’: ‘Willen meer grip krijgen op kamermarkt’ | Dagblad van het Noorden
dvhn.nl/groningen/Verbod-op-ombouw-kamers-tot-studios-27774516.html

Veel studentenkamers veranderen in nog maar een paar studio’s: het is straks niet meer mogelijk. Eindelijk! | Sikkom
sikkom.nl/eindelijk-gemeente-stopt-zeer-kwalijke-ontwikkeling-studentenkamers-ombouwen-naar-studios-niet-meer-mogelijk/

Massale sloop van historische interieurs ligt voorlopig stil in Groningen | De Erfgoedstem
erfgoedstem.nl/vernieling-historische-interieurs-aan-banden-gelegd-in-groningen/

Kamervragen

Kamervragen ‘De sloop in de Groningse Schildersbuurt’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Schriftelijke vragen, 22 december 2020
Indiener: Sandra Beckerman, Kamerlid Socialistische Partij
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z25664&did=2020D53912

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de sloop in de Groningse Schildersbuurt (ingezonden 22 december 2020) | Overheid.nl – Officiële publicaties – Kamervragen zonder Antwoord
zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25664.html

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Mededeling (uitstel antwoord), 12 januari 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D01120

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-963783

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Antwoord schriftelijke vragen, 28 mei 2021
tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D20502

Beantwoording van Kamervragen over sloop Groningse Schildersbuurt | Rijksoverheid
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de sloop in de Groningse Schildersbuurt. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).
PDF document | 5 pagina’s | 234 kB
Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2021
rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/28/beantwoording-van-kamervragen-over-sloop-groningse-schildersbuurt

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over artikel over sloop in de Groningse Schildersbuurt | Overheid.nl – Officiële publicaties – Aanhangsel van de Handelingen
zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-983709

Gemeenteraad

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s Stadsontwikkeling 2021-2024, hst 3 Wonen
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/13-januari/10:30

TOEZEGGINGEN 13 januari 2021 Wethouder van der Schaaf
 • Zegt toe bij de herijking van de omgevingsplannen de stand van zaken te melden en inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn, welke opties er zijn om uit te kiezen, met name voor de wijken waar dit speelt Schilderswijk, Korrewegbuurt etc. dan kan de Gemeenteraad aan het ombouwen van kamers naar appartementen zelf een einde maken.
 • Komt terug op de vraag of de historische interieurs beschermd kunnen worden, dan wel een verplichte aanlevering mogelijk is aan ‘Monument en Materiaal’.

Gemeenteraad: Meerjarenprogramma’s (collegebrief leefbaarheid)
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/27-januari/15:30
Moties woensdag 27 januari 2021 M 6 behoud historische interieurs. GroenLinks, Stadspartij, SP, PvdA Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid, unaniem aangenomen. M 8 ‘Ik wil dan wel een huisje behouden, zo’n huisje waar ik vroeger altijd samen woonde’. Student & Stad, PvdD Tegen: GroenLinks, PvdA, D66, SP, VVD, ChristenUnie, CDA, 100% Groningen.
Voor: Partij voor de Dieren, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad, Partij Voor de Vrijheid. M 9 ‘Dus blijf ik de hele tijd maar zeuren, dat ze stoppen moet, en wel meteen’ Student & Stad, PvdD

Na actie verontruste inwoners Schildersbuurt wil gemeenteraad Groningen sloop historische interieurs voorkomen

Raad wil sloop historische interieurs voorkomen
gemeenteraad.groningen.nl/actueel/raad_wil_sloop_historische_interieurs_voorkomen/

‘Praat met de Raad’ 1 juli 2021
Historische Interieurs: De gemeente zou aan meer panden een monumentenstatus moeten geven zodat historische interieurs niet gesloopt mogen worden, wat nu wel veel gebeurt. Gezinswoningen moeten voor gezinnen behouden blijven. Bouwhistorisch onderzoek moet net als in andere gemeenten zoals Leiden verplicht worden gesteld bij verbouw of sloop. Nu verdwijnen historische interieurs met regelmaat in de container. Is er politiek aandacht voor deze interieurs?
De bouwcapaciteit wordt volgens deelnemer verkeerd ingezet. Nu is dat voor ombouw van studentenhuizen naar studio’s, met negatieve gevolgen voor o.a. historische interieurs. Door het ruilen van panden met nieuwe studio’s wordt de beschikbare bouwcapaciteit beter ingezet en blijven oude interieurs behouden.
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/07-juli/15:00/Verslag-deelsessie-1-Praat-met-de-Raad.pdf

Gemeentebegroting 2022 – 10 november 2021
gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2021/10-november/15:00
Moties woensdag 10 november 2021 M 04 PvdA, S&S, SP, PvdD en D66: Stop de ombouw van kamers naar studio’s Spreekt uit dat: Grootschalige ombouw van kamers naar studio’s met als gevolg minder kamers voor jongeren en met als doel louter en alleen het spekken van huisjesmelkers via huursubsidie onwenselijk is en beperkt moet worden en ombouwen alleen per uitzondering mogelijk is met als doel het opknappen van huizen en verbeteren van de woonkwaliteit;
Verzoekt het college: Bij het meerjarenprogramma wonen 2022 met beleid te komen en aan te geven hoe en op welke termijn er paal en perk gesteld kan worden aan de ombouw van kamers naar studio’s;
Namens:
Julian Bushoff (PvdA)
Steven Bosch (Student en Stad)
Jimmy Dijk (SP)
Kirsten de Wrede (PvdD)
Tom Rustebiel (D66)
Tegen: VVD, Partij Voor de Vrijheid.
Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, 100% Groningen, Stadspartij voor Stad en Ommeland, Student en Stad.
Motie aangenomen.

Triest te zien en ook de aanleiding, beleggers die maximaal willen profiteren en de huurtoeslag (terecht gelabeld als slooptoeslag in dit geval) die onze historische waarde naar de galemiezen helpt... De gemeente zou steviger instrumenten moeten krijgen hiertegen op te treden.
Henk Nijboer
Tweede Kamerlid PvdA
Woordvoerder Financiën, Wonen en Gaswinning

Met het aanmoedigingsbeleid van de gemeente Groningen voor het ombouwen van studentenhuizen naar studio’s vernietig je niet alleen een gezellig studentenhuis, ook het volledige interieur wordt kapot gemaakt. Dat moet wat Student & Stad betreft direct stoppen.
Steven Bosch
Lijsttrekker Student en Stad

Wij zijn tegen de sloop van oude interieurs. Het is verschrikkelijk dat deze historische interieurs verdwijnen, vaak het gevolg van het winstbejag van huisjesmelkers. We hopen dat er juridisch meer mogelijkheden komen om dit te voorkomen. Het speculeren met woningen is ons ook een doorn in het oog.
Kirsten de Wrede
Lijsttrekker Partij voor de Dieren

Voorontwerp bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen
Uw raad heeft in november 2021 een motie aangenomen om de grootschalige ombouw van kamers naar studio’s te stoppen en ombouwen alleen nog bij uitzondering mogelijk te maken. In het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2022-2025 hebben we vervolgens aangegeven dat we de omvormingsregeling uit de bestemmingsplannen gaan schrappen. Met het bestemmingsplan HBW3 voeren we dit voornemen uit door de omvormingsregel uit de 74 onderliggende bestemmingsplannen te schrappen.

Begrotingen – Wonen – Gemeente Groningen

Deelprogramma 8.2 Jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting
Deelprogramma 8.2.2 Kamerverhuurbeleid

Overheid.nl – Officiële bekendmakingen – Gemeenteblad van Groningen

 1. 14-04-2022 – Aanvraag vergunning voor het portiek wijziging 2 zelfstandige ingangen, begane grond en etage aan Peperstraat 27 te Groningen
 2. 14-04-2022 – Toestemming voor het aanvulling/wijziging op verleende vergunning aan Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen
 3. 12-04-2022 – Toestemming voor het verbouw bestaande woning aan Haddingestraat 20b te Groningen
 4. 12-04-2022 – Toestemming voor het intern verbouwen pand aan Brugstraat 8 te Groningen
 5. 12-04-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden aan Lodewijkstraat 2a te Groningen
 6. 07-04-2022 – Toestemming voor het vergroten van de woning aan Anna Paulownastraat 34 te Groningen
 7. 07-04-2022 – Melding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan Gedempte Zuiderdiep 49a te Groningen
 8. 05-04-2022 – Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 3 appartementen (RM) aan Herestraat 1 te Groningen
 9. 05-04-2022 – Toestemming voor het vervangen van leien (legalisatie) aan Hereplein 6 te Groningen
 10. 05-04-2022 – Aanvraag vergunning voor het vervangen van kozijnen, wijziging op eerder verleende vergunning ova-202075162 aan Oude Ebbingestraat 89a te Groningen
 11. 05-04-2022 – Aanvraag vergunning voor een wijziging op een vergunde aanvraag aan Oude Boteringestraat 56 te Groningen
 12. 05-04-2022 – Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw aan Oostersingel 15 te Groningen
 13. 05-04-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand met onzelfstandige woonfuncties naar 1 zelfstandige woonfunctie aan Damsterdiep 10a te Groningen
 14. 31-03-2022 – Toestemming voor het uitbreiden van het pand dmv aanbouw aan Herman Colleniusstraat 68 te Groningen
 15. 31-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een dragende muur aan Vismarkt 54a te Groningen
 16. 31-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het splitsen het pand aan Radebinnensingel 3a te Groningen
 17. 31-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het voorzien van veiligheidsbeglazing in de winkelruimte aan Akerkhof 31 te Groningen
 18. 30-03-2022 – Ontheffing voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, vanwege de ontwikkeling van enkele panden aan Boterdiep 46 te Groningen
 19. 29-03-2022 – Toestemming voor het omzetten van 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden aan Ganzevoortsingel 18 te Groningen
 20. 29-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 5 onzelfstandige naar 3 zelfstandige wooneenheden (gemeentelijk monument) aan Poststraat 8 te Groningen
 21. 29-03-2022 – Aanvraag vergunning voor een interne verbouw ten behoeve van het omvormen van 17 onzelfstandige wooneenheden naar 14 zelfstandige wooneenheden aan Damsterdiep 3a te Groningen
 22. 29-03-2022 – Toestemming voor het transformeren van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Prinsenstraat 10 te Groningen
 23. 29-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op nummer 16 en het transformeren van 5 onzelfstandige woningen naar 4 zelfstandige woningen en het transformeren van nummer 18a van 4 onzelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 18a te Groningen
 24. 29-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het wijzigen naar zelfstandige woningen aan Damsterkade 7a te Groningen
 25. 24-03-2022 – Verlenging beslistermijn voor de verbouw ten behoeve van het realiseren van 5 appartementen aan Haddingestraat 5 te Groningen
 26. 24-03-2022 – Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de winkelfunctie naar een zelfstandige woning (hsnr. 9) en transformeren van 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige woningen (hsnr. 11) aan Paterswoldseweg 9 en 11 te Groningen
 27. 24-03-2022 – Verlenging beslistermijn voor het omzetten van 13 onzelfstandige kamers naar 10 zelfstandige wooneenheden aan Oosterstraat 45 en 45a te Groningen
 28. 24-03-2022 – Verlenging beslistermijn voor het intern verbouwen van het pand (rm) aan Brugstraat 8 te Groningen
 29. 24-03-2022 – Melding voor het deels intern slopen van het pand op verdiepingen (gm) aan Akerkhof 4 te Groningen
 30. 24-03-2022 – Aanvraag vergunning voor een interne wijziging t.o.v. verleende omgevingsvergunning 202075096 aan Prinsenstraat 9d te Groningen Prinsenstraat 9b, 9c en 9d te Groningen
 31. 24-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het intern wijzigen van de indeling van de verleende vergunning aan Baanstraat 2a en 2b te Groningen
 32. 24-03-2022 – Toestemming voor het intern verbouwen t.b.v. het oprichten van 4 zelfstandige woonfuncties aan Parklaan 30 te Groningen
 33. 24-03-2022 – Toestemming voor het omzetten van 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden aan Ganzevoortsingel 18 te Groningen
 34. 24-03-2022 – Toestemming voor het intern maken van een doorbraak aan Bergstraat 55 te Groningen
 35. 22-03-2022 – Toestemming voor het verbouwen van een kamerverhuurpand met 10 kamers tot zes zelfstandige wooneenheden aan Wassenberghstraat 54, 54a, 54b, 54c, 54d en 54e te Groningen
 36. 22-03-2022 – Verlenging beslistermijn voor het vernieuwen van de voorgevel en het toevoegen één bouwlaag aan Nieuwe Boteringestraat 31 te Groningen
 37. 22-03-2022 – Toestemming voor het gewijzigd uitvoeren van het bouwplan (onderkant voor- en zijgevel) aan Blekerstraat 12-1 t/m 12-7 Groningen
 38. 22-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van daglichtsystemen in een bestaand dak en een doorbraak in achtergevel en het wijzigen van de indeling ruimtes binnen aan Verlengde Grachtstraat 19 te Groningen
 39. 22-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het slopen van een deel van het pand aan de achterzijde, het vergroten en de renovatie van het pand met horeca en appartementen aan Poelestraat 32, 32a en Nieuwe Markt te Groningen
 40. 22-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige appartementen aan Muurstraat 8a te Groningen
 41. 22-03-2022 – Melding voor het aanbrengen daglichtsystemen in bestaand dak en doorbraak in achtergevel en wijzigen indeling ruimtes binnen aan Verlengde Grachtstraat 19 te Groningen
 42. 22-03-2022 – Melding voor het intern wijzigen van een kamerverhuurobject aan Taco Mesdagstraat 14a te Groningen
 43. 17-03-2022 – Toestemming voor het verbouwen van de woning naar 3 zelfstandige woningen en wijzigen zijgevel aan Tuinbouwdwarsstraat 19 te Groningen
 44. 17-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een dakterras op een dakterras aan Tuinbouwstraat 1a te Groningen
 45. 17-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woonfunctie op de bel-etage (legalisatie) aan H.W. Mesdagstraat 17 te Groningen
 46. 15-03-2022 – Aanvraag vergunning voor de plaatsing van een airco-unit aan gevel (bbp) aan Westerkade 19 te Groningen
 47. 15-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Wester Badstraat 6 te Groningen
 48. 15-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het intern veranderen en vergroten van panden aan Grote Kromme Elleboog 22, 22A, 22B, 24, 24A te Groningen
 49. 15-03-2022 – Melding voor het verwijderen van het plafond en de wanden aan Rabenhauptstraat 38 te Groningen
 50. 15-03-2022 – Melding voor het verwijderen van voorzetwanden en inventaris aan Akerkhof 1 te Groningen
 51. 10-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het souterrain en beletage met deels in afwijking, de gaat gebruikt worden als multifunctionele functie (oa bijeenkomst) aan Spilsluizen 17 te Groningen
 52. 10-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de bestaande woning aan Haddingestraat 20b te Groningen
 53. 08-03-2022 – Vergunning geweigerd voor het vergroten van een woning met dakopbouw aan Frederikstraat 45 te Groningen
 54. 08-03-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Riouwstraat 21a te Groningen
 55. 08-03-2022 – Toestemming voor het omzetten 6 kamers tot 4 zelfstandige woningen aan Kraneweg 119d te Groningen
 56. 08-03-2022 – Toestemming voor het verbouwen en plaatsen kapverdieping op hoekpand aan Kerklaan 18 en 20 te Groningen
 57. 08-03-2022 – Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen en wijzigen technische installatie op het dak aan Akerkhof 1 te Groningen
 58. 01-03-2022 – Melding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan Bankastraat 12 en 12a te Groningen
 59. 01-03-2022 – Toestemming voor het omzetten van 1 zelfstandige naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Oosterweg 104 te Groningen
 60. 01-03-2022 – Melding voor het intern slopen van een pand aan Kleine Appelstraat 18/2 te Groningen
 61. 24-02-2022 – Verlenging beslistermijn voor een aanvulling/wijziging op verleende vergunning aan Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen
 62. 24-02-2022 – Melding voor een renovatie sloop (uitslopen pand, geen constructieve delen) aan Gedempte Zuiderdiep 49a te Groningen
 63. 24-02-2022 – Toestemming voor het verbouwen/omzetten van kamerverhuur naar 4 zelfstandige woonfuncties aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 46a te Groningen
 64. 24-02-2022 – Toestemming voor het toevoegen van 2 dakkapellen aan beide zijden van het dak aan Jan Goeverneurstraat 19b te Groningen
 65. 24-02-2022 – Toestemming voor het dichtbouwen van de patio op de 1e en 2e verdieping aan Gedempte Zuiderdiep 49a te Groningen
 66. 22-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen en veranderen rijksmonumtentale pand kantoor naar woning aan Ubbo Emmiussingel 108 te Groningen
 67. 22-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren 4 appartementen aan Sabangplein 15 te Groningen
 68. 22-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 6 kamers tot 4 zelfstandige woningen aan Kraneweg 119a te Groningen
 69. 22-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren appartement en omzetten kamerverhuurpand met 5 kamers naar 4 appartementen aan Koolstraat 2a te Groningen
 70. 22-02-2022 – Toestemming voor het omzetten 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Koolstraat 32a en 32b te Groningen
 71. 22-02-2022 – Toestemming voor het interne verbouwing en wijzigen voorgevel aan Herestraat 60 te Groningen
 72. 22-02-2022 – Toestemming voor het omzetten 8 kamers naar 6 appartementen aan Gelkingestraat 3a t/m h te Groningen
 73. 17-02-2022 – Toestemming voor het realiseren van 3 zelfstandige wooneenheden aan Herestraat 38 te Groningen
 74. 17-02-2022 – Verlenging beslistermijn voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden aan Herestraat 38 te Groningen
 75. 17-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen naar 4 appartementen en realiseren uitbouw achterzijde aan Ossenmarkt 9 te Groningen
 76. 17-02-2022 – Melding voor diverse sloopwerkzaamheden aan Jozef Israëlsstraat 33a te Groningen
 77. 15-02-2022 – Verlenging beslistermijn voor de verbouwing van het magazijn en optopping met 3 verdiepingen aan Boterdiep te Groningen
 78. 15-02-2022 – Toestemming voor het wijzigen van de eerder verleende vergunning aan Werfstraat 11 te Groningen
 79. 15-02-2022 – Toestemming voor het vergroten en wijzigen van het pand aan Lutkenieuwstraat 40 te Groningen
 80. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van het kamerverhuurpand met 4 kamers in 3 appartementen aan Tussen Beide Markten 4a te Groningen
 81. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Riouwstraat 21a te Groningen
 82. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het kamerverhuurpand (5) naar 4 zelfstandige appartementen aan Noorderstationsstraat 42a te Groningen
 83. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor diverse aanpassingen aan Martinikerkhof 23 te Groningen
 84. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Koolstraat 32 en 32a te Groningen
 85. 15-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het gewijzigd uitvoeren bouwplan aan Blekerstraat 12-1 tm 12-7 te Groningen
 86. 10-02-2022 – Melding voor het uitslopen/renovatie sloop van pand aan Schuitendiep 74a te Groningen
 87. 10-02-2022 – Toestemming voor een functiewijzing ten behoeve oprichten van 1 zelfstandige woonfunctie middels interne verbouwing en wijziging geveldelen aan Rabenhauptstraat 23 te Groningen
 88. 10-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten vm. bovenwoning t.b.v. oprichten 5 zelfstandige woonfuncties middels interne verbouwing aan Gedempte Zuiderdiep 46a te Groningen
 89. 10-02-2022 – Aanvraag vergunning voor de verbouw garage tot horeca en bouwen 9 zelfstandige appartementen aan Boterdiep 44 te Groningen
 90. 10-02-2022 – Aanvraag vergunning voor de omzetting 5 kamers naar 4 studio’s aan Blekerstraat 14a te Groningen
 91. 08-02-2022 – Melding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v. de verbouw van het pand aan Oosterstraat 45 en 45a te Groningen
 92. 08-02-2022 – Melding voor het slopen en realiseren van 4 zelfstandige wooneenheden aan Nieuwe Boteringestraat 31 te Groningen
 93. 08-02-2022 – Melding voor het slopen van een deel van het pand aan Nieuwe Boteringestraat 29 te Groningen
 94. 08-02-2022 – Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van het pand met 3 appartementen voor logies aan Oosterstraat 41b te Groningen
 95. 08-02-2022 – Toestemming voor het herbouwen van bestaande bouw in hsb aan Visserstraat 41 en 41a te Groningen
 96. 08-02-2022 – Toestemming voor het transformerenvan 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden aan Pottebakkersrijge 11 te Groningen
 97. 08-02-2022 – Toestemming voor een interne verbouwing waarbij 3 commerciële ruimtes aan elkaar wordt gekoppeld middels 3 constructieve doorbraken aan Damsterdiep 21, 23 en 25 te Groningen
 98. 08-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen t.b.v. oprichten 4 zelfstandige woonfuncties aan Parklaan 30 te Groningen
 99. 08-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het transformeren van kamerverhuurpanden naar zelfstandige wooneenheden aan Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat en Nieuwe Leliestraat te Groningen
 100. 08-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 8 kamers naar 6 appartementen aan Gelkingestraat 3a t/m h te Groningen
 101. 08-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het dichtbouwen van de patio op 1e en 2e verdieping aan Gedempte Zuiderdiep 49a te Groningen
 102. 08-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van kamerverhuurpand met 5 onzelfstandige kamers naar 4 appartementen aan Gedempte Zuiderdiep 32 te Groningen
 103. 03-02-2022 – Toestemming voor het verbouwen pand t.b.v het omvormen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Koolstraat 33a te Groningen
 104. 03-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren 4 appartementen aan Herestraat 1 te Groningen
 105. 03-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het veranderen souterrain naar logiesfunctie (gemeentelijk monument) aan Gelkingestraat 48a te Groningen
 106. 03-02-2022 – Toestemming voor het omzetten van 3 kamers naar 2 appartementen aan Billitonstraat 18a te Groningen
 107. 03-02-2022 – Melding voor het intern slopen object (1e en 2e verdieping) aan Herestraat 6 te Groningen
 108. 02-02-2022 – Toestemming voor het transformeren van een kamerverhuurpand van 4 kamers naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Tuinbouwstraat 10a te Groningen
 109. 02-02-2022 – Toestemming voor het verbouwen van 7 onzelfstandige wooneenheden naar 6 zelfstandige wooneenheden aan Petrus Campersingel 27-27a te Groningen
 110. 02-02-2022 – Toestemming voor het ombouwen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Nieuwe Kerkhof 35a te Groningen
 111. 02-02-2022 – Toestemming voor het wijzigen zijgevel aan Trompstraat 24a te Groningen
 112. 02-02-2022 – Toestemming voor het transformeren kamerverhuur (5 kamers) naar 4 woningen aan Petrus Campersingel 21a t/m 21d te Groningen
 113. 02-02-2022 – Toestemming voor het transformeren kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige wooneenheden en uitvoeren externe herstelwerkzaamheden aan pand aan Nieuwe Ebbingestraat 107a te Groningen
 114. 02-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het wijzigen winkelfunctie naar zelfstandige woning en transformeren 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige woningen aan Paterswoldseweg 9 en 11 te Groningen
 115. 02-02-2022 – Verbouw souterrain tot toiletruimte en magazijn en verbouw begane grond voor horeca gelegenheid aan Nieuwe Markt 7 en Poelestraat 12 te Groningen
 116. 02-02-2022 – Aanvraag vergunning voor een inpandige wijziging aan Nieuwe Ebbingestraat 22 te Groningen
 117. 02-02-2022 – Aanvraag vergunning voor het toevoegen 2 dakkapellen aan beide zijden dak aan Jan Goeverneurstraat 19b te Groningen
 118. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woning aan Warmoesstraat 56 te Groningen
 119. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor een interne verbouwing en gevelwijziging aan Wassenberghstraat 24 te Groningen
 120. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten van 4 onzelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen aan Oude Ebbingestraat 82a te Groningen
 121. 26-01-2022 – Splitsen woning, realiseren zelfstandige woningen op verdieping en aanpassen indeling begane grond aan Poelestraat 20, 22a en Nieuwe Markt 13 te Groningen
 122. 26-01-2022 – Toestemming voor het intern verbouwen van 4 onzelfstandige woonruimtes naar 3 zelfstandige woonruimtes aan Nieuwe Kerkhof 35a te Groningen
 123. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een winkelpand tot 3 zelfstandige appartementen aan Gedempte Zuiderdiep 47 te Groningen
 124. 26-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen
 125. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren van een appartement aan Folkingestraat 48-50 te Groningen
 126. 26-01-2022 – Toestemming voor het uitbreiden van dakkapellen aan Jozef Israëlsstraat 67 te Groningen
 127. 26-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van een pand aan Brugstraat 8 te Groningen
 128. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen aan Wester Badstraat 1a te Groningen
 129. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Tuinbouwstraat 35a te Groningen
 130. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 131. 19-01-2022 – Toestemming voor het uitbreiden dakterras aan Visserstraat 5 te Groningen
 132. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 133. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 3 kames naar 2 zelfstandige woningen aan Fivelstraat 33a te Groningen
 134. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten kamerverhuurpand naar 2 appartementen en renoveren gevel aan Bedumerweg 8a te Groningen
 135. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor een functiewijzing winkelfunctie ten behoeve oprichten 1 zelfstandige woonfuncties middels interne verbouwing en wijziging geveldelen aan Rabenhauptstraat 23 te Groningen
 136. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het transformeren 7 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden aan Noorderhaven 56 te Groningen
 137. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het vernieuwen voorgevel en toevoegen één bouwlaag aan Nieuwe Boteringestraat 31 te Groningen
 138. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het wijzigen woonhuis in 2 zelfstandige woningen aan Korreweg 49 te Groningen
 139. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het plaatsen dakopbouw aan Jacobstraat 32a te Groningen
 140. 19-01-2022 – Aanvraag vergunning voor de verbouw vm. pakhuis en bouwen 6 zelfstandige appartementen (fase 3) aan Boterdiep 46 te Groningen
 141. 19-01-2022 – Rectificatie: Aanvraag vergunning voor de verbouw magazijn en optopping met 3 verdiepingen (fase 2) aan Boterdiep (tussen nummer 46 en 50) te Groningen
 142. 19-01-2022 – Toestemming voor het omzetten van 4 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 143. 19-01-2022 – Toestemming voor het transformeren van 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen aan Damsterdiep 22-22 1-22a-24-24 1-24a te Groningen
 144. 19-01-2022 – Melding voor het intern slopen pand aan Oude Ebbingestraat 89a te Groningen
 145. 18-01-2022 – Toestemming voor het aanbrengen dakterras op bestaand woonhuis aan Ubbo Emmiussingel 63 te Groningen
 146. 18-01-2022 – Toestemming voor het realiseren dakkapel op zijdakvlak aan Plantsoenstraat 26 te Groningen
 147. 18-01-2022 – Toestemming voor het omzetting 5 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 148. 18-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen
 149. 18-01-2022 – Toestemming voor het veranderen gevels op begane grond aan Gelkingestraat 27 te Groningen
 150. 18-01-2022 – Toestemming voor het legaliseren dakterras aan Gedempte Zuiderdiep 54a te Groningen
 151. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren dakkapel aan Wester Badstraat 40 te Groningen
 152. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor een aanvulling/wijziging op verleende vergunning aan Poelestraat 28, 28a, 28-1 en 28-2 te Groningen
 153. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor de verbouw pui aan Pelsterstraat 2 te Groningen
 154. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen/omzetten kamerverhuur naar 4 zelfstandige woonfuncties aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 46a te Groningen
 155. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 156. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen aan Kruitlaan 37a te Groningen
 157. 18-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 158. 12-01-2022 – Toestemming voor het realiseren dakkapel op zijdakvlak aan Plantsoenstraat 26 te Groningen
 159. 12-01-2022 – Toestemming voor het omzetting 5 kamers naar 2 appartementen aan Oosterweg 100a te Groningen
 160. 12-01-2022 – Toestemming voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Lijnbaanstraat 18b te Groningen
 161. 12-01-2022 – Toestemming voor het veranderen gevels op begane grond aan Gelkingestraat 27 te Groningen
 162. 12-01-2022 – Toestemming voor het legaliseren dakterras aan Gedempte Zuiderdiep 54a te Groningen
 163. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het realiseren dakkapel aan Wester Badstraat 40 te Groningen
 164. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen pui aan Pelsterstraat 2 te Groningen
 165. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het verbouwen/omzetten kamerverhuur naar 4 zelfstandige woonfuncties aan Oude Kijk in ’t Jatstraat 46a te Groningen
 166. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden tot 2 zelfstandige woningen aan Noorderstationsstraat 6a te Groningen
 167. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen aan Kruitlaan 37a te Groningen
 168. 12-01-2022 – Aanvraag vergunning voor het omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Aweg 26a/1 te Groningen
 169. 05-01-2022 – Melding voor het gedeeltelijk interne slopen aan Herestraat 38 te Groningen
 170. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het omzetten van een kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige wooneenheden aan Westersingel 10b te Groningen
 171. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Koolstraat 29a te Groningen
 172. 05-01-2022 – Verleende woningvormingsvergunning voor het transformeren van een kamerverhuurpand van 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden aan Kraneweg 87a te Groningen
 173. 02-01-2022 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 174. 02-01-2022 – Tuinbouwstraat 35a, 9717 JA Groningen – transformeren 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 175. 02-01-2022 – Tuinbouwdwarsstraat 19, 9717 HT Groningen – verbouwen woning naar 3 zelfstandige woningen en wijzigen zijgevel
 176. 02-01-2022 – Pottebakkersrijge 11, 9718 AE Groningen – interne verbouw, realiseren zelfstandige wooneenheden (karakteristiek pand)
 177. 02-01-2022 – Oosterweg 100a, 9724 CM Groningen – omzetting 5 kamers naar 2 appartementen
 178. 02-01-2022 – Lijnbaanstraat 18b, 9711 RV Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 179. 02-01-2022 – Herestraat 60, 9711 LK Groningen – interne verbouwing en wijzigen voorgevel
 180. 02-01-2022 – Haddingestraat 5, 9711 KB Groningen – verbouw ten behoeve van het realiseren van 5 appartementen
 181. 02-01-2022 – Gelkingestraat 52a, 9711 NE Groningen – interne verbouw ten behoeve 7 appartementen
 182. 02-01-2022 – Kraneweg 87a, 9718 JL Groningen – transformeren kamerverhuurpand 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden
 183. 02-01-2022 – Tweede Willemstraat 34a, Groningen – intern verbouwen ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden
 184. 02-01-2022 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden in gemeentelijk monument
 185. 02-01-2022 – Tweede Willemstraat 34a, 9725 JK Groningen – omvormen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 186. 30-12-2021 – Visserstraat 5, 9712 CR Groningen – uitbreiden dakterras
 187. 30-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 47a, 9712 NE Groningen – uitbreiding en intern verbouw tot wooneenheden
 188. 30-12-2021 – Fivelstraat 33a, 9715 BE Groningen – omzetten kamerverhuurobject naar zelfstandig wonen
 189. 30-12-2021 – Van Sijsenstraat 40a, 9724 NR Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 190. 30-12-2021 – Westerbinnensingel 19a-19b-21-21a-21b, 9718 BR Groningen – wijzigen van 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 191. 28-12-2021 – Turfsingel 18, 9712 KR Groningen – intern verbouwen met constructieve ingrepen
 192. 28-12-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – interne verbouw studentenkamers naar zelfstandige wooneenheden
 193. 28-12-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 194. 28-12-2021 – Veemarktstraat 91, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 195. 28-12-2021 – Lage der A 1c, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4x) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 196. 28-12-2021 – Tuinbouwstraat 132a, 9717 JR Groningen – omzetten kamerverhuur (4) naar zelfstandig wonen (2) en plaatsen dakkapel
 197. 28-12-2021 – Radesingel 10, 9711 EJ Groningen – splitsen woning en realiseren 3 zelfstandige appartementen met balkon
 198. 28-12-2021 – Oosterstraat 45 en 45a, 9711 NR Groningen – omzetten 13 onzelfstandige kamers naar 10 zelfstandige wooneenheden
 199. 28-12-2021 – Herestraat 38, 9711 LK Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 200. 28-12-2021 – Sloopmelding: Radesingel 10, 9711 EJ Groningen – slopen delen pand ten behoeve verbouw
 201. 28-12-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 18, 9712 GH Groningen – uitvoeren renovatiesloopwerk
 202. 28-12-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 87a, 9712 NG Groningen – slopen deel pand
 203. 28-12-2021 – Ganzevoortsingel 18, 9711 AM Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 204. 28-12-2021 – Frederikstraat 45, 9724 KB Groningen – vergroten woning met dakopbouw
 205. 28-12-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – realiseren dakopbouw voor technische installaties
 206. 28-12-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – het wijzigen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3
 207. 23-12-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen zijgevel
 208. 21-12-2021 – Westerkade 11, 9718 AR Groningen – aanbrengen rolluik met hefplateau in zijgevel
 209. 21-12-2021 – Vismarkt 7, 9712 CA Groningen – vergroten pand ten behoeve van een appartement (gemeentelijk monument)
 210. 21-12-2021 – Jacobijnerstraat 10 te Groningen Kad.gem.Groningen sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jacobijnerstr./St Walburgstr), 9712 HZ Groningen – verbouw vm. Borgmanschool naar 11 appartementen
 211. 21-12-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuur naar zelfstandige woningen
 212. 21-12-2021 – Hoendiepskade 26, 9718 BH Groningen – Omzetten van 11 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden
 213. 21-12-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 214. 16-12-2021 – Jacobijnerstraat/St. Walburgstraat kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie G, perceelnummers 5927, 5928, 6833, 9741 EC Groningen – Verbouw van de voormalige Borgmanschool naar 11 appartementen
 215. 16-12-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuurpand, van 5 kamers in 4 appartementen
 216. 16-12-2021 – Pluimerstraat 33a, 9711 SV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimte
 217. 16-12-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 218. 16-12-2021 – Ossenmarkt 9, 9712 NZ Groningen – splitsen woning middels interne verbouwing en plaatsen serre
 219. 16-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141-141a, 9715 BA Groningen – het wijzigen van 10 onzelfstandige eenheden naar 4 wooneenheden
 220. 14-12-2021 – Visserstraat 11, 9712 CR Groningen – herindeling gevel begane grond
 221. 14-12-2021 – Tuinbouwstraat 3 en 3a, 9717 JA Groningen – splitsen en verbouwen woning
 222. 14-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 149, 9715 BA Groningen – veranderen gevel en realiseren constructieve doorbraak
 223. 14-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141, 141a t/m 141c, 9715 BA Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 10 kamers naar 4 appartementen
 224. 14-12-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – verbouwen kap aan achterzijde (fase 2)
 225. 14-12-2021 – Brugstraat 12, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 226. 14-12-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – interne verbouw studentenkamers naar zelfstandige wooneenheden
 227. 14-12-2021 – Oosterweg 30, 9724 CJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 228. 14-12-2021 – Noorderstationsstraat 42a, 9717 KP Groningen – verbouwen kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige appartementen (gm)
 229. 09-12-2021 – Bedumerweg/Allersmastraat, kad.gem. Groningen, sectie A, perceel 12214, Groningen – vergroten pand ten behoeve 2 woonappartementen
 230. 09-12-2021 – Poelestraat 20, 22a en Nieuwe Markt 13, 9712 KA Groningen – splitsen woning (22a), realiseren zelfstandige woningen op verdieping (20) en aanpassen indeling begane grond
 231. 09-12-2021 – Koolstraat 33a, 9717 KB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 232. 09-12-2021 – Jozef Israëlsstraat 67, 9718 GE Groningen – uitbreiden dakkapellen
 233. 09-12-2021 – Agricolastraat 20, 9711 TR Groningen – bestaande aanbouw wordt vervangen door nieuwbouw
 234. 07-12-2021 – Plantsoenstraat 26, 9717 KV Groningen – realiseren dakkapel op zijdakvlak
 235. 07-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 236. 07-12-2021 – Kruitlaan 35, 9711 TX Groningen – ombouwen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 237. 07-12-2021 – Sloopmelding: Turfsingel 18 en 20, 9712 KR Groningen – maken constructieve doorbraken ten behoeve interne verbouw
 238. 07-12-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 239. 07-12-2021 – Kleine Leliestraat 12, 9712 TE Groningen – verbouwen en uitbreiden achterhuis (gm)
 240. 07-12-2021 – Carolieweg 30, 9711 LS Groningen – realiseren bovenwoning
 241. 07-12-2021 – Kraneweg 87a, 9718 JL Groningen – transformeren van een kamerverhuurpand van 3 kamers naar 2 zelfstandige wooneenheden
 242. 07-12-2021 – Visserstraat 41 en 41a, 9712 CS Groningen – herbouwen bestaande bouw in HSB
 243. 07-12-2021 – Vismarkt 52a, 9711 KV Groningen – transformeren en uitbreiden kantoor naar 3 appartementen
 244. 07-12-2021 – Pluimerstraat 33a, 9711 SV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimte
 245. 07-12-2021 – Nieuwstraat 58a, 9724 KN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) tot 2 zelfstandige woningen
 246. 02-12-2021 – Gelkingestraat 52a, 9711 NE Groningen – gewijzigd uitvoeren eerder verleende omgevingsvergunning
 247. 02-12-2021 – Wassenberghstraat 36a-36b, 9718 LM Groningen – omzetten van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 248. 02-12-2021 – Wester Badstraat 1a, 9726 CN Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 249. 02-12-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – intern wijzigen pand
 250. 02-12-2021 – Turfsingel 18, 9712 KR Groningen – intern verbouwen met constructieve ingrepen en wijzigen gevel
 251. 02-12-2021 – Radebinnensingel 3a, 9711 EL Groningen – aanvraag tot splitsing
 252. 02-12-2021 – Boterdiep 73/2, 9712 LL Groningen – verbouw en uitbreiding pand met zelfstandige woningen
 253. 30-11-2021 – Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – interne verbouwing ten behoeve oprichten 2 zelfstandige woonfuncties
 254. 30-11-2021 – Kleine Bergstraat 24, 9717 NC Groningen – intern veranderen en vergroten woning
 255. 30-11-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 256. 30-11-2021 – Witte de Withstraat 25a, 9726 EB Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 5 kamers naar 4 appartementen
 257. 30-11-2021 – Wester Badstraat 1a, 9726 CN Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 258. 30-11-2021 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – wijzigen eerder verleende vergunning, interne wijziging
 259. 30-11-2021 – Tweede Willemstraat 34a, 9725 JK Groningen – intern verbouwen ten behoeve omvormen 4 onzelfstandige wooneenheden in 3 zelfstandige wooneenheden
 260. 30-11-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – wijzigen dakconstructie verleende omgevingsvergunning
 261. 30-11-2021 – Oosterstraat 41b, 9711 NR Groningen – verbouwen en uitbreiden monumentale pand
 262. 25-11-2021 – Sloopmelding: Tuinbouwstraat 107, 9717 JE Groningen – slopen deel pand
 263. 25-11-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 22a, 22b, 24-1, 9711 SL Groningen – slopen diverse onderdelen woongebouw ten behoeve vergunning
 264. 25-11-2021 – Rijskampenstraat 4, 9717 LN Groningen – uitbouw in achtertuin realiseren (oude schipperswoning)
 265. 25-11-2021 – Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – interne verbouwing ten behoeve oprichten 2 zelfstandige woonfuncties
 266. 23-11-2021 – Damsterdiep 45-45a, 9711 SH Groningen – Verbouwen van een woning naar twee zelfstandige wooneenheden
 267. 23-11-2021 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – het wijzigen van 1 wooneenheid naar 6 zelfstandige wooneenheden
 268. 23-11-2021 – Van Sijsenstraat 40a, 9724 NR Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 269. 23-11-2021 – Petrus Campersingel 21a, 9713 AC Groningen – transformeren kamerverhuur (5 kamers) naar 4 woningen
 270. 23-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 34a, 9712 NL Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 271. 23-11-2021 – Herestraat 40a, 9711 LK Groningen – wijzigen constructie in rijksmonument
 272. 23-11-2021 – Gelkingestraat 27, 9711 NB Groningen – veranderen gevels begane grond
 273. 18-11-2021 – Eendrachtskade 17, 9718 BB Groningen – wijzigen van een kamerverhuurpand met 9 onzelfstandig 1 zelfstandig naar 8 zelfstandige appartementen
 274. 18-11-2021 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden in gemeentelijke monument
 275. 18-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 141, 141a, 9715 BA Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 10 kamers naar 4 appartementen
 276. 16-11-2021 – Tuinbouwstraat 23a, 9717 JA Groningen – omzetten van een kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 277. 16-11-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – ombouwen van 13 onzelfstandige wooneenheden naar 9 zelfstandige wooneenheden
 278. 16-11-2021 – Friesestraatweg 16/6, 9718 NG Groningen – vervangen buitenkozijnen
 279. 16-11-2021 – Sloopmelding: Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – (deels)intern slopen pand
 280. 16-11-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 84a, 9712 NN Groningen – slopen tbv omzetten kamerverhuur naar zelfstandige woonfuncties
 281. 16-11-2021 – Nieuwe Kerkhof 35a, 9712 PX Groningen – intern verbouwen 4 onzelfstandige woonruimtes naar 3 zelfstandige woonruimtes
 282. 16-11-2021 – Grachtstraat 22, 9717 HJ Groningen – legaliseren uitbouw
 283. 16-11-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – intern wijzigen pand
 284. 16-11-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – verbouwen kap aan achterzijde (fase 2)
 285. 11-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a-87b-87c, 9712 NG Groningen – het splitsen van 2 zelfstandige woningen naar 3 zelfstandige woningen
 286. 11-11-2021 – Wijzigen van een kamerverhuurpand met 9 onzelfstandig 1 zelfstandig naar 8 zelfstandige appartementen
 287. 11-11-2021 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen (interne verbouwing) veranderen van een kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 288. 11-11-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Ebbingestraat 87a t/m c en Brouwersteeg 3, 3a, 9712 NG Groningen – sloopwerkzaamheden
 289. 11-11-2021 – Sloopmelding: Kraneweg 50, 9718 JS Groningen
 290. 11-11-2021 – Sloopmelding: Baanstraat 2a, 9717 GV Groningen – slopen deel pand
 291. 09-11-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak
 292. 09-11-2021 – Bankastraat 12-12a, 9715 CB Groningen – 9 onzelfstandige wooneenheden omzetten naar 5 zelfstandige wooneenheden
 293. 09-11-2021 – Brugstraat 12, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 294. 09-11-2021 – Friesestraatweg 13, 9718 NA Groningen – vergroten woning door bijgebouw bij woning te betrekken
 295. 09-11-2021 – Westerbinnensingel 29a, 9718 BS Groningen – realiseren dakdoorgang
 296. 09-11-2021 – Nieuwe Boteringestraat 25b, 9712 PG Groningen – aanbrengen buitentrap (legalisatie)
 297. 09-11-2021 – Frederikstraat 45, 9724 KB Groningen – vergroten woning met dakopbouw
 298. 09-11-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen zijgevel
 299. 04-11-2021 – Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing appartement
 300. 04-11-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 301. 04-11-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 302. 04-11-2021 – Damsterdiep 45 en 45a, 9711 SH Groningen – bouwkundige splitsing en het aanpassen van de pui in de voorgevel op begane grond (nieuw besluit n.a.v. bezwaar tegen weigeringsbeschikking)
 303. 04-11-2021 – Visserstraat 11, 9712 CR Groningen – herindeling gevel begane grond
 304. 04-11-2021 – Schuitendiep 58a, 9711 RE Groningen – interne verbouw
 305. 04-11-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 149, 9715 BA Groningen – veranderen gevel en realiseren constructieve doorbraak
 306. 04-11-2021 – Gedempte Zuiderdiep 54a, 9711 HK Groningen – legaliseren dakterras
 307. 04-11-2021 – Sloopmelding: Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – uitvoeren diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing (sloop en asbest)
 308. 02-11-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – realiseren dakuitbouw
 309. 02-11-2021 – Tuinbouwstraat 3 en 3a, 9717 JA Groningen – splitsen en verbouwen woning
 310. 02-11-2021 – Ganzevoortsingel 18, 9711 AM Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 311. 02-11-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – realiseren dakopbouw voor technische installaties
 312. 02-11-2021 – Bloemstraat 12, 9712 LD Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 woningen
 313. 02-11-2021 – Astraat 2, 9718 CR Groningen – vervangen entree (pui)
 314. 28-10-2021 – Tweede Hunzestraat 13, 9715 BN Groningen – plaatsen aanbouw en vervangen kozijn
 315. 28-10-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 316. 28-10-2021 – Sloopmelding: Herman Colleniusstraat 11/aa, Groningen – slopen garage
 317. 28-10-2021 – Ubbo Emmiussingel 63, 9711 BG Groningen – aanbrengen dakterras op bestaand woonhuis (gm)
 318. 28-10-2021 – Herman Colleniusstraat 11/aa, Groningen – slopen garage en realiseren (nieuwbouw) woning
 319. 26-10-2021 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – verbouwen 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige woningen
 320. 26-10-2021 – Veemarktstraat 92, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 321. 26-10-2021 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen onderdakse schoorsteenkanalen
 322. 21-10-2021 – Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren archeologie werkzaamheden, deels amoveren panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor vergroten bouwmogelijkheden
 323. 21-10-2021 – Gorechtkade 82, 9713 CE Groningen – constructieve ingreep door slopen schouw
 324. 21-10-2021 – Friesestraatweg 13, 9718 NA Groningen – vergroten woning door bijgebouw bij woning te betrekken
 325. 19-10-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Nieuwe Ebbingestraat 71a, 9712 NG Groningen – toevoegen 2 kamers aan kamerverhuurpand
 326. 19-10-2021 – Frederikstraat 44, 9724 KD Groningen – vergroten woning
 327. 19-10-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen kap (fase 1)
 328. 19-10-2021 – Aanvraag omgevingsvergunning: Ooster Badstraat 47, 9726 CK Groningen – uitbreiding woning overeenkomstig belendende percelen
 329. 19-10-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verwijderen asbest en slopen deel pand
 330. 14-10-2021 – Leeuwarderstraat 46, 9718 HZ Groningen – intern verbouwen woning
 331. 14-10-2021 – Akerkhof 17 en Akerkhof 19, 9712 BB Groningen – plaatsen metalstudwand voor historische bouwmuur in rijksmonument
 332. 14-10-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28, 9725 JK Groningen – intern slopen pand
 333. 07-10-2021 – Leeuwarderstraat 46, 9718 HZ Groningen – intern verbouwen woning
 334. 05-10-2021 – Wassenberghstraat 36a + 36b, 9718 LM Groningen – omzetten tweetal bovenwoningen ten behoeve 2 x 2 zelfstandige woonfuncties
 335. 05-10-2021 – Gedempte Kattendiep 33, 9711 PM Groningen – intern verbouwen door aanbrengen nieuwe trappen in gehele gebouw en plaatsen dakkapel
 336. 05-10-2021 – Kleine Leliestraat 12, 9712 TE Groningen – verbouwen en uitbreiden achterhuis (gm)
 337. 05-10-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen kap
 338. 05-10-2021 – Sloopmelding: Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – slopen tbv interne verbouw kamers naar zelfstandige wooneenheden
 339. 30-09-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 340. 30-09-2021 – Mauritsstraat 35, 9724 BJ Groningen – realiseren dakterras
 341. 30-09-2021 – Otto Eerelmanstraat 1, 9718 JZ Groningen – maken tweetal appartementen op begane grond vm. kantoorruimte
 342. 30-09-2021 – Carolieweg 30, 9711 LS Groningen – realiseren bovenwoning
 343. 30-09-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 344. 30-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 345. 30-09-2021 – Sloopmelding: Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – interne verbouw kamers naar zelfstandige wooneenheden
 346. 28-09-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen 2 schoorstenen
 347. 28-09-2021 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 121, 123 en Torenstraat 14, 16, 9711 JL Groningen – intern strippen
 348. 28-09-2021 – Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – wijzigen vergunning
 349. 28-09-2021 – Kruitlaan 41, 9711 TX Groningen – verbouwen en vergroten woning
 350. 28-09-2021 – Kraneweg 87, 9718 JL Groningen – transformeren kamerverhuurpand 4 kamers naar 3 appartementen en omzetten bedrijfsruimte naar zelfstandig wonen
 351. 28-09-2021 – Tuinbouwstraat 90b, 9717 JM Groningen – veranderen indeling woning en plaatsen dakterras
 352. 28-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NA Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 353. 23-09-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – het omzetten van een kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 354. 23-09-2021 – Schuitendiep 33a, 9711 RA Groningen – omzetten onzelfstandige wooneenheden (17 studentenkamers) naar zelfstandige wooneenheden (12 studio’s)
 355. 23-09-2021 – Herestraat 93, 9711 LD Groningen – plaatsen nieuwe gevel t.b.v. winkel/horeca
 356. 21-09-2021 – Martinikerkhof 11, Sint Jansstraat 1, 3 en 7, 9712 JM Groningen – uitvoeren van archeologie werkzaamheden, deels amoveren van panden (geen monument), handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor het vergroten van de bouwmogelijkheden
 357. 21-09-2021 – Prinsenstraat 10, 9711 CM Groningen – transformeren 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 358. 21-09-2021 – Plantsoenstraat 26, 9717 KV Groningen – realiseren dakkapel op zijdakvlak
 359. 21-09-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 360. 21-09-2021 – Fivelstraat 19, 9715 BE Groningen – splitsen woning in 2 appartementen
 361. 16-09-2021 – Poelestraat 12, 9712 KA Groningen – gedeelte verbouw rijksmonument
 362. 16-09-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 363. 14-09-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak
 364. 14-09-2021 – Singelweg 12, 9714 AT Groningen – plaatsen dakopbouw
 365. 14-09-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – sloopwerkzaamheden (rijksmonument)
 366. 14-09-2021 – Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 41, 9718 HC Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 367. 14-09-2021 – Otto Eerelmanstraat 1b, 9718 JZ Groningen – vergroten eerste verdieping en realiseren dakopbouw op achterdakvlak
 368. 14-09-2021 – Kleine Bergstraat 24, 9717 NC Groningen – veranderen woning
 369. 09-09-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 370. 09-09-2021 – Sloopmelding: Hoendiepskade 27 en 27-1, 9718 BH Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen: nummer 27 4 kamers naar 3 studio’s en nummer 27-1 splitsen appartement naar 2 appartementen
 371. 09-09-2021 – Trompstraat 24a, 9711 EC Groningen – wijzigen gevel en vervangen buitentrappen
 372. 09-09-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 74/74a, 9711 RG Groningen – slopen deel pand
 373. 07-09-2021 – Singelweg 12, 9714 AT Groningen – plaatsen dakopbouw
 374. 07-09-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 71a, 9712 NG Groningen – toevoegen 2 kamers aan kamerverhuurpand
 375. 07-09-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapellen (gemeentelijk monument)
 376. 07-09-2021 – Hoendiepskade 27 en 27-1, 9718 BH Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen: nummer 27 4 kamers naar 3 studio’s en nummer 27-1 splitsen appartement naar 2 appartementen
 377. 07-09-2021 – Eendrachtskade 3a, 9718 BA Groningen – vergroten woning door uitbreiding tweede verdieping op eigen dakterras
 378. 02-09-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4 kamers) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 379. 02-09-2021 – Westerbinnensingel 19a, 19b, 21, 21a en 21b, 9718 BR Groningen – wijzigen 12 onzelfstandige kamers in 8 zelfstandige woningen
 380. 02-09-2021 – Korreweg 49, 9714 AB Groningen – transformeren woonhuis in 2 woonappartementen
 381. 02-09-2021 – Gorechtkade 82, 9713 CE Groningen – legalisatie sloop schouw
 382. 02-09-2021 – Sloopmelding: Oostersingel 7a, 9713 EW Groningen – gedeeltelijk (intern) slopen pand
 383. 02-09-2021 – Damsterkade 7a, 9711 SE Groningen – transformeren 4 onzelfstandige woonfuncties naar 3 zelfstandige woningen en plaatsen dakkapellen op zijdakvlakken
 384. 31-08-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten 5 studentenkamers naar 4 zelfstandige woningen
 385. 31-08-2021 – Oostersingel 158a, 9711 XL Groningen – aanpassen dakterras
 386. 31-08-2021 – Friesestraatweg 95, 9718 ND Groningen – plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 387. 31-08-2021 – Eerste Hunzestraat 12, 9715 BK Groningen – omzetten werkplaats naar woning
 388. 31-08-2021 – Leeuwarderstraat 8, 9718 HX Groningen – vergroten woning
 389. 26-08-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – realiseren dakuitbouw
 390. 26-08-2021 – Sloopmelding: Cohousing Jacobijner 10 - Borgmanschool kad. gem. gron. Sectie G perc.nr. 5927, G 6833 en G 5928 te Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool naar appartementen
 391. 26-08-2021 – Oostersingel 7a t/m 7g, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 392. 26-08-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 393. 24-08-2021 – Akerkhof 17 en Akerkhof 19, 9712 BB Groningen – plaatsen metalstudwand voor historische bouwmuur in rijksmonument
 394. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 395. 19-08-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (13 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 396. 19-08-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – omzetten 2 kamers naar één appartement en uitvoeren kleine wijzigingen aan winkel
 397. 19-08-2021 – Tweede Hunzestraat 13, 9715 BN Groningen – plaatsen aanbouw
 398. 17-08-2021 – Frederikstraat 9, 9b t/m 9g, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 399. 17-08-2021 – Sloopmelding: Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 400. 10-08-2021 – Oostersingel 7a, 9713 EW Groningen – omzetten woning 11 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige appartementen
 401. 10-08-2021 – Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 402. 03-08-2021 – Heresingel 36, 9711 EV Groningen – verbouwen souterrain tot kantoor
 403. 03-08-2021 – Friesestraatweg 95, 9718 ND Groningen – plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 404. 03-08-2021 – Eendrachtskade 3a, 9718 BA Groningen – vergroten woning door uitbreiding tweede verdieping op eigen dakterras
 405. 29-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 406. 29-07-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 407. 29-07-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 408. 29-07-2021 – Veemarktstraat 92, 9724 GC Groningen – wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen (woonfunctie)
 409. 29-07-2021 – Oostersingel 158a, 9711 XL Groningen – aanpassing dakterras bestaande vergunning
 410. 29-07-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten bestaande dakopbouw
 411. 27-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 412. 27-07-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 413. 27-07-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – intern verbouwen pand
 414. 27-07-2021 – Wassenberghstraat 36a + 36b, 9718 LM Groningen – omzetten tweetal bovenwoningen ten behoeve 2 x 2 zelfstandige woonfuncties
 415. 27-07-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 416. 27-07-2021 – Brugstraat 10, 12 en 14, 9711 HX Groningen – verbouwen 17 studentenkamers naar 14 appartementen
 417. 27-07-2021 – Akerkhof 39a, 9712 BC Groningen – splitsen bovenwoning en uitbreiden 2e verdieping
 418. 27-07-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10 (kadastrale sectie G nrs 5927, 5928, 6833), 9712 HZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verbouw vm. Borgmanschool
 419. 22-07-2021 – Paterswoldseweg 11a, 9726 BA Groningen – omzetten studentenkamers naar zelfstandige woningen
 420. 20-07-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 421. 20-07-2021 – Brouwerstraat 3, Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 422. 20-07-2021 – Paterswoldseweg 35a t/m 35f, 9726 BB Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige appartementen
 423. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 - 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 424. 20-07-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – slopen deel (intern) woning
 425. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – slopen 2 schoorstenen
 426. 20-07-2021 – Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – legaliseren dakterras
 427. 15-07-2021 – Hereweg 85b-4, 85b-5, 85b-6 en 85b-7, 9725 AC Groningen – een wijziging op eerdere omgevingsvergunning, realisatie 7 appartementen in plaats 6 appartementen
 428. 15-07-2021 – Hereweg 44, 9725 AE Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 14 kamers naar 10 appartementen
 429. 15-07-2021 – Frederikstraat 44, 9724 KD Groningen – vergroten woning
 430. 15-07-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 431. 15-07-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 432. 13-07-2021 – Torenstraat 14 en 16, Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 433. 13-07-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 434. 13-07-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 435. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a t/m 84h, 84k, 84m, 84n, 84p en 84r, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 436. 13-07-2021 – Tuinbouwstraat 90b, 9717 JM Groningen – veranderen indeling woning en plaatsen dakterras
 437. 13-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 87a en Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden met 2 extra bouwlagen, transformeren garage naar woonfunctie, splitsen bestaande woning (realiseren 5 appartementen)
 438. 08-07-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 439. 08-07-2021 – Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – verbouwen woning
 440. 08-07-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw van 5 zelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenhede
 441. 08-07-2021 – Sloopmelding: Oranjestraat 2, 9717 GB Groningen – slopen diverse onderdelen ten behoeve verbouwing
 442. 06-07-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 443. 06-07-2021 – Schuitendiep 3, 3b, 3c en 5, 9712 KD Groningen – verbouwen 4 kantoren naar 4 zelfstandige wooneenheden (appartementen)
 444. 06-07-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 445. 06-07-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rijksmonument)
 446. 06-07-2021 – Paterswoldseweg 9, 9726 BA Groningen – van 2 2 kamers naar 1 appartement en kleine wijzigingen aan winkel
 447. 06-07-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 6 zelfstandige woningen naar 4 onzelfstandige woningen
 448. 06-07-2021 – Sloopmelding: Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – interne verbouw naar zelfstandige wooneenheden
 449. 01-07-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 2 zelfstandige wooneenheden
 450. 29-06-2021 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – omzetten van 1 woning naar 2 zelfstandige wooneenheden (rechtswege verleend)
 451. 29-06-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 zelfstandige appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde
 452. 29-06-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 453. 29-06-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummer 17e, 17f en 17g
 454. 29-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49b, 49a, 51a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 455. 29-06-2021 – Schuitendiep 39a, 9711 RB Groningen – verbouw 9 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden (rm)
 456. 29-06-2021 – Bankastraat 12, 9715 CB Groningen – omzetten woning 9 onzelfstandige kamers naar 5 zelfstandige appartementen en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning
 457. 24-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 458. 24-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 459. 24-06-2021 – Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jacobijnerstr./St Walburgstr), 9712 HZ Groningen – verbouw vm. Borgmanschool naar 11 appartementen
 460. 24-06-2021 – Peperstraat 7a, 9711 PC Groningen – transformeren 8 onzelfstandige woningen naar 6 zelfstandige woningen
 461. 24-06-2021 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 462. 24-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten van 9 onzelfstandige kamer naar 8 zelfstandige appartementen
 463. 24-06-2021 – Sloopmelding: Jacobijnerstraat 10, Kad. sectie G, nrs 5927, 5928, 6833 (Jaconerstr/ St. Walburgstr), 9712 HZ Groningen – slopen deel vm. Borgmanschool
 464. 22-06-2021 – Raamstraat 8a, 9711 CK Groningen – omzetten kamerverhuur (12 kamers) naar 9 zelfstandige woonfuncties
 465. 22-06-2021 – Lage der A 1a, 9718 BJ Groningen – wijzigen kamerverhuur (4 kamers) naar zelfstandig wonen (3 zelfstandige wooneenheden) en realiseren buitentrap
 466. 22-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 467. 22-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 468. 15-06-2021 – Westerkade 19, 9718 AS Groningen – interne verbouw woning
 469. 15-06-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – wijziging op vergunning
 470. 15-06-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 471. 15-06-2021 – Herman Colleniusstraat 23, 9718 KR Groningen – omzetten 9 onzelfstandige kamers naar 8 zelfstandige appartementen
 472. 15-06-2021 – Sloopmelding: Heresingel 22, 9711 ET Groningen – intern (gedeeltelijk) slopen pand
 473. 15-06-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 474. 10-06-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 3 appartementen
 475. 10-06-2021 – Oosterstraat 17, 9711 NN Groningen – realiseren 3 appartementen op verdiepingen en optoppen pand met extra bouwlaag
 476. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – veranderen van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige eenheden
 477. 08-06-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 478. 08-06-2021 – Sloopmelding: Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – sloopwerkzaamheden in verband met verbouw kantoor naar 3 appartementen
 479. 08-06-2021 – Kleine Appelstraat 20 en 22, 9712 TZ Groningen – intern slopen 2 bovenwoningen ter renovatie 1 juni - 1 juli
 480. 08-06-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 481. 08-06-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 482. 08-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 483. 08-06-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 484. 08-06-2021 – Heresingel 22, 9711 ET Groningen – we gaan 16 studios maken, hiervoor moeten voorzetwanden gesloopt worden
 485. 08-06-2021 – Frederikstraat 9, 9a en 11, 9724 KA Groningen – verbouwen berging/garage tot 2 woningen en splitsen kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden in 5 zelfstandige wooneenheden
 486. 03-06-2021 – Poelestraat 43, 45, 9711 PK Groningen – vergroten panden met opbouw en achterbouw
 487. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 488. 03-06-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 489. 03-06-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 490. 03-06-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 491. 03-06-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 492. 03-06-2021 – Zuiderpark 17, 9724 AG Groningen – transformeren kantoor (begane grond en deel kelder) naar 3 zelfstandige woonfuncties
 493. 03-06-2021 – Billitonstraat 24, 9715 ES Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 494. 03-06-2021 – Bankastraat 4, 9715 CA Groningen – transformeren horecagelegenheid naar zelfstandige woning
 495. 03-06-2021 – Sloopmelding: Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – intern slopen pand
 496. 06-11-2019 – Wassenberghstraat 54, 9718 LN Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 10 kamers tot 6 zelfstandige woningen
 497. 03-06-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – intern slopen diverse onderdelen woning (t.b.v. verbouwing pand)
 498. 03-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 499. 02-06-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 500. 02-06-2021 – Noorderstationsstraat 31 en Johan de Wittstraat 1-1 t/m 1-5, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen (hogere waarde wgh)
 501. 02-06-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 502. 02-06-2021 – Rabenhauptstraat 23a t/m 23c, 9725 CB Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 503. 02-06-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw
 504. 02-06-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 505. 02-06-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 506. 02-06-2021 – Winschoterdiep 35b, 9724 GJ Groningen – legaliseren zelfstandige wooneenheid (tweekamerappartement)
 507. 02-06-2021 – Praediniussingel 35, 9711 AD Groningen – verwijderen deel stucwerk op wand in voorkamer
 508. 02-06-2021 – Oude Boteringestraat 72 en 74, 9712 GN Groningen – intern verven en sausen monument (rm)
 509. 02-06-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapellen en interne aanpassingen
 510. 02-06-2021 – Hoge der A 15, 9712 AD Groningen – vergroten al bestaande dakopbouw en plaatsen extra trap tussen tweede en derde verdieping
 511. 02-06-2021 – Friesestraatweg 16/6, 9718 NG Groningen – vervangen kozijnen
 512. 02-06-2021 – Alexanderstraat 4a, 9724 JW Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 513. 02-06-2021 – Damsterdiep 22, 22a, 22-1, 24, 24a en 24-1, 9711 SL Groningen – transformeren 37 onzelfstandige woningen naar 22 zelfstandige woningen
 514. 02-06-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – uitvoeren diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 515. 02-06-2021 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 9712 LS Groningen – verwijderen erker
 516. 26-05-2021 – Oosterstraat 24a en 24n, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 517. 26-05-2021 – Jacobstraat 30a t/m 30c, 9724 JS Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 518. 26-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 519. 26-05-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 520. 26-05-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 521. 26-05-2021 – Schuitendiep 3, 9712 KD Groningen – verbouw naar 4 appartementen
 522. 26-05-2021 – Radesingel 26, 9711 EK Groningen – transformeren tandartspraktijk (kantoorfunctie conform bag) naar één zelfstandige woning
 523. 26-05-2021 – Praediniussingel 37, 9711 AE Groningen – verbouwen woning naar 4 zelfstandige appartementen (rm)
 524. 26-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 49a, 9712 NE Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 8 zelfstandige wooneenheden
 525. 26-05-2021 – Kolendrift 19, 9712 MT Groningen – plaatsen tussenvloer (Rijksmonument)
 526. 20-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 527. 20-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 528. 20-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 529. 19-05-2021 – Schuitendiep 33a, 9711 RA Groningen – omzetten onzelfstandige wooneenheden (17 studentenkamers) naar zelfstandige wooneenheden (12 studio’s)
 530. 19-05-2021 – Rademarkt 2, 9711 CV Groningen – verbouwen winkelruimte op begane grond en realiseren woning op verdieping
 531. 19-05-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 532. 19-05-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 107a, 9712 NJ Groningen – transformeren kamerverhuurpand naar 4 zelfstandige wooneenheden en uitvoeren externe herstelwerkzaamheden aan pand
 533. 19-05-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 534. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 19a, 9724 LK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 535. 19-05-2021 – Guldenstraat 4b, 9712 CE Groningen – verbouw en splitsing van 1 appartement naar 2 appartementen
 536. 19-05-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 537. 19-05-2021 – Sloopmelding: Tweede Hunzestraat 27, 9715 BP Groningen – verwijderen achterpui
 538. 19-05-2021 – Sloopmelding: Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel – verwijderen dak en achtergevel tbv vernieuwbouw woning
 539. 19-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 540. 19-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – transformeren begane grond en realiseren tussenvloer ten behoeve realisatie kantoorruimte
 541. 19-05-2021 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 542. 12-05-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 543. 12-05-2021 – Torenstraat 14 en 16 (kad.sectie G nr 2229), 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 544. 12-05-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 545. 12-05-2021 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen (gemeentelijke monument)
 546. 12-05-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121 – 123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 547. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 548. 12-05-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 549. 12-05-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 550. 12-05-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 551. 12-05-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 552. 12-05-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree
 553. 12-05-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – verbouw onzelfstandige kamers naar appartementen
 554. 12-05-2021 – Nieuwe Blekerstraat 125, 9718 EH Groningen – plaatsen dakopbouw
 555. 12-05-2021 – Jan Goeverneurstraat 8a en 8b, 9724 LL Groningen – slopen interieur ten behoeve verbouwing
 556. 12-05-2021 – Carolieweg 17, 9711 LR Groningen – wijzigen gevel
 557. 12-05-2021 – Boterdiep 54, 9712 LR Groningen – realiseren tijdelijke tussenvloer begane grond (5 jaar)
 558. 05-05-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 559. 05-05-2021 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – wijziging voorgevel, raamopeningen en entree
 560. 05-05-2021 – Lage der A 9 t/m 10b, 9718 BJ Groningen – vervangen glas en wijzigen detaillering
 561. 05-05-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 562. 05-05-2021 – Herestraat 92 en 92e, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 563. 05-05-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing op begane grond en aanbrengen wijzigingen aan kozijnen op gevels
 564. 05-05-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen
 565. 05-05-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 566. 05-05-2021 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 567. 05-05-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – uitslopen/renovatie sloop
 568. 05-05-2021 – Sloopmelding: Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – slopen deel pand
 569. 05-05-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 570. 05-05-2021 – Sloopmelding: Bloemstraat 67, 9712 LC Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 571. 28-04-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 572. 28-04-2021 – Visserstraat 12b t/m 12e, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelf. wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 573. 28-04-2021 – Oostersingel 110, 110a en 110b, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 574. 28-04-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 575. 28-04-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 576. 28-04-2021 – Hereweg 85b/6, 9725 AC Groningen – splitsen 1 appartement naar 2
 577. 28-04-2021 – Ubbo Emmiussingel 29, 9711 BC Groningen – aanpassen begane grond tbv wonen en aanbrengen lift
 578. 28-04-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 579. 28-04-2021 – Tweede Hunzestraat 19a, 9715 BN Groningen – transformeren kamerbewoning (4x) naar zelfstandig wonen (3x)
 580. 28-04-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – nieuw oprichten woning middels uitbreiding
 581. 28-04-2021 – Eerste Hunzestraat 12, 9715 BK Groningen – omzetten werkplaats naar woning
 582. 21-04-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 583. 21-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen –Transformeren van 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 584. 21-04-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 585. 21-04-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 586. 21-04-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 587. 21-04-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 588. 21-04-2021 – Mauritsstraat 35, 9724 BJ Groningen – dakterras
 589. 21-04-2021 – Sloopmelding: Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – uitvoeren interne verbouwwerkzaamheden
 590. 21-04-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 27, 29, 29A, 31, 31A, 31B 9711 SG, 9711 SG Groningen – sloopwerkzaamheden aan pand
 591. 21-04-2021 – Gedempte Kattendiep 33, 9711 PM Groningen – wijzigen trap op begane grond en eerste verdieping en aanbrengen nieuw trap op tweede verdieping met dakkapel
 592. 14-04-2021 – Poelestraat 51, 9711 PK Groningen – wijzigen panelen op voorgevel en wijzigen entree toegang
 593. 14-04-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 594. 14-04-2021 – Lage der A 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – splitsen woning naar 2 appartementen (oorspronkelijke staat)
 595. 14-04-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 596. 14-04-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 597. 14-04-2021 – Sabangplein 22a, 9715 CZ Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige woonruimtes
 598. 14-04-2021 – Hoge der A 7, 9712 AC Groningen – renoveren pand en overkappen patio (rm)
 599. 14-04-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – plaatsen dakterras en toegang
 600. 07-04-2021 – Sloopmelding: Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 601. 07-04-2021 – Sloopmelding: Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – sloopmelding voor Visserstraat 12b, kamers naar appartementen
 602. 07-04-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – slopen delen pand
 603. 07-04-2021 – Sloopmelding: Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – interne verbouwing aan pand voor omzetting woning 4 kamers naar 3 appartementen
 604. 07-04-2021 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 605. 07-04-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder naar appartement
 606. 07-04-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 607. 07-04-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 608. 07-04-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 609. 07-04-2021 – Butjesstraat 2p, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 610. 07-04-2021 – Tuinbouwdwarsstraat 18a, 9717 HV Groningen – vergroten pand aan achterzijde (strijdig gebruik)
 611. 07-04-2021 – Oude Boteringestraat 18 en 18A, 9712 GH Groningen – verbouwen en vergroten pand, realiseren kelder toegang (Poststraat) en noodtrappen
 612. 07-04-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen – realiseren 9 appartementen
 613. 07-04-2021 – Jacobstraat 30a, 9724 JS Groningen – omzetten van vier onzelfstandige kamers naar drie zelfstandige appartementen
 614. 07-04-2021 – Herestraat 12, 9711 LJ Groningen – verandering bestaande winkelpui en maken trap naar verdieping
 615. 07-04-2021 – Guyotplein 1, 9712 NX Groningen – veranderen gevel
 616. 07-04-2021 – Carolieweg 32a, 9711 LS Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 617. 31-03-2021 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 zelfstandige appartementen op verdiepingen (rijksmonument)
 618. 31-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 619. 31-03-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – doortrekken kap tot aan achtergevel
 620. 31-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten van vijf kamers naar drie appartementen
 621. 31-03-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 622. 31-03-2021 – Sloopmelding: Sabangplein 13, 9715 CV Groningen – renovatie sloop
 623. 31-03-2021 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – slopen schoorsteen
 624. 31-03-2021 – Tweede Willemstraat 10a, 9725 JJ Groningen – transformeren kamerverhuur (4 kamers) naar 3 woningen
 625. 31-03-2021 – Oostersingel 110, 9711 XH Groningen – transformeren bedrijfsruimte (1e verdieping) naar 1 zelfstandige woning
 626. 31-03-2021 – Nieuwstraat 97, 9724 KK Groningen – maken constructieve wijziging
 627. 24-03-2021 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond
 628. 24-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning (wijziging op eerder verleende vergunning 202076011)
 629. 24-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouwen kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 630. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 631. 24-03-2021 – Eendrachtskade 17g, 9718 BB Groningen – realiseren dakontsluiting en dakterras voor appartementen met huisnummers 17e, 17f en 17g
 632. 24-03-2021 – Boterdiep 49-49b en 51a, 9712 LK Groningen – wijzigen en vergroten verdiepingen ten behoeve 6 zelfstandige woonappartementen
 633. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 634. 24-03-2021 – Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 635. 24-03-2021 – Lage der A 9, 9a, 9b, 10, 10a en 10b, 9718 BJ Groningen – detaillering vervangen glas
 636. 24-03-2021 – Koolstraat 29a, 9717 KB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 637. 24-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 118, 9711 HM Groningen – aanpassen draagconstructie voorgevel
 638. 24-03-2021 – Sloopmelding: Werfstraat 11a, 9712 VN Groningen – (deels) intern slopen bovenwoning gelegen aan Werfstraat 11
 639. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27b, 9711 KH Groningen – slopen hoofdgebouw
 640. 24-03-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 27a, 9711 KH Groningen – sloopmelding studentenkamers naar appartementen
 641. 24-03-2021 – Sloopmelding: Korreweg 31, 9714 AB Groningen – slopen in hoofdgebouw
 642. 17-03-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (o.a. dakkapellen)
 643. 17-03-2021 – Pelsterstraat 25a t/m 25c, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 644. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie 10 studentenkamers naar 9 zelfstandig woningen
 645. 17-03-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – wijzigen gevel Akerkhof 5 en interne wijziging inrichting Akerkhof 3 en 5
 646. 17-03-2021 – Tweede Willemstraat 8-8a-8b en 8c, 9725 JJ Groningen – Omzetten van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige
 647. 17-03-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformatie van tien studentenkamers naar negen zelfstandig woningen
 648. 17-03-2021 – Sloopmelding: Riouwstraat 19 en 19a, 9715 BS Groningen – leeghalen woning ter renovatie
 649. 17-03-2021 – Sloopmelding: Schoolstraat 1, 9712 JP Groningen – gedeeltelijke renovatiesloop woonhuis
 650. 17-03-2021 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – slopen interieur eerste, tweede en derde verdieping
 651. 17-03-2021 – Visserstraat 12b, 9712 CV Groningen – omzetten 7 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelf. wooneenheden
 652. 17-03-2021 – Noorderstationsstraat 7a, 9716 AN Groningen – veranderen, uitbreiden en verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen
 653. 17-03-2021 – Hendrikstraat 6a, 9724 NB Groningen – bouwen dakopbouw aan beide zijkanten
 654. 10-03-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel, dakopbouw en plaatsen hekwerk (legalisatie)
 655. 10-03-2021 – Kennisgeving melding o.g.v. Besluit uniforme saneringen: Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Burgemeester en wethouders hebben op 1 maart 2021 van Bouwbedrijf Kooi een melding ‘Besluit uniforme saneringen’, categorie immobiel, ontvangen voor de uitvoering van een bodemsanering aan de Pelsterstraat 31-35 te Groningen. Dit ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex. Indien de melding voldoet, kan vanaf 5 april 2021 worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.
 656. 10-03-2021 – Tweede Willemstraat 8a t/m 8c, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 657. 10-03-2021 – Torenstraat 12, 9711 JL Groningen – een interne verbouwing waar 4 studentenkamers naar 3 zelfstandige wooneenheden worden verbouwd
 658. 10-03-2021 – Hoge der A 28, 9712 AE Groningen – interne verbouw en splitsing, kantoor naar 3 appartementen
 659. 10-03-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 660. 10-03-2021 – Herebinnensingel 15, 9711 GE Groningen – verbouwen en vergroten kamerverhuurpand tot 5 appartementen
 661. 10-03-2021 – Gedempte Zuiderdiep 64a, 9711 HK Groningen – woning omzetten 5 kamers naar 3 appartementen
 662. 10-03-2021 – Eendrachtskade 17c, 9718 BB Groningen – wijzigen achtergevel
 663. 10-03-2021 – Boterdiep 16, 9712 LN Groningen – interne verbouwing begane grond
 664. 10-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 665. 03-03-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 666. 03-03-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 667. 03-03-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 668. 03-03-2021 – Sloopmelding: Vismarkt 3, 9712 CA Groningen – intern sloopwerk, demontage indifferenter onderdelen interieur
 669. 03-03-2021 – Sloopmelding: Noorderhaven 42a, 9712 VL Groningen – sloopwerkzaamheden vanwege verbouw studentenkamers naar appartementen
 670. 03-03-2021 – Sloopmelding: Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 671. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – slopen om woning om te kunnen zetten 4 kamers naar 2 appartementen
 672. 03-03-2021 – Sloopmelding: Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – binnenpands slopen
 673. 03-03-2021 – Oosterweg 47, 9724 CC Groningen – omzetten kamerverhuurpand met 4 kamers naar 3 appartementen en toevoegen dakterras
 674. 03-03-2021 – Fivelstraat 27a, 9715 BE Groningen – transformeren 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen en bouwen uitbouw
 675. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 23a, 9718 EE Groningen – woning omzetten 4 kamers naar 2 appartementen
 676. 03-03-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 677. 03-03-2021 – Nieuwe Blekerstraat 21a, 9718 EE Groningen – verbouwen 3 onzelfstandige woningen naar 2 zelfstandige woningen
 678. 03-03-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 84a, 9712 NN Groningen – omzetten kamerverhuurpand (17 kamers) tot 13 zelfstandige woonfuncties
 679. 24-02-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 680. 24-02-2021 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 681. 24-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 682. 24-02-2021 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – uitbreiden woning met dakopbouw en dakterras
 683. 24-02-2021 – Snor Damsterdiep 14 en 16, 9711 SR Groningen – vergroten woningen
 684. 24-02-2021 – Noorderhaven 42a en 44a, 9712 VL Groningen – omzetten pand met 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige appartementen (gemeentelijk monument)
 685. 24-02-2021 – Nieuwstad 22, 9711 JP Groningen – oprichten woning
 686. 24-02-2021 – Lutkenieuwstraat 18b, 9712 AX Groningen – plaatsen dakkapel op garage en realiseren woonfunctie (een slaapkamer) in garage
 687. 24-02-2021 – Lage der A 37 en 37a, 9718 BM Groningen – wijzigen begane grond horeca naar wonen, samenvoegen met bovenwoning en plaatsen lift
 688. 24-02-2021 – Sloopmelding: Zwarteweg 13, 9717 HN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 689. 24-02-2021 – Sloopmelding: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – slopen hoofdgebouw
 690. 24-02-2021 – Sloopmelding: Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 691. 24-02-2021 – Haddingestraat 16, 9711 KD Groningen – interne verbouw voor 4 appartementen
 692. 24-02-2021 – Sloopmelding: Damsterdiep 23a te Groningen Damsterdiep 21, 21a, 23, 23a, 25a, 25b, 9711 SG Groningen – slopen pand
 693. 24-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – verbouw studentenkamers naar appartementen
 694. 17-02-2021 – Herman Colleniusstraat 17, 9718 KR Groningen – aanpassing kozijn
 695. 17-02-2021 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – vervangen raamkozijn in voorgevel
 696. 17-02-2021 – Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen, en Heresingel 22, 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en realiseren 2 dakkapellen en dakopbouw
 697. 17-02-2021 – Butjesstraat 2a, 9712 EW Groningen – omzetten 13 onzelfstandige wooneenheden naar 12 zelfstandige wooneenheden
 698. 10-02-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 699. 10-02-2021 – Zuiderpark 2, 9724 AD Groningen – verbouwen en plegen onderhoudswerkzaamheden aan monumentale pand
 700. 10-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 701. 10-02-2021 – Kraneweg 65a, 65a-1 t/m 65a-3, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 702. 10-02-2021 – Damsterdiep 7a t/m 7e, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 703. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 704. 10-02-2021 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 705. 10-02-2021 – Pijpstraat 7, 9712 LZ Groningen – verbouwen woning en renovatie voorgevel
 706. 10-02-2021 – Jozef Israëlsplein 2, 9718 EN Groningen – omzetten 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige appartementen
 707. 10-02-2021 – Fivelstraat 19, 9715 BE Groningen – splitsen woning in 2 appartementen
 708. 10-02-2021 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realiseren 6 appartementen
 709. 10-02-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – van 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 710. 10-02-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – intern slopen diverse onderdelen
 711. 03-02-2021 – Steentilkade 4, 9713 GB Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandig wooneenheden
 712. 03-02-2021 – Oosterstraat 57, 9711 NS Groningen – vervangen bovenste 2 bouwlagen rijksmonumentale achterhuis voor realisatie 2 zelfstandige woningen
 713. 03-02-2021 – Nieuwe Ebbingestraat 5a, 9712 NC Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 714. 03-02-2021 – Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen – wijzigen kantoor naar 2 zelfstandige appartementen (gm)
 715. 03-02-2021 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – vergroten woning
 716. 03-02-2021 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 717. 03-02-2021 – Moesstraat 36a, 9717 JX Groningen – verbouw kamers voor studenten naar zelfstandige wooneenheden voor studenten
 718. 03-02-2021 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 719. 03-02-2021 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 720. 03-02-2021 – Heresingel 34, 34a t/m 34d, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 721. 03-02-2021 – Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – splitsen in 2 woningen en intern verbouwen
 722. 03-02-2021 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 onzelfstandige kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 723. 03-02-2021 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 724. 03-02-2021 – Grote Markt 35, 9711 LV Groningen – vervangen en vergroten 3 kozijnen (rm)
 725. 03-02-2021 – Geweigerde omgevingsvergunning: Kerklaan 76, 9717 HG Groningen – legaliseren in afwijking verleende omgevingsvergunning gerealiseerde bebouwing
 726. 03-02-2021 – Hereweg 22-4 en 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 727. 27-01-2021 – Sloopmelding: Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – intern slopen interieuronderdelen op eerste en tweede verdieping
 728. 27-01-2021 – Sloopmelding: Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – gedeeltelijk sloopwerkzaamheden
 729. 27-01-2021 – Sloopmelding: Prinsenstraat 7, 9711 CL Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 730. 27-01-2021 – Sloopmelding: Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 731. 27-01-2021 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen, vervangen bestaande uitbouw aan achterzijde en realiseren 2 dakkapellen
 732. 27-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 733. 27-01-2021 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 734. 27-01-2021 – Werfstraat 5c, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 735. 27-01-2021 – Westerkade 15 t/m 15t, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 736. 27-01-2021 – Spilsluizen 9, 9712 NR Groningen – veranderen en deels slopen pand middels toevoegen woningen en realiseren dakterrassen en wijzigen voorgevel (waaronder o.a. dakkapellen worden gerealiseerd)
 737. 27-01-2021 – Bloemstraat 69, 9712 LC Groningen – transformeren onzelfstandig wonen naar zelfstandig wonen
 738. 27-01-2021 – Damsterdiep 70, 9713 EJ Groningen – wijzigen winkelfunctie naar zelfstandige woning
 739. 20-01-2021 – Sloopmelding: Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden
 740. 20-01-2021 – Sloopmelding: Pelsterstraat 31, 9711 KH Groningen – slopen deel pand
 741. 20-01-2021 – Sloopmelding: Noorderstationsstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 742. 20-01-2021 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 743. 20-01-2021 – Kerklaan 18 en 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand
 744. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31a, 9716 AP Groningen – slopen pand
 745. 20-01-2021 – Grote Rozenstraat 4, 9712 TH Groningen – aanpassen voorgevel en dakopbouw (legalisatie)
 746. 20-01-2021 – Lutkenieuwstraat 40, 9712 AZ Groningen – sloopwerkzaamheden t.b.v. verleende vergunning
 747. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 121-123 en Torenstraat 12, 9711 HE Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 winkels en 1 bovenwoning
 748. 20-01-2021 – Akerkhof 3, 9712 BA Groningen – interne sloopwerkzaamheden (gemeentelijk monument)
 749. 20-01-2021 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – realiseren dakterras met toegang (1e fase)
 750. 20-01-2021 – Anna Paulownastraat 7a, 9725 JP Groningen – splitsen bovenwoning in 3 zelfstandige appartementen
 751. 20-01-2021 – Torenstraat 14 en 16, 9711 JL Groningen – verbouwen en vergroten panden tot 2 woningen
 752. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 31 en 31A, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 6 zelfstandige appartementen
 753. 20-01-2021 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 754. 20-01-2021 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 755. 20-01-2021 – Oosterstraat 39a, 9711 NP Groningen – realiseren 2 appartementen en interne verbouwing
 756. 20-01-2021 – Noorderstationsstraat 38, 9717 JA Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 757. 13-01-2021 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op verdiepingen
 758. 13-01-2021 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 759. 13-01-2021 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – realiseren appartement aan achterzijde begane grond
 760. 13-01-2021 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93, 9712 SE Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 appartementen
 761. 13-01-2021 – Brouwerstraat 3, 9712 NG Groningen – verbouwen en uitbreiden panden, splitsen bestaande woning, optoppen met 3 bouwlagen en transformeren garage naar woonfunctie (realiseren 3 zelfstandige woningen)
 762. 13-01-2021 – Plantsoenstraat 48, 9717 KW Groningen – realiseren dakopbouw
 763. 13-01-2021 – Oosterstraat 24a, 9711 NV Groningen – verbouwen zolder
 764. 13-01-2021 – Friesestraatweg 16 3a, 9718 NG Groningen – het wijzigen van de bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 765. 06-01-2021 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen bestaande winkelfunctie in zelfstandige woning
 766. 06-01-2021 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 767. 06-01-2021 – Tuinbouwstraat 23a, 9717 JA Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woonfunctie’s en realiseren dakterras
 768. 06-01-2021 – Poelestraat 43 en 45, 9711 PK Groningen – vergroten pand met opbouw en achterbouw
 769. 06-01-2021 – Lodewijkstraat 12, 9724 BC Groningen – vergroten woning
 770. 06-01-2021 – Wassenberghstraat 25/1a, 9718 LH Groningen – gedeeltelijk vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen
 771. 06-01-2021 – Boterdiep 73/1, 9712 LL Groningen – wijzigen achtergevel, vervangen trappen door balkons
 772. 30-12-2020 – Akerkhof 27, 9712 BB Groningen – realisatie appartementen in bestaande bovenwoning en opslagruimte aan Akerkhof 27
 773. 30-12-2020 – Akkerstraat 24/1, 9717 KJ Groningen – vergroten woning
 774. 30-12-2020 – Kraneweg 65a, 9718 JH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 775. 30-12-2020 – Tweede Willemstraat 28a, 9725 JK Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 776. 30-12-2020 – Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 777. 30-12-2020 – Kraneweg 50, 9718 JS Groningen – vergroten woning
 778. 30-12-2020 – Sloopmelding: Gelkingestraat 28a, 9711 ND Groningen – transformeren 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen wijzigen gemeentelijke monument
 779. 23-12-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 appartementen
 780. 23-12-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 781. 23-12-2020 – Oostersingel 158, 9711 XL Groningen – splitsen woning in boven- en benedenwoning en realiseren uitbouw met dakterras
 782. 23-12-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 12, 9712 NK Groningen – verbouwen en vergroten panden
 783. 23-12-2020 – Hereweg 104a, 9725 AJ Groningen – omzetting kamerverhuurpand met 12 kamers naar 7 appartementen en aanpassen uitbouw aan achterzijde gebouw
 784. 23-12-2020 – Boterdiep 22-24, 9712 LP Groningen – omvormen van 8 onzelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige wooneenheden
 785. 23-12-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – diverse sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 786. 16-12-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 787. 16-12-2020 – Bedumerweg 5, 8-1 en 8-a, 9716 AA Groningen – realiseren 3 woningen bovenop bestaande pand
 788. 16-12-2020 – Schoolstraat 1, 1a en 1b, 9712 JP Groningen – verbouwen bovenwoning naar 3 appartementen
 789. 16-12-2020 – Oude Boteringestraat 65, 9712 GG Groningen – verbouwen zolder tot appartement, vervangen aantal ramen, herstellen plafonds en vloer begane grond en plaatsen zonnepanelen (Rijksmonument)
 790. 16-12-2020 – Oostersingel 116a, 9711 XH Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige wooneenheden
 791. 16-12-2020 – Hereweg 28, 9725 AD Groningen – realiseren appartement
 792. 16-12-2020 – Damsterdiep 7a, 9711 SG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 7 kamers tot 5 zelfstandige wooneenheden
 793. 16-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten van een kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 794. 16-12-2020 – Aweg 23-23a, 9718 CV Groningen – wijzigen van kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes (van 6 wooneenheden naar 4)
 795. 16-12-2020 – Sloopmelding: Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – slopen
 796. 09-12-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 797. 09-12-2020 – Friesestraatweg 16-3a t/m 16-3c, 9718 NG Groningen – wijzigen bovenwoning naar 3 zelfstandige appartementen
 798. 09-12-2020 – Werfstraat 5, 9712 VN Groningen – intern verbouwen vm. kantoor naar 4 woonappartementen
 799. 09-12-2020 – Brandenburgerstraat 13, 9724 BA Groningen – vergroten 2 appartementen aan achterzijde en plaatsen 2 dakkapellen
 800. 09-12-2020 – Akerkhof 3 en 5, 9712 BA Groningen – wijzigen gevels en interne wijziging inrichting
 801. 09-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – het verbouwen van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 802. 09-12-2020 – Eeldersingel 24, 9726 AR Groningen – sloopwerkzaamheden
 803. 09-12-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40a, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 804. 02-12-2020 – Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen – uitbreiden pand d.m.v. aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras
 805. 20-11-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 806. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 807. 23-10-2019 – Jozef Israëlsstraat 40 en 40a, 9718 GM Groningen – omzetten onzelfstandige kamers (4 en 7) in vm. beneden-/bovenwoning naar 3 en 6 zelfstandige woonfuncties
 808. 02-12-2020 – Westerhavenstraat 7, 9718 AJ Groningen – vergroten woning (legalisatie)
 809. 07-08-2019 – Westerhavenstraat 43 en 45, 9718 AK Groningen – slopen bouwwerk
 810. 04-04-2018 – Westerhavenstraat 47, Westerkade 23 en 24, 9718 AK Groningen, 9718 AS Groningen ─ het splitsen en vergroten van de panden ten behoeve van 9 zelfstandige appartementen
 811. 02-12-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 812. 02-12-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 813. 02-12-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 814. 02-12-2020 – Riouwstraat 46, 9715 BX Groningen – wijzigen winkelfunctie in woonruimte
 815. 02-12-2020 – Rabenhauptstraat 2, 9725 CD Groningen – omzetten 8 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige wooneenheden
 816. 02-12-2020 – Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (4 kamers) naar 3 zelfstandige woningen
 817. 02-12-2020 – Sabangplein 13-13a, 9715 CV Groningen – omzetten van kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige wooneenheden
 818. 02-12-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 25a, 9711 KH Groningen – verbouwen pand tot 3 zelfstandige woningen (sloop)
 819. 02-12-2020 – Sloopmelding: Veemarktstraat 95 en 96, 9724 GC Groningen – gedeeltelijke sloop pand
 820. 02-12-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30, 9711 ST Groningen – sloopwerkzaamheden aan panden
 821. 25-11-2020 – Westerkade 15, 9718 AS Groningen – verbouwen kantoren tot 15 appartementen en 2 winkels
 822. 25-11-2020 – Tweede Willemstraat 8a, 9725 JJ Groningen – omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 823. 25-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 93, 9718 GH Groningen – omzetten kamerverhuurpand (3 kamers) naar 2 zelfstandige wooneenheden
 824. 25-11-2020 – Noorderbuitensingel 2a t/m 2c, 9717 KK Groningen – verbouwen pand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 825. 25-11-2020 – Heresingel 22, 22a t/m 22t, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 826. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – omzetten van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 827. 18-11-2020 – Sabangplein 13 en 13a, 9715 CV Groningen – transformeren kamerverhuur (6 kamers) naar 4 zelfstandige eenheden
 828. 18-11-2020 – Eendrachtskade 17a, 9718 BB Groningen – vergroten 2 zelfstandige appartementen
 829. 18-11-2020 – Hoekstraat 46, 9712 AP Groningen – wijzigen naar 2 woningen middels interne verbouwing en vervanging kap en uitbreiden pand
 830. 18-11-2020 – Haddingestraat 31, 9711 KC Groningen – verbouwen kantoor naar 6 appartementen (gm)
 831. 18-11-2020 – Damsterdiep 94, 9713 EK Groningen – omzetten 6 kamers naar 5 appartementen
 832. 18-11-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9a, 9712 NC Groningen – vergroten woning
 833. 18-11-2020 – Noorderstationsstraat 38a, 9717 KP Groningen – omzetten restaurant naar 2 losse woningen
 834. 18-11-2020 – Schuitendiep 74a, 9711 RG Groningen – vergroten pand en verbouwen ten behoeve 4 appartementen op de verdiepingen
 835. 18-11-2020 – Sloopmelding: Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – slopen binnenwanden ten behoeve verbouw pand
 836. 11-11-2020 – Kerklaan 20, 9717 HE Groningen – verbouw en plaatsen kapverdieping op hoekpand aan Kerklaan 18-20 Groningen
 837. 11-11-2020 – Jozef Israëlsstraat 41a, 9718 GC Groningen – intern maken constructieve doorbraak
 838. 04-11-2020 – Boterdiep 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 839. 04-11-2020 – Akerkhof 5, 9712 BA Groningen – realiseren 3 zelfstandige wooneenheden
 840. 28-10-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 9b, 9712 NC Groningen – omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woningen
 841. 28-10-2020 – Astraat 20a, 9718 CR Groningen – wijzigen onzelfstandig wonen (6 wooneenheden) naar zelfstandig wonen (4 wooneenheden)
 842. 21-10-2020 – Zuiderpark 18a t/m 18h, 18k, 18m, 18n en 18p t/m 18u, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand naar zelfstandige woonfuncties
 843. 14-10-2020 – Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – wijzigen restaurant met woning naar restaurant met 7 appartementen (gemeentelijk monument)
 844. 14-10-2020 – Werfstraat 11, 9712 VN Groningen – verbouwen pand van 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige studio’s
 845. 14-10-2020 – Stationsstraat 11, 9711 AR Groningen – herinrichting interieur
 846. 07-10-2020 – Hoendiepskade 11, 9718 BE Groningen – legaliseren veranderingen en wijzigingen woning (rijksmonument)
 847. 07-10-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – van 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 848. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 11a, 9713 GA Groningen – omzetten 3 kamers naar 2 zelfstandige appartementen
 849. 07-10-2020 – Oostersingeldwarsstraat 3, 9713 GA Groningen – wijzigen functie t.b.v. zelfstandige woning
 850. 07-10-2020 – Aweg 23, 9718 CV Groningen – wijzigen kamerverhuur in zelfstandige woonruimtes
 851. 07-10-2020 – Noorderbuitensingel 2, 9717 KK Groningen – verbouwen pand ten behoeve van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 852. 30-09-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 853. 30-09-2020 – Blekerstraat 22a-24a, 9718 EC Groningen – het omzetten van kamers (8) naar 5 zelfstandige wooneenheden
 854. 30-09-2020 – Nieuwe Sint Jansstraat 30a, 9711 VJ Groningen – interne wijziging
 855. 30-09-2020 – Astraat 9, 9718 CP Groningen – realiseren 3 woningen
 856. 23-09-2020 – Sloopmelding: Marwixstraat 6a, 9726 CD Groningen – intern slopen pand
 857. 23-09-2020 – Sloopmelding: Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – interne sloop object ten behoeve realiseren 4 zelfstandige woningen
 858. 16-09-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 859. 16-09-2020 – Coehoornsingel 16 en 16a, 9711 BS Groningen – verbouwen en uitbreiden woning
 860. 09-09-2020 – Hereplein 4, 9711 GA Groningen – realiseren 10 appartementen in rijksmonument
 861. 09-09-2020 – Oude Ebbingestraat 89a, 9712 HG Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden tot 4 zelfstandige eenheden
 862. 02-09-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 863. 02-09-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren van 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 864. 02-09-2020 – Sloopmelding: Padangstraat 27 en 27a, 9715 CL Groningen – sloopwerkzaamheden binnen pand
 865. 02-09-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 184, 9713 EN Groningen – intern slopen pand
 866. 26-08-2020 – Boterdiep 22 en 24a, 9712 LP Groningen – verbouwen en vergroten pand met 8 onzelfstandige kamers naar 7 zelfstandige woningen
 867. 19-08-2020 – Nieuwe Boteringestraat 29-31, 9712 PG Groningen – transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen
 868. 19-08-2020 – Sloopmelding: Hereweg 79, 9725 AC Groningen – slopen binnenwanden t.b.v. verbouwen kantoor tot 10 studio’s
 869. 12-08-2020 – Vismarkt 28, 9711 KT Groningen – verbouwen en vergroten vm. pakhuis en toevoegen 2 woonappartementen (gemeentelijk monument)
 870. 12-08-2020 – Sloopmelding: Visserstraat 21 en 21a, 9712 CR Groningen – inpandige sloopwerkzaamheden
 871. 12-08-2020 – Muurstraat 4, 9712 EN Groningen – realiseren twee zelfstandige appartement op begane grond
 872. 12-08-2020 – Damsterdiep 17, 9711 SG Groningen – bestaande pand zal ingericht worden met verschillende wooneenheden
 873. 05-08-2020 – Gedempte Zuiderdiep 150, 9711 HN Groningen – verbouwen pand (Jonkerstraat) tot 3 appartementen
 874. 05-08-2020 – Zuiderdiep 54 t/m 54c, 9711 HK Groningen – transformeren bestaande kantoorfunctie naar 3 zelfstandige woningen
 875. 05-08-2020 – Heresingel 22 en 22a, 9711 ET Groningen – omzetten 20 kamers naar 16 zelfstandige appartementen
 876. 05-08-2020 – Heresingel 34, 9711 EV Groningen – intern realiseren 5 appartementen met gezamenlijke fietsenstalling voor nrs 34 en 36
 877. 05-08-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 878. 01-08-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – tijdelijk wijzigen functie naar kamerverhuur (5 jaar)
 879. 18-07-2018 – Heresingel 32, 34 en 36, 9711 EV Groningen – strijdig gebruik bestemmingsplan
 880. 29-07-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 881. 29-07-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – omvormen van 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 onzelfstandige wooneenheden
 882. 29-07-2020 – Oosterstraat 39, 9711 NP Groningen – realiseren appartementen/verbouw
 883. 29-07-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 884. 22-07-2020 – Schuitendiep 70a t/m 70e, 9711 RG Groningen – omzetten 7 onzelfstandige kamers naar 6 zelfstandige woningen
 885. 22-07-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 886. 22-07-2020 – H.W. Mesdagstraat 72/1, 9718 HN Groningen – intern verbouwen begane grond naar 2 woningen
 887. 15-07-2020 – Pelsterstraat 29a, 9711 KH Groningen – interne verbouwing ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 888. 15-07-2020 – Gedempte Zuiderdiep 140a, 9711 HN Groningen – wijzigen kamerverhuur naar appartementen
 889. 15-07-2020 – Sloopmelding: Gedempte Zuiderdiep 54, 9711 HK Groningen – slopen binnenwanden
 890. 08-07-2020 – Pelsterstraat 63, 9711 KK Groningen – verbouwen monumentaal pand ten behoeve realiseren 4 appartementen
 891. 08-07-2020 – Nieuwe Ebbingestraat 2 en 2-1, 9712 NK Groningen – intern verbouwen door splitsen bovenwoning in 2 woonappartementen (rijksmonument)
 892. 08-07-2020 – Herman Colleniusstraat 9, 9718 KP Groningen – transformeren 9 onzelfstandige woningen naar 8 zelfstandige woningen
 893. 01-07-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 894. 01-07-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 895. 01-07-2020 – Prinsenstraat 9b, 9711 CL Groningen – verbouwen naar 3 zelfstandige appartementen
 896. 01-07-2020 – Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b, 9712 SE Groningen – wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2)
 897. 01-07-2020 – Sloopmelding: Werfstraat 2, 9712 VN Groningen – interne verbouwing met constructieve wijziging
 898. 24-06-2020 – Pelsterstraat 31 en 35, 9711 KH Groningen – oprichten woongebouw met 29 appartementen en commerciële ruimten met hergebruik bestaande kelders
 899. 24-06-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetten 5 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 900. 24-06-2020 – Bloemsingel 8, 9712 KZ Groningen – renoveren, verbouwen en strijdig gebruiken pand (villa B)
 901. 24-06-2020 – Jan Goeverneurstraat 8a, 9724 LL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 902. 17-06-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 903. 17-06-2020 – Paterswoldseweg 9a t/m 9d, 9726 BA Groningen – intern verbouwen pand naar 4 zelfstandige appartementen
 904. 17-06-2020 – Sloopmelding: Kerklaan 103a, 9717 HD Groningen – interne sloopwerkzaamheden ter voorbereiding op verbouwing
 905. 17-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlstraat 76-76a, 9718 GP Groningen – melding t.b.v. sloopwerkzaamheden
 906. 10-06-2020 – Gedempte Kattendiep 3 en Steentilstraat 18, 9711 PL Groningen – intern verbouwen kamerverhuurpand met 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 appartementen
 907. 10-06-2020 – Jozef Israëlsstraat 76-76a, 76b t/m 76e, 9718 GP Groningen – omzetten 7 onzelfstandig woningen naar 6 zelfstandig woningen
 908. 10-06-2020 – Zuiderpark 18, 9724 AG Groningen – verbouwen kamerverhuurpand met 19 kamers naar 16 zelfstandige woonfuncties (en bestaande logiesfunctie)
 909. 05-06-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven), 9711 GG Groningen – verbouwen en vergroten pand voor realiseren zelfstandige woningen
 910. 28-08-2019 – Verlengde Oosterstraat 1 en Herebinnensingel 39 en 41, 9711 GG Groningen – slopen deel pand
 911. 10-06-2020 – Peizerweg 14a, 9726 JH Groningen – interne verbouwing kamerverhuurpand met 6 kamers naar 4 appartementen
 912. 10-06-2020 – Herebinnensingel 21, 9711 GG Groningen – verbouw begane grond naar zelfstandig appartement
 913. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – intern slopen pand
 914. 03-07-2019 – Jozef Israëlsstraat 67 en 67a, 9718 GE Groningen – splitsen beneden-/bovenwoning tbv oprichten 2 en 4 zelfstandige woonfuncties
 915. 10-06-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64a, 9718 GN Groningen – sloopwerkzaamheden in pand
 916. 11-12-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 64 en 64a, 9718 GN Groningen – strippen/slopen interieur
 917. 28-08-2019 – Jozef Israëlsstraat 64, 64a t/m 64d, 9718 GN Groningen – transformeren 3 respectievelijk 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 respectievelijk 3 zelfstandige woningen
 918. 06-02-2019 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 45 en 45a, 9718 GC Groningen – betreft sloopmelding boven-/benedenwoning
 919. 05-02-2020 – Sloopmelding: Jozef Israëlsstraat 40, 9718 GM Groningen – gedeeltelijk intern slopen pand
 920. 25-09-2019 – Jozef Israëlsstraat 83 / 83a, 9718 GG Groningen – verbouwen 2 kamerverhuurpanden met 8 kamers naar 6 zelfstandige woonfuncties
 921. 10-04-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – van 6 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 922. 20-03-2019 – Jozef Israëlstraat 66a, 9718 GN Groningen – transformeren bestaand kamerverhuurpand met 6 onzelfstandige wooneenheden naar 4 zelfstandige woningen
 923. 02-08-2017 – Jozef Israëlstraat 65, 9718 GE Groningen – splitsen kamerverhuurpand in 7 zelfstandige woonfuncties
 924. 03-06-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 925. 03-06-2020 – Oude Boteringestraat 56, 9712 GM Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden in 10 zelfstandige wooneenheden
 926. 04-12-2019 – H.W. Mesdagstraat 40, 9718 HL Groningen – slopen interieurdelen
 927. 21-12-2016 – H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – verbouw pand tot 10 kamereenheden
 928. 03-06-2020 – Sloopmelding: H.W. Mesdagstraat 23, 9718 HB Groningen – slopen onderdelen pand ten behoeve realiseren reeds vergunde plan
 929. 12-06-2019 – Kraneweg 13/1 heel Kranepoort, nummer 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – sloopwerkzaamheden tbv verbouwen pand
 930. 24-07-2019 – Kraneweg 13/18 en 13-1 t/m 13-19, 9718 JC Groningen – verbouwen pand tot 24 appartementen
 931. 03-06-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 932. 27-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42-42a, 9718 GM Groningen – het omvormen van 5 onzelfstandige naar 4 zelfstandige wooneenheden
 933. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6/6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 934. 20-05-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 zelfstandige woningen
 935. 20-05-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 936. 20-05-2020 – Sophiastraat 26a, 9724 AV Groningen – realiseren 5 zelfstandige woningen
 937. 20-05-2020 – Eendrachtskade 17-17a, 9718 BB Groningen – wijzigen kamerverhuurpand met 9 kamers naar 8 zelfstandige woningen
 938. 20-05-2020 – Sint Lucasstraat 6, 9718 LR Groningen – verbouwen van het pand ten behoeve van het omvormen van 12 onzelfstandige wooneenheden in 11 zelfstandige wooneenheden
 939. 20-05-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Gelkingestraat 52 en 52a, 9711 NE Groningen – wijzigen restaurant met woning naar restaurant met 7 appartementen (gemeentelijk monument)
 940. 20-05-2020 – Polderstraat 53a, 9724 EC Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden
 941. 20-05-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 942. 20-05-2020 – Sloopmelding: Noorderhaven 38 en Hoekstraat 29, 9712 VL Groningen – intern slopen pand
 943. 13-05-2020 – Akerkhof 41 t/m 41b, 9712 BC Groningen – verbouw winkelpui en splitsen bovenwoning in 2 appartementen
 944. 13-05-2020 – Korreweg 6, 9715 AA Groningen – verbouwen café/woning naar 3 woningen
 945. 13-05-2020 – Korreweg 31, 9714 AB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 11 onzelfstandige wooneenheden naar 10 zelfstandige wooneenheden
 946. 06-05-2020 – Sloopmelding: Kleine Kruisstraat 1, 9712 TV Groningen – intern slopen ten behoeve verbouw studentenwoning
 947. 06-05-2020 – Sloopmelding: Damsterdiep 30-34, 9711 SL Groningen – intern slopen pand
 948. 06-05-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – verbouwen van het pand (wijzigen van bijeenkomstfunctie in woonfunctie)
 949. 06-05-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – splitsen van de bovenwoning middels interne verbouwing
 950. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 951. 29-04-2020 – Sloopmelding: Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – intern slopen pand ten behoeve realisatie 2 appartementen
 952. 29-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 953. 29-04-2020 – Gedempte Zuiderdiep 43a, Zuiderdiep – Pelsterstraat Sectie A perceelnr. 4671, 9711 HB Groningen – verbouw monumentaal pand voor realiseren 4 appartementen
 954. 22-04-2020 – Sloopmelding: Oosterweg 66 / 66a, 9724 CK Groningen – intern slopen pand
 955. 22-04-2020 – Westersingel 21a, 9718 CB Groningen – splitsen woning in 4 appartementen
 956. 15-04-2020 – Turftorenstraat 42, 9712 BR Groningen – Verbouwen van het gebouw, plaatsen nieuwe kap en achtergevel en interne verbouwing tot 3 zelfstandige appartementen
 957. 08-04-2020 – Geweigerde omgevingsvergunning: Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 958. 08-04-2020 – Damsterdiep 63, 9711 SJ Groningen, en Oosterhavenstraat 2b, 9711 SC Groningen – intern verbouwen pand met 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige woonappartementen
 959. 08-04-2020 – Sloopmelding: Eeldersingel 36a, 9726 AS Groningen – intern slopen pand
 960. 01-04-2020 – Hoendiepskade 26, 26a en 26-1, 9718 BH Groningen – verbouwen en uitbreiden kamerverhuurpand met 9 onzelfstandige en 2 zelfstandige wooneenheden naar 7 zelfstandige woningen
 961. 01-04-2020 – Jozef Israëlsstraat 42, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen in kamerverhuurpand
 962. 01-04-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25b, 9712 PG Groningen – intern verbouwen pand ten behoeve omvormen 3 onzelfstandige wooneenheden in 2 zelfstandige wooneenheden
 963. 01-04-2020 – Sint Lucasstraat 6 en 6a, 9718 LR Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen onzelfstandige wooneenheden in zelfstandige wooneenheden
 964. 01-04-2020 – Herman Colleniusstraat 27, 9718 KS Groningen – omzetten 10 onzelfstandige naar 8 zelfstandige woningen
 965. 01-04-2020 – Sloopmelding: Boterdiep 80, 82 en 82b, 9712 LS Groningen – slopen deel in verband met verbouwen 2 bestaande zelfstandige woningen en uitbreiden in 2 bouwlagen met 2 zelfstandige woningen
 966. 25-03-2020 – Padangstraat 27, 9715 CL Groningen – transformeren vm. bedrijfspand naar één zelfstandige woning
 967. 18-03-2020 – Visserstraat 44 en 44a, 9712 CW Groningen – transformeren onzelfstandige wooneenheden (7) in zelfstandige woningen (6)
 968. 18-03-2020 – Padangstraat 27a, 9715 CL Groningen – verbouwen pand ten behoeve omzetten kamerverhuurdpand 6 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden
 969. 18-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 4 appartementen
 970. 11-03-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 971. 11-03-2020 – Oosterweg 66 en 66a, 9724 CK Groningen – omzetten onzelfstandige woningen tot 4 zelfstandige woningen
 972. 11-03-2020 – Westerhavenstraat 3b, 9718 AJ Groningen – het omzetten van 3 onzelfstandige kamers naar 2 zelfstandige woningen
 973. 11-03-2020 – Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – verbouw 4 studentenkamers naar zelfstandige woningen
 974. 11-03-2020 – Noorderstationstraat 31 en 31a, 9716 AP Groningen – oprichten woongebouw met 8 zelfstandige woningen
 975. 11-03-2020 – Herman Colleniusstraat 33, 9718 KS Groningen – bouwkundig splitsen pand t.b.v. nr. 33 (praktijkruimte/kantoor) en nr. 33a (woning)
 976. 04-03-2020 – Herman Colleniusstraat 25f, 9718 KS Groningen – verbouwen kamerverhuurpand, 8 kamers, in 6 zelfstandige woonfuncties
 977. 04-03-2020 – Herestraat 92, 9711 LL Groningen – verbouwen en uitbreiden pand (bedrijfsruimte en 4 appartementen)
 978. 04-03-2020 – Friesestraatweg 13a, 9718 NA Groningen – omzetting vm. bovenwoning 5 kamers naar 4 zelfstandige woonfuncties
 979. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 23, 9718 GB Groningen – verbouwen pand ten behoeve omvormen 7 onzelfstandige wooneenheden tot 6 zelfstandige eenheden
 980. 26-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 21, 9718 GB Groningen – wijzigen kamerverhuur (9) naar 7 zelfstandige woningen
 981. 26-02-2020 – Sloopmelding: Nieuwe Boteringestraat 25, 9712 PG Groningen – slopen deel pand
 982. 19-02-2020 – Westerkade 20, 9718 AS Groningen – verbouwen van een woning naar 3 zelfstandige woningen
 983. 19-02-2020 – Jozef Israëlsstraat 42 en 42a, 9718 GM Groningen – realiseren 8 appartementen in kamerverhuur pand